seadus

Maksuviidad 2017

Picture of Maksuviidad 2017
Autor: Maret Hallikma, Dmitri Rozenblat Ilmumisaasta: 2016 Lehekülgi: 96 Kirjastus: Äripäev

„Maksuviidad 2017“ annab ülevaate 2017. aasta alguses ja aasta jooksul jõustuvatest maksuseaduste muudatustest ning kajastab ka neid muudatusi, mis on küll jõustunud juba 2016. aasta alguses, kuid mille mõju avaldub füüsiliste isikute tuludeklaratsiooni täitmisel 2017. aasta esimeses kvartalis. Peale selle saab raamatust ülevaate maksuvaldkonnas viimasel ajal tehtud olulisematest Riigikohtu lahenditest ning kajastatud on ka pärast 2017. aastat ees ootavaid maksumuudatusi.

„Maksuviidad 2017“ on koostatud nii, et see annaks hea ülevaate 2017. aasta aktuaalsetest teemadest, ilma et peaks maksuseadustest muudatusi otsima. Seega on see sobiv abimaterjal kasutamiseks raamatupidajatele, finantsjuhtidele, juristidele ning teistele maksuvaldkonnaga kokku puutuvatele spetsialistidele.

Raamatu esimeses osas käsitletakse põhjalikumalt füüsiliste isikutega seotud tulumaksuseaduse muudatusi, näiteks üüritulust tehtavate mahaarvamistega seonduvaid muudatusi ning madalapalgaliste õigust täiendavaks tulumaksutagastuseks. Olulised muudatused puudutavad ettevõtjaid, näiteks dividendide maksuvabastusega seonduvad uued piirangud. Raamatust saab ülevaate ka töötajaid ja tööandjaid puudutavatest uuendustest nii tulu- kui sotsiaalmaksuseaduses. Käsitlemist leiavad ka käibemaksuküsimused ning teiste maksuseaduste muudatused.

Teine osa annab ülevaate 2015. ja 2016. aasta olulisematest Riigikohtu maksualastest kohtulahenditest. Paljud nendest otsustest on küllalt laiatähenduslikud ning mõjutavad ka 2017.  aastal isikute ja ettevõtjate maksukäitumist, kasvõi näiteks küsimus, millal on tegemist töötasuga, millal teenuse osutamise tasuga, ehk nn OÜ-tamisega seotud kohtulahendid.

Raamat ilmub just siis, kui uue valitsuse ametisse astumisega seoses on maksumaastikul põnevad ajad. Uue valitsuse planeeritavaid tulumaksuseaduse ja teiste maksuseaduste muudatusi ning ka uute võimalike maksukohustuste, nagu nn pangalõivu ja limonaadimaksu kehtestamise ideid tutvustatakse raamatu kolmandas osas. Selles osas on käsitletud ka muid aktuaalseid teemasid, näiteks E-arvetele üle minemisega seonduvat, ning ülevaate saab ka riikidevahelisest finantskontodega seonduvast automaatse teabevahetuse korrast ning uuest Euroopa Liidu maksude vältimise vastasest direktiivist.

Raamatu autorid on advokaadibüroo Primus vandeadvokaadid Maret Hallikma ja Dmitri Rozenblat.

Tellimine


Failid
Sisukord

Sissejuhatus 7

Olulisemad muudatused maksuseadustes 2016–2017 ja 2018 9
Tulumaksuseadus 9
Käibemaksuseadus 24
Muudatused teistes maksuseadustes 28
Maksukorralduse seadus 30
Ülevaade Riigikohtu olulisematest 2015–2016. aasta lahenditest 34
Tulumaks, sotsiaalmaks 34
Käibemaksu puudutavad lahendid 40
Maamaksu puudutavad lahendid 53
Maksumenetlust ja kohtumenetlust puudutavad küsimused 54
Muud aktuaalsed maksundusega seotud küsimused 68
Töötasu vs. teenustasu ehk nn OÜtamisega seotud maksukontrollid 68
E-arvetele üleminek alates 1. jaanuarist 2017 72
Maksualane rahvusvaheline teabevahetus 76
Mida toob kaasa ATAD ehk Anti Tax Avoidance Directive? 82
Uue valitsusliidu maksupoliitika pakett perioodiks 2016–2019 85
Autorid 90