1944, Imelise Ajaloo erinumber

1944, Imelise Ajaloo erinumber pilt

See sõjaajaloolase Peeter Kaasiku koostatud Imelise Ajaloo erinumber käsitleb Teise maailmasõja teistkordset Eestist üleveeremist 1944. aastal. Vaatluse alla tulevad linnade pommitamised kevadel, rasked võitlused Narva rindel, Sinimägedes ja Lõuna-Eestis suvel, septembrikuine Saksa vägede lahkumine Eestist ning Punaarmee sügisene edasitung saartele. Samuti käsitleb Kaasik katseid organiseerida rahvuslikku vastupanu ja taastada Eesti Vabariigi järjepidevus (Otto Tiefi valitsus) ning eestlaste suurpõgenemist läände. Erinumbri lõpetab ülevaade uue Nõukogude okupatsiooni esimestest kuudest. Väljaanne ilmub oktoobri lõpus.

Tellimine


Vaata ka neid