40 ärinippi

40 ärinippi
Väinu Rozental
Lehekülgi: 256
Kirjastus: Äripäev

Kaks aastat tagasi hakkas Äripäeva paberlehes ilmuma rubriik “Kuidas…”, et pakkuda ettevõtlikule inimesele praktilisi nõuandeid. Rubriigi avalugu “Kuidas lõpetada töölepingut” ilmus 7. mail 2009. aastal ja praeguseks on ilmunud kokku 97 kuidas-lugu kõikvõimalikel teemadel, millega ettevõtjad kokku puutuvad.

Raamatusse on ligi sajast Äripäevas ilmunud kuidas-loost koondatud 40. Lugude valikul on lähtutud põhimõttest, et teema oleks ajatu ning artiklist leiaks abi niihästi täna kui ka homme. 40 lugu on omakorda jaotatud seitsmesse peatükki:

• ettevõtlusega alustamine

• ettevõtte tegevus

• maksud ja finantsid

• pankrot ja võlad

• palk ja personal

• turundus

• eksport.

Kasulikke nõuandeid leiab siit muu hulgas selle kohta, millist ärivormi valida, kust leida uusi äriideid, kuidas maksta dividende, valida inkassofirmat, vähendada palka, teha firmale tõhus blogi, osaleda välishankel jpm.

Artiklite valmimisele on aidanud kaasa Eesti tipptegijad: ettevõtjad, juristid, valdkonnaspetsialistid jt. Lisaks selgetele ja konkreetsetele näpunäidetele muudavad raamatu väärtuslikuks oma ala asjatundjate kommentaarid, milles jagatakse lugejaga kogemusi, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, millest midagi õppida.

“40 ärinippi” võiks olla iga ettevõtja töölaual, et kerkinud küsimusele kiiresti vastust otsida või probleemile lahendust leida. Ei või ju kunagi teada, millal üht või teist näpunäidet vaja võib minna – otsimootori abil õige artiklini jõudmine võib osutuda aga küllaltki vaevanõudvaks ja tülikaks. Ehk aitab raamatu lugemine mõnel juhul isegi raha kokku hoida ning ei ole tarvis spetsialistilt tasulist nõu küsida.

Sisukord

Eessõna 9

Ettevõtlusega alustamine
Kuidas valida ettevõtlusvormi 12
Lemmi Kann, Alyona Stadnik
Kuidas leida ärile investorit 21
Katre Pilvinski
Kuidas valida ettevõttele nime 27
Kadri Bank
Kuidas kaitsta enda huvisid väikeomanikuna 32
Virge Haavasalu

Ettevõtte tegevus ja laienemine
Kuidas leida uusi äriideid 41
Katre Pilvinski
Kuidas valida tootmistarkvara 46
Ain Alvela
Kuidas kaitsta ettevõtte vara töötajate eest 52
Kadrin Karner
Kuidas kaitsta ärisaladust 55
Silvia Kruusmaa
Kuidas vältida ettevõttes korruptsiooni tekkimist 61
Katariina Krjutškova
Kuidas kaitsta ideed, mis loob lisaväärtuse 66
Birjo Must
Kuidas e-kirjast abimees teha 72
Silvia Kruusmaa
Kuidas digitaalselt arhiveerida 78
Fredy-Edwin Esse
Kuidas tootmist laiendada 83
Ain Alvela

Maksud ja raha
Kuidas ajatada maksuvõlga 90
Lemmi Kann
Kuidas taotleda euroraha 97
Hannes Sarv
Kuidas maksta dividende 104
Lemmi Kann
Kuidas maksta lähetuskulusid 110
Lemmi Kann
Pankrot ja võlad
Kuidas viia kohtusse pankrotiavaldust 118
Kadrin Karner
Kuidas pankrotipesast oma raha kätte saada 123
Lemmi Kann
Kuidas osta pankrotivara 130
Urve Vilk
Kuidas valida inkassofi rmat 136

Palk ja personal
Kuidas lõpetada töölepingut 142
Lemmi Kann
Kuidas arvestada puhkust 148
Lemmi Kann
Kuidas vähendada palka 154
Lemmi Kann
Kuidas leida tegevjuhti 160
Katre Pilvinski
Kuidas palgata välismaalast 165
Kadrin Karner
Kuidas hoida töötaja tervist 171
Kadri Bank

Turundus
Kuidas meelitada klienti poodi 178
Kadrin Karner
Kuidas suurendada klientide lojaalsus 182
Kadrin Karner
Kuidas teha firmale veebilehte 186
Urve Vilk
Kuidas kirjutada löövat pressiteadet 191
Rivo Sarapik
Kuidas lugeja ettevõtte ajaveebi meelitada 196
Rivo Sarapik
Kuidas kasulikult säutsuda 202
Rivo Sarapik
Kuidas kasutada Facebooki 206
Rivo Sarapik
Kuidas ettevõttele tähelepanu tõmmata 210
Jaana Pikalev

Eksport
Kuidas alustada eksporti 216
Anne Oja
Kuidas tekib püsiv tegevuskoht 223
Lemmi Kann
Kuidas osaleda välishankel 229
Katre Pilvinski
Kuidas koguda infot sihtturu kohta 237
Katre Pilvinski
Kuidas oma bränditoodet Eestist
kaugemal müüa 244
Sirje Rank

Arvustused

Olavi Kärsnaettevõtluskonsultant

Teadmistega on see häda, et enamikku neist ei rakendata. Seepärast läheb suurema osa ettevõtmistega elus nii, nagu läheb. Professor Ruth Alas ülteb selles raamatus, et vähe on ettevõtjaid, kes mõtlevad kaugemale ette ja hakkavad muudatusi tegema juba siis, kui kõik läheb hästi ja käive aina kasvab. Püsima jäävad ja edukad on just need, kes tavapäraste meeleoludega kaasa ei lähe ja mõtlevad n-ö kastist välja: pidevalt ja ette.

“40 ärinippi” koondab ettevõtlusega seotud teemadel Äripäevas ilmunud artiklid. Pole loota, et niivõrd erinevaid teemasid kajastav käsiraamat kuidagi muud moodi kirjutataks: sellise eri eluvaldkondadest autorite kollektiivi tekkimine ei ole reaalne. See annab kogumikule erilise väärtuse. Lisaks asjatundjate nõuannetele on siin iga teema juures toodud veel selles vallas tegutsevate ettevõtjate kommentaarid. Tegemist ei ole õpikuga, vaid praktiliste näpunäidete kogumikuga.

Raamatust leiab praktilisi teadmisi nii ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtte arendamiseks kui ka võimalike raskuste puhul tegutsemiseks. Kui “40 ärinippi” läbi lugeda, saab hea ettekujutuse, mis kõik võib ärielus ette tulla. Mitte kõik ei juhtu kõigiga, aga hea on olla kõigeks ette valmistatud. Seepärast oleks niisugust raamatut hea hoida alati käepärast, et seda formeeruvate mõtete sõnastamiseks vajalikust kohast lehitseda – kui on tahtmine midagi senisest teisiti teha. Rääkimata sellest, kui elu ennast peale sunnib.

Kuna tekst on siin tihe, tuleb iga sõna hoolega lugeda, aga see tasub ennast ära. Lugege!

Olle HormAS-i Maag Lihatööstus juht

“40 ärinippi” on mõnus nosimine inimesele, kellel on isu alustada ettevõtlusega. Kindlasti saab siit raamatust uut ja olulist infot ka juba aastaid ettevõtluses tegutsev inimene.

Raamatu teemadering on väga lai, kattes kõik ettevõtlusega seotud valdkonnad alates ettevõtlusega alustamisest ning lõpetades maksude, aktsiate ja dividendidega, ettevõtte tegevuse laiendamise ja tarkvara valikuga. Teemasid on käsitletud lihtsalt ja arusaadavalt, toetudes seadustele ning ettevõtluspraktikale. Palju on õpetlikke näiteid, konkreetseid näpunäiteid, soovitusi, praktilisi lahendusi, aga ka põnevaid ideid, mida ära kasutada – näiteks kuidas kasutada sotsiaalmeedia võimalusi nii, et panustatud ressursid oleksid võimalikult tulutoovad, kuidas alustada eksporti jpm.

Raamatu teevad eriti väärtuslikuks valdkonnaspetsialistide jagatud kogemused. Edu- ja saavutuslood või ka lihtsalt asjatundjate kommentaarid on huvitavad ning neist on palju õppida.

Minu jaoks oli selle raamatu lugemine väga huvitav, hoolimata sellest, et teinekord võib tunduda, et mida uut ühe või teise teema puhul ikka öelda saab. Usun, et keegi pole nii kogenud, et selle raamatu lugemisest loobuda.

Tellimine
40 ärinippiOtsas
40 ärinippi

40 ärinippi

Väinu Rozental
Tellimine
40 ärinippiOtsas

Kirjeldus

Kaks aastat tagasi hakkas Äripäeva paberlehes ilmuma rubriik “Kuidas…”, et pakkuda ettevõtlikule inimesele praktilisi nõuandeid. Rubriigi avalugu “Kuidas lõpetada töölepingut” ilmus 7. mail 2009. aastal ja praeguseks on ilmunud kokku 97 kuidas-lugu kõikvõimalikel teemadel, millega ettevõtjad kokku puutuvad.

Raamatusse on ligi sajast Äripäevas ilmunud kuidas-loost koondatud 40. Lugude valikul on lähtutud põhimõttest, et teema oleks ajatu ning artiklist leiaks abi niihästi täna kui ka homme. 40 lugu on omakorda jaotatud seitsmesse peatükki:

• ettevõtlusega alustamine

• ettevõtte tegevus

• maksud ja finantsid

• pankrot ja võlad

• palk ja personal

• turundus

• eksport.

Kasulikke nõuandeid leiab siit muu hulgas selle kohta, millist ärivormi valida, kust leida uusi äriideid, kuidas maksta dividende, valida inkassofirmat, vähendada palka, teha firmale tõhus blogi, osaleda välishankel jpm.

Artiklite valmimisele on aidanud kaasa Eesti tipptegijad: ettevõtjad, juristid, valdkonnaspetsialistid jt. Lisaks selgetele ja konkreetsetele näpunäidetele muudavad raamatu väärtuslikuks oma ala asjatundjate kommentaarid, milles jagatakse lugejaga kogemusi, õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, millest midagi õppida.

“40 ärinippi” võiks olla iga ettevõtja töölaual, et kerkinud küsimusele kiiresti vastust otsida või probleemile lahendust leida. Ei või ju kunagi teada, millal üht või teist näpunäidet vaja võib minna – otsimootori abil õige artiklini jõudmine võib osutuda aga küllaltki vaevanõudvaks ja tülikaks. Ehk aitab raamatu lugemine mõnel juhul isegi raha kokku hoida ning ei ole tarvis spetsialistilt tasulist nõu küsida.

Lisainfo

Väinu Rozental
Lehekülgi: 256
Kirjastus: Äripäev

Sisukord

Eessõna 9

Ettevõtlusega alustamine
Kuidas valida ettevõtlusvormi 12
Lemmi Kann, Alyona Stadnik
Kuidas leida ärile investorit 21
Katre Pilvinski
Kuidas valida ettevõttele nime 27
Kadri Bank
Kuidas kaitsta enda huvisid väikeomanikuna 32
Virge Haavasalu

Ettevõtte tegevus ja laienemine
Kuidas leida uusi äriideid 41
Katre Pilvinski
Kuidas valida tootmistarkvara 46
Ain Alvela
Kuidas kaitsta ettevõtte vara töötajate eest 52
Kadrin Karner
Kuidas kaitsta ärisaladust 55
Silvia Kruusmaa
Kuidas vältida ettevõttes korruptsiooni tekkimist 61
Katariina Krjutškova
Kuidas kaitsta ideed, mis loob lisaväärtuse 66
Birjo Must
Kuidas e-kirjast abimees teha 72
Silvia Kruusmaa
Kuidas digitaalselt arhiveerida 78
Fredy-Edwin Esse
Kuidas tootmist laiendada 83
Ain Alvela

Maksud ja raha
Kuidas ajatada maksuvõlga 90
Lemmi Kann
Kuidas taotleda euroraha 97
Hannes Sarv
Kuidas maksta dividende 104
Lemmi Kann
Kuidas maksta lähetuskulusid 110
Lemmi Kann
Pankrot ja võlad
Kuidas viia kohtusse pankrotiavaldust 118
Kadrin Karner
Kuidas pankrotipesast oma raha kätte saada 123
Lemmi Kann
Kuidas osta pankrotivara 130
Urve Vilk
Kuidas valida inkassofi rmat 136

Palk ja personal
Kuidas lõpetada töölepingut 142
Lemmi Kann
Kuidas arvestada puhkust 148
Lemmi Kann
Kuidas vähendada palka 154
Lemmi Kann
Kuidas leida tegevjuhti 160
Katre Pilvinski
Kuidas palgata välismaalast 165
Kadrin Karner
Kuidas hoida töötaja tervist 171
Kadri Bank

Turundus
Kuidas meelitada klienti poodi 178
Kadrin Karner
Kuidas suurendada klientide lojaalsus 182
Kadrin Karner
Kuidas teha firmale veebilehte 186
Urve Vilk
Kuidas kirjutada löövat pressiteadet 191
Rivo Sarapik
Kuidas lugeja ettevõtte ajaveebi meelitada 196
Rivo Sarapik
Kuidas kasulikult säutsuda 202
Rivo Sarapik
Kuidas kasutada Facebooki 206
Rivo Sarapik
Kuidas ettevõttele tähelepanu tõmmata 210
Jaana Pikalev

Eksport
Kuidas alustada eksporti 216
Anne Oja
Kuidas tekib püsiv tegevuskoht 223
Lemmi Kann
Kuidas osaleda välishankel 229
Katre Pilvinski
Kuidas koguda infot sihtturu kohta 237
Katre Pilvinski
Kuidas oma bränditoodet Eestist
kaugemal müüa 244
Sirje Rank

Arvustused (2)

Olavi Kärsnaettevõtluskonsultant

Teadmistega on see häda, et enamikku neist ei rakendata. Seepärast läheb suurema osa ettevõtmistega elus nii, nagu läheb. Professor Ruth Alas ülteb selles raamatus, et vähe on ettevõtjaid, kes mõtlevad kaugemale ette ja hakkavad muudatusi tegema juba siis, kui kõik läheb hästi ja käive aina kasvab. Püsima jäävad ja edukad on just need, kes tavapäraste meeleoludega kaasa ei lähe ja mõtlevad n-ö kastist välja: pidevalt ja ette.

“40 ärinippi” koondab ettevõtlusega seotud teemadel Äripäevas ilmunud artiklid. Pole loota, et niivõrd erinevaid teemasid kajastav käsiraamat kuidagi muud moodi kirjutataks: sellise eri eluvaldkondadest autorite kollektiivi tekkimine ei ole reaalne. See annab kogumikule erilise väärtuse. Lisaks asjatundjate nõuannetele on siin iga teema juures toodud veel selles vallas tegutsevate ettevõtjate kommentaarid. Tegemist ei ole õpikuga, vaid praktiliste näpunäidete kogumikuga.

Raamatust leiab praktilisi teadmisi nii ettevõtlusega alustamiseks, ettevõtte arendamiseks kui ka võimalike raskuste puhul tegutsemiseks. Kui “40 ärinippi” läbi lugeda, saab hea ettekujutuse, mis kõik võib ärielus ette tulla. Mitte kõik ei juhtu kõigiga, aga hea on olla kõigeks ette valmistatud. Seepärast oleks niisugust raamatut hea hoida alati käepärast, et seda formeeruvate mõtete sõnastamiseks vajalikust kohast lehitseda – kui on tahtmine midagi senisest teisiti teha. Rääkimata sellest, kui elu ennast peale sunnib.

Kuna tekst on siin tihe, tuleb iga sõna hoolega lugeda, aga see tasub ennast ära. Lugege!

Olle HormAS-i Maag Lihatööstus juht

“40 ärinippi” on mõnus nosimine inimesele, kellel on isu alustada ettevõtlusega. Kindlasti saab siit raamatust uut ja olulist infot ka juba aastaid ettevõtluses tegutsev inimene.

Raamatu teemadering on väga lai, kattes kõik ettevõtlusega seotud valdkonnad alates ettevõtlusega alustamisest ning lõpetades maksude, aktsiate ja dividendidega, ettevõtte tegevuse laiendamise ja tarkvara valikuga. Teemasid on käsitletud lihtsalt ja arusaadavalt, toetudes seadustele ning ettevõtluspraktikale. Palju on õpetlikke näiteid, konkreetseid näpunäiteid, soovitusi, praktilisi lahendusi, aga ka põnevaid ideid, mida ära kasutada – näiteks kuidas kasutada sotsiaalmeedia võimalusi nii, et panustatud ressursid oleksid võimalikult tulutoovad, kuidas alustada eksporti jpm.

Raamatu teevad eriti väärtuslikuks valdkonnaspetsialistide jagatud kogemused. Edu- ja saavutuslood või ka lihtsalt asjatundjate kommentaarid on huvitavad ning neist on palju õppida.

Minu jaoks oli selle raamatu lugemine väga huvitav, hoolimata sellest, et teinekord võib tunduda, et mida uut ühe või teise teema puhul ikka öelda saab. Usun, et keegi pole nii kogenud, et selle raamatu lugemisest loobuda.

© AS Äripäev 2000-2022
  • Aadress: Vana Lõuna 39/1, 19094 Tallinn
  • Klienditugi: 667 0099 (8:15-17:00)
  • E-post: [email protected]