5 sammu meeskonnas ühtsustunde loomiseks

Kuidas kujundada meeskonnas motiveeriv sisekultuur, mis aitab töötajatel meeskonna ühistele eesmärkidele pühenduda?

02. november 2017

Kestus: 1 päev

Paljud juhid seisavad sarnase väljakutse ees: nad näevad, kuidas töötajad isiklikul tasandil oma eesmärgid saavutavad, aga ühiste (meeskondlike) eesmärkide saavutamise nimel peab pingutama juht üksinda. Sellist olukorda võib nimetada individualistlikuks töökultuuriks, kus igaüks vastutab oma isikliku heaolu ning saavutuste eest.

Meeskonnana töötamine on tulemuslikum, sest meeskond saavutab koos palju rohkem kui üksinda tegutsedes. Seepärast on juhi üheks olulisemaks ülesandeks luua kollektiivist meeskond, kes ühise eesmärgi omaks võtaksid ja selle nimel koos töötaksid.

Koolitaja Kaido Pajumaa õpetab juhtidele eestvedamise tehnikaid, mis aitavad tekitada inimeste vahel rohkem usaldust, panevad meeskonna ühiste eesmärkide nimel pingutama ja üksteist kokkulepete eest vastutavana hoidma.

Koolituse eesmärk
on anda tehnikad, mis aitavad juhil muuta kollektiiv meeskonnaks.

Koolitusele on oodatud
Koolitus sobib hästi kõikide tasemete juhtidele, kelle alluvuses on üks või enam töötajat. Eriti hästi sobib koolitus juhtidele, kes on eelnevalt läbinud koolituse “Mitterahaline motiveerimine”, mille fookus on töötajate individuaalsel tasandil motiveerimisel.

Koolituse tulemusena
teavad juhid:
• mis eristab meeskonda kollektiivist ja kuidas kollektiivi meeskonnaks muuta;
• missugused on peamised põhjused, mis takistavad võimekatel inimestel üksteisega koostööd teha;
• miks ei aita meeskonnasiseste probleemide lahendamisel koostöö ja suhtlemise õpetamine;
• mis on juhi roll meeskonnatunde tekitamisel ja ühistele eesmärkidele suunatud sisekultuuri loomisel;
• missugused on võiduka meeskonna kolm teaduslikult kinnitatud omadust;

oskavad juhid:
• teadusmeetodil tõestatud eduka meeskonna tunnuseid oma meeskonnas juurutada;
• isiklikul eeskujul meeskonnas müüre kaotada ja inimeste vahelist usaldust suurendada;
• tähele panna 5 kriitilist sammu eduka meeskonna loomisel ja ellu kutsumisel;
• oma meeskonda ühiste eesmärkide nimel pingutama saada ja neid selle eest vastutavana hoida;
• eestvedamise tehnikate abil oma meeskonda ühtse ja eesmärgipärasena hoida.

Koolituse ülesehitus
Koolitus on interaktiivne ja kaasava loeng-arutelu formaadis, mida saadavad regulaarsed individuaalsed ülesanded õpitu harjutamiseks ja enesehindamiseks. Päeva jooksul omandavad osalejad konkreetsed juhtimisvõtted õpitu praktiseerimiseks igapäevatöös ja kodused ülesanded õpitu elluviimiseks järgnevate kuude vältel.

KOOLITAJA

Kaido Pajumaa

Kaido on lõpetanud Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse eriala, töötanud peaaegu 5 aastat Hansapangas ja alates 2004. aastast ettevõtja olnud. Peale oma esimese ettevõtte pankrotistumist 2006. aastal hakkas Kaido otsima vastust küsimustele, kuidas leida elus tasakaal ambitsioonide ja tähenduste vahel, ning missugused tegurid aitavad inimesel oma igapäevasest elust juba täna rohkem rõõmu tunda?

Nendele küsimustele vastuseid otsides käivitas ta populaarse enesearengublogi Sisekosmos.ee, millest sai alguse ka Kaido koolitajakarjäär. "Kuidas luua eduteadvust?” koolitustel, mis näitas osalejatele, et igas läbikukkumises on peidus uus võimalus, osales 2 aasta jooksul enam kui 300 inimest, kellest paljud koolitusele järgnevate kuude jooksul oma elus märkimisväärseid muutusi läbi viisid.

Alates 2011. aastast tegeleb Kaido meeskondade ja juhtide koolitamisega. Tema peamine fookus on suunatud inimeste sisemise motivatsiooni äratamisele meeskonnatunde suurendamise, tööle uute tähenduste leidmise ja juhtide poolse mitterahaliste motivaatorite kasutamise kaudu.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Meeskond vs kollektiiv

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Juhi roll meeskonnatunde tekkimisel (ja selle kadumisel)

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Sisekultuur kui meeskonnatunde nurgakivi

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

5 sammu meeskonnatunde suurendamiseks

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.