Eesolevad

Veebiseminar: 7 olulist muudatust e-kaubanduses

14.05.2019

Veebiseminar

2018. aasta lõpust hakkas EL-i liikmesriikides kehtima määrus, mis käsitleb asukohapõhise tõkestuse (nn geoblokeeringu) keeldu. Nn geoblokeeringu määrus keelab kohelda erinevalt ELi kliente (sh tarbijaid ja teisi lõppkasutajaid) kaupade ja elektrooniliste teenuste pakkumisel veebis.

Määruse tähenduses hõlmavad elektroonilised teenused näiteks pilveteenuseid, veebimajutust, tulemüüride pakkumist ja otsingumootorite kasutamist. Elektroonilised teenused ei hõlma aga teenuseid, mille peamine sisu on autorõigustega kaitstud teoste kasutamise võimaldamine.

Veebiseminaril selgitame:

  • Milliste teenuste kasutamist ja kuidas täpselt määrus mõjutab?
  • Kas määrus toob kaasa geoblokeeringute kaotamise filmide, muusika või spordiürituste ülekannete vahendamisel?
  • Kas määruse alusel kohustuvad e-poodide pidajad tarnima kaupu kõikidesse Euroopa Liidu liikmesriikidesse?
  • Kas määrus kohustab veebipoode pakkuma kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes?
  • Mida saab kaupleja teha riskide maandamiseks, et vältida õiguslikke riske seoses veebipoe pidamisega ja müügiga seoses?

Nendele küsimustele saame vastused Äripäeva veebiseminaril.

Veebiseminari viib läbi Ellex Raidla advokaat Merlin Liis.

Veebiseminar toimub 14. mail kell 10:00–11:30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. 

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist kodus, töökohal või mujal Sulle sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Sul võimalik esitada lektorile ka küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

ESINEJA

Merlin Liis

advokaat
Merlin Liis on Ellex Raidla advokaat, kelle peamine töövaldkond on andmekaitse ja intellektuaalse omandi õigus. Ta on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspert andmekaitse valdkonnas ning omab Association of Privacy Professionals (IAPP) poolt välja antavat andmekaitsespetsialisti Euroopa sertifikaati CIPP/E. Merlin Liis nõustab igapäevaselt erinevaid veebiteenuste pakkujaid mitmesuguste keerukate õiguslike regulatiivsete küsimustega seoses, sh seoses tarbijaõigustega, aga ka erinevate lepingute ja müügitingimuste koostamisega ning esindab kliente tekkinud õigusvaidlustes kohtumenetlustes.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.