Tulemuslik enesejuhtimine

Kuidas juhtida oma tööd, elu ja tulemusi alustades iseendast?

15. detsember 2016

Kestus: 1 päev

Albert Einstein on öelnud, et rumaluse definitsioon väljendub olukorras, kus inimene teeb kogu aeg samu asju, aga ootab teistsuguseid tulemusi. Kuna aga teistsuguseid tulemusi ei tule, ongi inimene maailma ja iseenda peale pahane. See enesearengukoolitus aitab osalejatel välise „kirumise” lõpetada ja võtta oma elu eest vastutuse sisemaailma parema tundmaõppimise kaudu, mis omakorda aitab igapäevaseid tulemusi parandada ja elust ning tööst rohkem rõõmu tunda.

Kui tavapäraselt oleme harjunud püstitatud eesmärke saavutama ainult "tegutsemise” kaudu, siis sellel koolitusel saad teada, mis on tegutsemise taga - mis annab meie tegutsemisele kütuse, ja vastupidi, miks mõnikord asjad tehtud ei saa? Sa õpid koolitusel tundma iseennast seestpoolt väljapoole ja avastad oma sisemaailma dünaamika, mis Sinu mõtlemise, hoiakute kujunemise, emotsioonide, tegutsemise ja tulemuste saavutamise vahel on. Hakates valitsema oma sisemaailma, hakkad valitsema ka välismaailma ja oma tulemusi.

Koolituse eesmärk
on aidata osalejatel oma sisemaailma (harjumuspärast tegutsemist, emotsioone, mõtlemist, hoiakuid ja uskumusi) paremini mõista ja juhtida ning seeläbi enesele püstitatud eesmärke tööl kiiremini saavutada. Samuti leida vastus küsimustele, miks ma olen oma eluga hetkel just selles punktis, kus olen, mis mind siia on toonud ja mida peaksin muutma, et siit soovi korral edasi liikuda.

Koolitusele on oodatud
kõik, kes soovivad iseennast, oma aega ja tegutsemist paremini juhtida ning seeläbi oma igapäevaseid tulemusi parandada.

Koolituse tulemusena

teavad osalejad:
• mida tähendab enesejuhtimine 5 erineval tasandil;
• kuidas mõista iseennast holistilisel põhimõttel ja mis võimalusi see pakub;
• kuidas ego, uskumused, mõtted ja emotsioonid mõjutavad meie käitumist, kuidas neid aspekte teadvustada ja efektiivsemalt juhtida.

oskavad osalejad:
• teadvustada oma sisemaailma erinevaid tasandeid ja neid paremini juhtida;
• märgata oma tegutsemist piiravaid uskumusi, häirivaid emotsioone ja kahjulikke mõtteharjumusi, ning asendada need positiivsete ja kasulikega;
• püsida rohkem praeguses hetkes ning seeläbi oma igapäevast efektiivsust suurendada.

Koolituse ülesehitus
Koolituse peamine meetod on õpe sisevaatluse kaudu. Päev möödub rohkete arutelude, isiklike kogemuste jagamise (vabatahtlikkuse alusel) ja sisemiste taipamiste läbi. Kasutades töövihikut analüüsib osaleja igat teemaplokki läbi individuaalsete harjutuste.

Meetodid
• Innustav, kaasav ja interaktiivne loeng vajalikuks taustainfoks;
• Individuaalsed ja paarisharjutused materjali mõtestamiseks ja omandamiseks;
• Inspireerivad filmilõigud ja nendele järgnevad arutelud.

Osaleja tagasiside:

Kalev Protten, Promantes OÜ, juhatuse liige
„Selgelt väga kasulik koolitus kõigile. Mina isklikult ei läinud koolituselt otseselt uut otsima, vaid läksin otsima nii-öelda neid kellega teemat koos arutada. Olin huvitatud kuulama just seda, mida teised antud teemal arvavad ja tõdeda, kuidas ise teemasid lahendanud olen. Võin öelda, et see oli raske kursus ja koolitajale oli suur väljakutse ka seltskond. Seltskond oli aktiivne ja eriilmeline. Osalemas olid nii kogemustega juhid, kui ka tippkoolitaja. Seega koolitajale oli väljakutse suur, kuna vastasleer oli aktiivne ja omad vaated toodi arutelus aktiivselt välja! Kuid koolitaja sai väga hästi hakkama.

Koolitaja Kaido Pajumaa on väga hea koolitaja. Ta räägib reaalsetest asjadest mitte ei aja "koolitarkust" taga. Väga palju annab teemakäsitlusele kaasa see, et koolitaja käsitleb seda läbi enda kogemuse ja tunnetuse ja on selle oskuslikult koolitusmaterjaliks pannud.

Ma arvan, et seda koolitustteemat peab kindlasti jätkama ja soovitan seda kõigile. See, et Kaido seda koolitusteemat on väga hea, sest paljud inimesed erinevatel põhjustel pole jõudnud või ei taha enese sisse vaadata. Ma ütleks veel ühe mõtte seose selle koolitusega: ära väida, et neid asju, mida sa ei tea, et neid ei ole olemas!“

KOOLITAJA

Kaido Pajumaa

Motivaator.ee meeskonnakoolitaja
Kaido on lõpetanud Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse eriala, töötanud peaaegu 5 aastat Hansapangas ja alates 2004. aastast ettevõtja olnud. Peale oma esimese ettevõtte pankrotistumist 2006. aastal hakkas Kaido otsima vastust küsimustele, kuidas leida elus tasakaal ambitsioonide ja tähenduse vahel, ning missugused tegurid aitavad inimesel oma igapäevasest elust juba täna rohkem rõõmu tunda? Nendele küsimustele vastuseid otsides käivitas ta populaarse enesearengublogi Sisekosmos.ee, millest sai alguse ka Kaido koolitajakarjäär. "Kuidas luua eduteadvust?” koolitustel, mis näitas osalejatele, et igas läbikukkumises on peidus uus võimalus, osales 2 aasta jooksul enam kui 300 inimest, kellest paljud koolitusele järgnevate kuude jooksul oma elus märkimisväärseid muutusi läbi viisid. Alates 2011. aastast tegeleb Kaido meeskondade koolitamisega. Tema peamine fookus on suunatud inimeste sisemise motivatsiooni arendamisele töö mõtestamise ja juhtide poolse motiveeriva tunnustamise kaudu. Kaido Pajumaa on aasta koolitaja 2016. Võitja selgus 9. novembril Koolituskonverentsil konverentsid.ee ja personaliuudised.ee lugejate seas läbi viidud uuringu tulemusena.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Eneseteadlikkus kui võti isiklikku edusse

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Tegutsemise ja emotsioonide teadvustamine ning juhtimine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Mõtete teadvustamine ja juhtimine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Uskumuste ja Ego teadvustamine ning juhtimine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0073. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi kirjeldusega SIIN.