Äripäeva maksukool

Põhjalik rahvusvahelise maksunduse kursus praktikule

12. aprill 2017 - 24. mai 2017

Kestus: 6 päeva

Piiriülese tegevuse korral on maksuküsimused üheks peamiseks probleemiks, millega tuleb tegeleda juba tegevuse planeerimise esialgses faasis. Kui piiriülene tegevus toob kaasa maksukohustuse teises riigis, suurendab see oluliselt kulusid ja administratiivset koormust ning omab negatiivset mõju rahavoogudele. Samas pakub rahvusvaheline maksuõigus mitmeid alternatiivseid võimalusi, mis võib ka maksukoormust vähendada.

Koolituse eesmärk on
anda ülevaade peamistest maksuprobleemidest ja võimalustest, mis piiriüleses äris tekivad ning pakkuda lahendusi.

Koolituse tulemusena on osaleja saanud

  • oskuse planeerida ettevõtlust kohe algusest kõige maksuefektiivsemal viisil
  • oskuse hinnata ennetavalt võimalikke maksuriske
  • süsteemse arusaama piiriülese tegevusega seonduvatest maksuküsimustest
  • oskuse leida iseseisvalt lahendusi ja alternatiive
  • oskuse rakendada erinevaid õigusakte ja kohtupraktikat korrektselt
  • teadmised ja töövahendid praktiliste probleemide iseseisvaks lahendamiseks
  • võimaluse säästa konsultantide kasutamisel
  • nõustajatele võimaluse kasvada maksunõustamise valdkonnas

Koolitusele on oodatud
praktikud, kes tahavad olla oma piiriüleste tegevuste planeerimisel hoolsad, vähendada maksuriske ning kasutada ära kõik võimalused.

Koolituse meetodid ja põhimõtted
Loengud, mille käigus käsitletakse põhjalikult regulatsioonide sisu, riikide kehtestatud reegleid ning arutatakse läbi ka osalejate praktilised probleemid. Kooli käigus saavad osalejad kaasa väga mahukad ja põhjalikud materjalid eesti keeles (iga teema osas on eraldi toodud välja kõige olulisem juhtidele ja detailne käsitlus rakendajatele). Lisaks ka erinevaid praktilisi töövahendid, mis abistavad maksukohustuste arvutamisel ja täitmisel.

Osaleja tagasiside:

Riina Oja, AS PRFoods, Kontserni pearaamatupidaja
Koolitusprogramm vastas igati mu ootustele. Koolitusel osalejad olid kõik oma ala professionaalid, kuid ettevõtted on tegevusvaldkondade poolest ju väga erinevad. Lähtudes eeltoodust oli programm suuremas pildi kontekstis hästi koostatud ning terviklik.

Hr Marko Saag on suurepärane lektor, professionaalne ja karismaatiline. Koolitus oli praktiline, kus Marko Saag demonstreeris oma igapäevaseid töövõtteid ning järeldamistehnika loogikaid, mille kaudu ta advokaadina ise lahendusteni jõuab ning tutvustas konkreetseid materjale, mida kasutab. Väga huvitav ja äge, päriselt!

Minu jaoks oli inspireeriv ka osalejate seltskond. Mõned noored tegijad olid väga aktiivsed ja professionaalsed. Nad tõid arutelusse palju detailset ja kasulikku hetkeinfot. Ütleme, et oluline suur väärtus olid arutelus ka teiste osalejate näidetel.

Isiklikult hindan kindlasti siin koolitusel ärisuhtlust ja -kontakte. Leidsin siit endale ammu kaotatud suurepärase sõbra, kellega siin taas kokku saime ja nüüd tihedalt suhtleme. Tihtipeale on ettevõtetel raske häid spetsialiste leida ning siin on võimalus teravama mõtlemisega inimestega kontakti luua, nad meelde jätta. Võib olla hind on liialt kõrge kuid saadud know-how vaatenurgast on hind täiesti õiglane. Olen tänulik Sulle, hr Marko Saag :)

Osaleja tagasiside:

Ketlin Suurväli, 1OFFICE EESTI OÜ
Kas jäite koolitusega rahule? Kas saite seda, mida lubati? Kas koolitustäitis Teie eesmärki? Tooge nii palju näiteid, kui soovite!

Osalesime koolitusel suurema seltskonnaga ja eelmises lennus oli ka meie ettevõttest osalejaid, seega me teadsime juba, kuhu me läheme. Jäime programmiga väga rahule.
Otsus osaleda oli õige. Minu jaoks oli see põnev.

Meil on ettevõtte siseselt palju tehinguid igapäevaselt käsil ja me peame kursis olema igat liiki küsimustega. Raamatupidaja seisukohast vaadatuna oli väga hea see, et Markoga saab puudutada ka neid teemasid ja seadusi, mida igapäevaselt ei jõua läbida. Aga on vaja teada. Ütleks, et neid seadusi on vahel isegi keeruline lugeda. Kuid siin koolitusel juristiharidusega lektor annab palju viiteid: sa saad teada kust otsida ja mida jälgida. Palju seaduse punkte mõtestame ka koolitusel lahti. See on ka üks väga tähtis osa selles programmis. Sa teed nii-öelda palju tööd juba ära enda jaoks koos teistega!

Meie jaoks oli ehk lihtsam see, et eelmises lennus osalesid meie töötajad ja me saime juba ennast enne koolituse tulekut ette valmistada. Saime ka juba esimese lennus käinute teadmisi ettevõtte töös rakendada. See on tähtis.

Üks vaatenurk on see, et rahvusvaheliste maksude ja piiriüleste tehingutega seoses on infot tohutult palju. Ja kui sa tuled esimesse moodulisse, siis infot on palju, "lööb pildi niiöelda kirjuks". Kuid kuna programm kestab 6 päeva, siis tegelikult materjal saab olulisemalt selgemaks. Kõikidele küsimustele saab vastused. Ole ise aktiivne! Seda enam, et koolitus kulgeb 6 päeva ja sul on võimalus ka omad küsimused ja teemad arutellu tuua. Valmista need nii-öelda juba eelnevalt ette.

Marko Saagiga sai jätkuvalt ka teemas täiendavalt suheldud.

Kas koolitus suutis muuta Teie töös ja elus midagi oluliselt?
Üldpilt sai kindlasti selgemaks.
Toon veelkord selle välja, et kuna meie seltskond osales kahel järjestikusel koolitusel, siis meie ettevalmistus oli arvatavasti põhjalikum: saime juba kahe lennu toimumise vahepeal teemat reaalselt rakendada; saime küsimusi ja teemasid ette valmistada järgmises lennus osalemiseks. Soovitan seda kõigile!

Seda on näha ja tunda, et piiriüleste tehingutega seonduvad teemad on keerulised ja vajavad süvakuti pidevat mõtlemist.
Rahvusvahelised maksud ja piiriülesed tehingud on pikk protsess. Meie igapäevases tööspetsiifikas on rahvusvaheliste maksude ja piiriüleste tehingute ja riskidega seonduvaga küsimusi iga teema kohta. Kontoritöös lööb vahel pildi kirjuks, sest küsimusi on palju, millega tegelema peaksime. Siin koolitusel on teemade käsitlemine loogiline. Suur kasu ja väärtus on erinevate kaasuste ja reaalsete juhtumite läbirääkimine. Ka osalejad toovad neid arutelusse. Mida rohkem neid kaasusi on, seda selgemaks saab teema.

Arvan, et meie esitasime küsimusi aktiivselt ja selleläbi saime ka vastuseid. Valmistasime ka küsimused juba eelnevalt ette.

Koolitaja Marko Saag on oma ala professionaal, tema kogemuse pagas on väga suur ja just erinevate riikide tundmise kogemuses. Aga me teadsime , kelle juurde me läheme!

KOOLITAJA

Marko Saag

Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat, TTÜ finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Marko on tegelenud professionaalse nõustamisega üle 13 aasta, on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid, töötab rahvusvahelise maksuõiguse lektorina ülikoolis ning esineb mitmetel seminaridel ja konverentsidel. Marko lõpetas 2006. aastal Tartu Ülikooli Õigusinstituudi (võrdsustatuna magistrikraadiga) ja praegu omandab doktorikraadi Tallinna Tehnikaülikoolis.

Tunnustused
Best Lawyers (2014): Vandeadvokaat Marko Saagile omistatakse väärt tunnustus kui eksperdile, kes tegutseb maksude valdkonnas (Best Lawyers® 2015 väljaanne). Best Lawyers (2013): Vandeadvokaat Marko Saagile omistatakse väärt tunnustus kui eksperdile, kes tegutseb maksude, panganduse ja finantseerimise valdkonnas. Tallinna Tehnikaülikool (2013): Marko saab Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tudengite hulgas läbiviidud küsitluses II koha parima loengupidaja ja suurima eeskuju kategoorias. IFLR 1000 (2013): mainib Markot finantseerimisalase nõustamisega seoses. Chambers Europe (2013): Marko "kiiret ja tõhusat" töömeetodit hinnatakse kõrgelt. Chambers Europe (2012): Marko Saagi mainitakse seoses konsultatsioonide kõrge kvaliteediga ning tuuakse välja ka nõustamine rahastamise ja tehingute teemadel. Tax Directors Handbook (2009): arvab Marko 250 maailma parima maksuadvokaadi hulka (töötamise koht tunnustuse ajal Borenius).
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Koolitus

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.