Investeerimise psühholoogia

Kuidas mõjutavad emotsioonid investeerimisotsuseid?

11. märts 2017

Kestus: 1 päev

Ajalugu on veenvalt näidanud, et edukaid investoreid eristab vähem edukatest suurepärane võime valitseda iseenda emotsioone. Just seesama võime on olnud üks maailma edukaima investori Warren Buffetti pikaajalise edu saladus ja hoidnud teda aastakümneid kindlalt maailma rikaste edetabelis liidrite seas. Põhjalikud teadmised aktsiatesse investeerimise enamlevinud vigadest aitavad investoril hoiduda nende tegemisest ja suurendavad tõenäosust teha ratsionaalsemaid investeerimisotsuseid.

Koolituse käigus antakse ülevaade, kuidas finantsturul toimuv mõjutab inimeste käitumismustreid ja millised on erainvestori psühholoogilised ja käitumuslikud vead, millest investeerimisel hoiduda. Koolituse fookuses on enamlevinud investeerimisvigade analüüsimine ja nendest õppimine.

Koolitusele on oodatud
Juhid, ettevõtjad ja investeerimishuvilised, kellel on varasem kokkupuude investeerimisega või kellel puudub varasem investeerimise kogemus, kuid kellel on soov sellega algust teha. Koolitusel osalemise eelduseks on investeerimisalaste põhimõtete ja -mõistete tundmine.

Koolituse tulemusena
Mõistab osaleja psühholoogilisi mõjutegureid investeerimisotsustele ning oskab vältida enamlevinud investeerimisvigasid finantsturgudel. Osaleja mõistab paremini investorite käitumist ja teeb ratsionaalsemaid investeerimisotsuseid.

Koolituse läbinu:

  1. mõistab investorite käitumist finantsturgude üle- ja alareageeringute, ettevõtte ülevõtu pakkumiste, aktsiate esmaste avalike pakkumiste (IPO) ja aktsiasplittide puhul;
  2. oskab analüüsida investorite poolt tehtud investeerimisvigade tagajärgi erinevate investeerimisvigade puhul;
  3. hindab psühholoogilisi mõjutegureid investeerimisotsustele.

Koolituse tulemused saavutatakse loengute ning käitumusliku rahanduse eksperimentide ja grupiarutelude käigus.

Koolituse eesmärk
on anda teadmisi ning praktilisi oskusi investeerimisotsuste tegemise protsessidest ja psühholoogilistest mõjuteguritest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus viiakse läbi grupi arutelude, eksperimentide ja juhtumianalüüside abil.

Koolitusel osalejad saavad ligipääsu e-õppe keskkonda www.finantskoolitus.ee, kus on kättesaadavad koolituse materjalid (loenguslaidid, finantsmudelite näidised jms) koos lisamaterjalidega täiendavaks lugemiseks.

Koolituse teemad ja ajakava
Koolituse viivad läbi kaks oma ala praktikut Kristjan Liivamägi ja Madis Müür. Koolituse esimese osas käsitleb Kristjan Liivamägi finantsturgude ebaefektiivsusi ning investorite käitumismustreid. Teises osas räägib Madis Müür isikliku kogemuse ja uurimuse põhjal psühholoogilistest vigadest, nende vältimisest ja arengu kiirendamisest nii investeerimises, erialases karjääris kui ka ettevõtluses.

KOOLITAJAD

Kristjan Liivamägi

Koolitaja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Kristjan Liivamägi on tegutsenud investorina finantsturgudel üle 10 aasta ning ta on varahaldusettevõtte KML Invest OÜ juhatuse liige. Ta on töötanud üle 5 aasta rahvusvahelises audiitorbüroos Ernst & Young vandeaudiitorina spetsialiseerudes finants- ja krediidiasutuste auditeerimisele Saksamaal ja Baltikumis. Hetkel töötab ta Tallinna linna finantsteenistuses linnakassa osakonna juhtivspetsialistina.

Kristjan omandab Tallinna Tehnikaülikoolis doktorikraadi finantsökonoomika erialal ning on omandanud Tallinna Tehnikaülikooli panganduse ja rahanduse eriala magistri kraadi. Ta loeb loenguid Tallinna Tehnikaülikoolis ja ettevõtluskõrgkoolis Mainor finantsturgude, rahanduse, panganduse ja finantsjuhtimise teemadel. Ta on publitseerinud teadustöid rahvusvahelistes teadusajakirjades, talle on omistatud Eesti Panga teaduspreemia, Jaan Poska nimeline stipendium, Tiina Mõisa doktoriõppe stipendium ning ta on valitud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna 2016. aasta parimaks loengute andjaks.

Madis Müür

Külalisesineja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Madis Müür on endine edukas pokkerimängija, ettevõtja, investor ja koolitaja. Viimase buumi ja sellele järgnenud masu õppetundide järel töötas Madis end üles pokkeris teenides ligikaudu €600 000. Peale saavutus- ja finantseesmärkide täitmist asutas ta pokkericoachingu ettevõtte Turnapro, mis on üle kümne mängija elukutseliseks koolitanud, mängijad on saanud erinevaid tiitleid ja viiekohalisi võite nii onlinest kui ka Eesti ja Euroopa liveturniiridelt. Investeerimisega sai Madis 2008. aasta krahhiga mitmeid kasulikke õppetunde, mille pealt 2014. aastal taasalustas investeerimist.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Saabumine ja hommikukohv

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Finantsturgude ebaefektiivsused ja investori käitumismustrid

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

kohvipaus

11:45 - 13:30

11:45 - 13:30

Erainvestori psühholoogilised ja käitumuslikud vead finantsturgudel

13:30 - 14:15

13:30 - 14:15

lõunapaus

14:15 - 15:45

14:15 - 15:45

Kogemuslugu – Madis Müür

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0156 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.

Vaata ka neid