Koolitused

Korrastatud aeg Outlookis

Praktiline koolitus arvutiga enda töökorralduse ja e-koostöö arendamiseks

06. detsember 2017

Kestus: 1 päev

Aja eesmärgipärane kasutamine on iga ettevõtte ja töötaja jaoks väga oluline. Iga ootamise või tühja töö peale kulutatud minut tähendab ettevõttele kaotust! Fookuse seadmine ehk tähelepanu suunamine ja hoidmine olulistel tegevustel on edu aluseks! MS Outlook on üks levinumaid tarkvarasid, mille funktsioonid võimaldavad oma (töö)aega planeerida ning oma meeskonna ja partneritega koostööd teha. Hea koostöö eeldab iga grupiliikme oskust oma tegevusi prioritiseerida ja ajas juhtida, kasutades ühist e-keskkonda. Ühiste hoiakute ja tavade abil tõstad enda ja oma kolleegide töö efektiivsust.

Koolitusele on oodatud
Juhid, projektijuhid, kõik töötajad, kes on täna on üle koormatud vajalike, mittevajalike tegevustega ja isiklike toimetustega ning soovivad oma aega tõhusamalt kasutada.
MS Outlooki igapäevased kasutajad, kes soovivad õppida MS Outlooki funktsioone rakendama tööprotsessides, et tõsta enda töö efektiivsust.

Koolituse eesmärk
on anda osalejatele praktilised oskused MS Outlookis, mis aitavad arendada e-töökorraldust ja koostööd erinevates meeskondades (juhtkonnas, osakonnas, projektirühmas).

Koolituse tulemusena on osaleja
• saanud selgeks, kuidas ajakasutuse mõttemallid ja e-koostöö hea tava rakendada MS Outlookis;
• arendanud enda oskusi MS Outlooki funktsionaalsuse kasutamisel;
• korrastanud oma arvutis MS Outlooki info, loonud reeglid ja otseteed mugavaks koostööks;

Koolituse eeltöö ja läbiviimise põhimõtted

Eeltöö:
• Koolitusele palume võtta kaasa oma sülearvuti, kus on MS Outlook 2013 (või 2010). Eelneval kokkuleppel rendime sülearvuti.
• Enne koolitust on soovituslik panna kirja 3 olulist probleemi ja soovi, mis on ilmnenud MS Outlooki kasutamisel, ajajuhtimise korraldamisel või tegevuste planeerimisel.

Koolituse põhirõhk on praktilisel tööl MS Outlooki keskkonnas, oluline ajajuhtimise info jagatakse lühiloenguga, koolitusel osalejad vahetavad oma kogemusi ja teadmisi läbi arutelude.

Osaleja tagasiside ettevõttest Semetron AS:

Mina jäin koolituspäevaga väga rahule. Tulin koolitusele suure huviga ja tuttavate soovitusel. Pean küll ütlema, et arvasin, et olen MS Outlooki kasutamises kogenud tegija ja kasutaja, kuid see, mis mulle meeldis ja teadmisi tõi, oligi just nende tuttavate ja elementaarsete igapäevaste asjade läbivõtmine. Arvame küll, et mis seal siis ikka: kõik on loogiline ja tuttav. Kuid paljud asjad kaovad meie igapäevasest kasutusest ja me ei kasuta kõiki MS Outlooki võimalusi täielikult ära. Teeme ühtesid ja samu liigutusi ainult. Kuid just nende pisiasjade läbivõtmine koolitusel oligi see, mis tuletas neid kõiki häid võimalusi meelde.
Koolitaja Arvo Saat on väga hea oma ala ekspert. Koolitajal oli suur hulk materjali ette valmistatud, kuid mulle meeldis see, et ta sidus kogu teemakäsitluse just meiega, nende osalejatega, kes ruumis olid. Teda huvitas see, mida meie teeme, kuulas, andis oma hinnangu ja sidus siis koolitusmaterjali sellest lähtuvaks.

KOOLITAJA

Arvo Saat

Äripäeva Akadeemia koostööpartner, Tallinna Arvutikooli, Eesti esimese arvutikooli asutaja, tegevjuht, koolitaja-konsultant
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT. Arvo on lõpetanud Tallinna Pedagoogilise Instituudi (Tallinna Ülikool). Ta on aidanud juurutada e-töökorraldust (serverlahendust) ja head tava paljudes ettevõttes ja riigiasutuses alates 1994.a, juhtinud sadu juhtimis- ja IT-alaseid koolitusprojekte. Spetsialiseerunud suurte koolitusprojektide koostamisele ja juhtimisele (s.h. E-Riigi lahenduste juurutamine) ning Outlook-Exchange serverlahenduste ja e-töökorralduse hea tava juurutamisele. Osalenud IT kutsestandardite ja kõrgkoolide IT õppekavade väljatöötamise töörühmades. Olnud Äripäeva „IT juhtimise käsiraamatu“ esmatrüki projektijuht ja kaasautor, kirjutanud palju artikleid ajajuhtimise, e-koostöö korraldamise jt. teemadel, koostanud õpikuid ja juhendmaterjale. Arvo on omandanud täiskasvanute koolitaja kutse tase 7.
AJAKAVA

09:45 -10:00

09:45 -10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Teeme Outlooki kasutajasõbralikuks!

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

Korrastame ja automatiseerime e-kirjade haldamise!

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõunapaus

14:00 -15:30

14:00 -15:30

Korrastame kalendri!

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

Planeerime ja prioritiseerime tegevused!

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.