Juhtimine

Arendava juhtimise meistriklass

Juhi töövahendid meeskonna sisemiste vahendite tööle panemiseks

14. september 2017 - 01. detsember 2017

Kestus: 4 päeva

Tänane juhtimiskeskkond esitab juhtidele palju suuremaid nõudmisi suhtlemisoskuste osas kui varem. Koostöösuhted on väga mitmetahulised ja head spetsialistid nõudlikud. Inimesed soovivad rutiinsete käskude täitmise asemel kaasa mõelda ja areneda. See eeldab juhilt tänapäevase juhtimisstiili kasutamise oskust.

Koolituse eesmärk on
täiustada juhi praktilisi oskuseid inimeste juhtimisel ja arengu toetamisel nii, et suureneks töötajate iseseisvus, pühendumine eesmärkidele ja seega saavutataks reaalne jätkusuutlik tulemuslikkuse kasv.

Koolitusele on oodatud
Juhid, kes soovivad töösse rakendada kogu meeskonna tegelikku potentsiaali ja kaasaegse juhtimisega saavutada suurepäraseid tulemusi. Koolitus on mõeldud kõigi tasemete juhtidele, kes töötavad inimestega.

 

Arendava juhtimise meistriklassi valdkonnad ja teemad

Koolitus koosneb neljast 1-päevasest moodulist, mis moodustavad ühtse terviku:

1. moodul: „Kuidas pidada regulaarseid arendavaid vestluseid? - Mudel edasiviivate vestluste arendamiseks“. Juhil on kaks peamist tööriista – tema unikaalne isiksus ja tema vestlused. Juht vestleb üks-ühele, peab koosolekuid, vestleb maili teel ja Skype’is. Ootame, et meie vestlused kannaksid endas meie väärtusi, annaksid edasi meie sihte, looksid arengukeskkonna ja soovi areneda ning lükkaksid mugavusest välja eesmärkide poole. Edasiviiva vestluse tulemus on motiveeritud ja arenev töötaja. Koolitaja on Ruti Einpalu.

2. moodul:Mitterahaline motiveerimine – Kuidas mitterahaliste vahenditega töötajate pühendumust suurendada?“ Motivatsioon on meie elujõud – kui inimesel pole motivatsiooni, siis ei ole tal ka tööd tehes energiat midagi ette võtta ja seeläbi ka tulemusi saavutada. Esimese mooduli eesmärgiks on aidata osalejal üles leida töö juures olulised motivaatorid, iseennast ja oma kolleege paremini mõista ja seeläbi kujundada sellist töökultuuri ja –keskkonda, kuhu inimesed soovivad igal hommikul tööle tulla ning midagi saavutada. Koolitaja on Kaido Pajumaa.

3. moodul:Suhtlemine konfliktsetes olukordades – Kuidas leida konfliktis sobivaim käitumisviis?“ Teistega suheldes ja koos töötades tekib paratamatult eriarvamusi ja pingeid, mis võivad paisuda ägedaks vastasseisuks. Koolitus püüab kaasa aidata, et  pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada pigem edasiviiv jõud ja et suhtlemine pakuks rõõmu. Selleks on vaja tunda konflikti toimimise seaduspärasusi ja osata leida konfliktses olukorras sobivaim käitumisviis. Koolitaja on Tõnu Lehtsaar.

4. moodul:Coaching`u alused juhile – Töövahendid meeskonna edukaks juhtimiseks“ Koolitus annab juhile olulised teadmised coaching`ust kui ühest eduka juhi töövahendist. Juhid õpivad praktilise kogemuse kaudu kasutama coachivat ehk arendavat juhtimisstiili, mille kasu ilmneb töötajate märgatavalt suuremas pühendumises eesmärkidele ja tulemuslikkuse kasvus. Koolitajad on Kaupo Saue ja Signe Vesso.

KOOLITAJAD

Ruti Einpalu

Ruti Einpalu

14.09.2017
10:00 - 17:00

Kaido Pajumaa

Motivaator.ee meeskonnakoolitaja

Kaido Pajumaa

Motivaator.ee meeskonnakoolitaja
10.10.2017
10:00 - 17:00

Kaupo Saue

Kaupo Saue

01.12.2017
10:00 - 17:00

Tõnu Lehtsaar

religiooni- ja suhtlemispsühholoog

Tõnu Lehtsaar

religiooni- ja suhtlemispsühholoog
16.11.2017
10:00 - 17:00

Signe Vesso

Signe Vesso

01.12.2017
10:00 - 17:00
AJAKAVA

09:45 -10:00

09:45 -10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 -17:00

10:00 -17:00

Kuidas pidada regulaarseid arendavaid vestluseid? - Mudel edasiviivate vestluste arendamiseks

Ruti Einpalu

09:45 -10:00

09:45 -10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 -17:00

10:00 -17:00

Mitterahaline motiveerimine - Kuidas mitterahaliste vahenditega töötajate pühendumust suurendada?

Kaido Pajumaa

09:45 -10:00

09:45 -10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 -17:00

10:00 -17:00

Suhtlemine konfliktsetes olukordades - Kuidas leida konfliktis sobivaim käitumisviis?

Tõnu Lehtsaar

09:45 -10:00

09:45 -10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 -17:00

10:00 -17:00

Coaching`u alused juhile - Töövahendid meeskonna edukaks juhtimiseks

Kaupo Saue

Signe Vesso

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.