Protsessid

Uus juhtimismeetod meeskonna motiveerimiseks - töödisain

Soovitused töötajate pühendumuse, entusiasmi ja keskendumise suurendamiseks

05. oktoober 2017

Kestus: 1 päev

Äripäeva Akadeemia

Töö võib olla äärmiselt äge kogemus. Paljude inimeste jaoks ei ole see aga kahjuks nii. Keskmises meeskonnas on hinnanguliselt vaid üks inimene oma tööst täielikult haaratud ehk on tööl maksimaalselt energiline, pühendunud ja keskendunud. Nüüdseks on kindlalt teada, et töötajate vähene haaratus ennustab kõrget tööjõu voolavust, sagedasi puudumisi, läbipõlemist, madalat tööandja soovitusindeksit ja paljusid teisi tootlikkust ja kasumlikkust negatiivselt mõjutavaid nähtusi.

Sihtgrupp
Koolitus sobib kõige paremini suuremate organisatsioonide esmatasandi- ja keskastmejuhtidele ja personalijuhtidele ning väiksemate organisatsioonide tippjuhtidele. See toob kõige rohkem kasu neile, kes igapäevaselt vastutavad selle eest, et nende meeskonnad toimiksid ja meeskonnaliikmed oleksid motiveeritud oma peaga mõtlema, käituma peremehelikult ja omalt poolt ideid ja lahendusi välja pakkuma.

Tulemused
Töödisaini abil saavad osalejad suurendada oma töötajate õnnetunnet ja tootlikkust ning vähendada motiveerimisega seotud kulusid, mille tasuvus on sageli madal või teadmata. Disainides inimese elamust tema tööst ehk selle kujundamine keskkonna, töökorralduse, ülesannete ja meelelaadi lõikes, suurenevad pühendumus, entusiasm ja keskendumine. Lisaks parematele tulemustele on sellel positiivne mõju töötaja elule ja tervisele laiemalt.

Koolituse tulemusena osalejad teavad:

 • Mis on disain ning milline on hästi disainitud töö?
 • Miks on kehv tööelamus ettevõtetele kahjulik?
 • Miks rahulolust ei piisa ja miks rahulolu mõõtmine ei tööta?
 • Kuidas psühholoogia ning vooteooria abil head tööelamust mõõta?
 • Mis on majanduslik kasu töö disainimisest?

ja oskavad:

 • kasutada „Voo intervjuud“ tööelamuse analüüsimiseks ja saavad vastava juhendi;
 • luua konkreetse töö disaini tehnika kirjelduse, sõltuvalt esimese päeva käigus tehtud analüüsist;
 • Kirjeldada head elamust erinevate tööde lõikes;
 • Vältida peamisi töönaudingut takistavaid vigu juhtimises;
 • Mõelda motivatsioonisüsteemidest uuel, kuluefektiivsel viisil;
 • Kasutada mõningaid töö disainimiseks vajalikke meetodeid;
 • Näha oma organisatsioonis uusi võimalusi, mida töödisaini abil majanduslikuks kasuks pöörata.

Oskuste hindamine toimub koolituse käigus individuaalsete, paaristööde ja grupipõhiste harjutuste abil.

Koolituse eesmärk on anda osalejatele esmased oskused ja teadmised, mida töödisaini kui uue juhtimismeetodi kasutamiseks vajavad.

KOOLITAJA

Klaas-Jan Reincke

Klaas-Jan Reincke on tegelenud organisatsioonide ja nende juhtimise analüüsimisega alates 1994. aastast. Ta on tööd teinud enam kui kahekümnes erinevas riigis. Koolitaja on ta olnud alates 2000.a. Klaas-Jani koolitusstiil on väga interaktiivne ning iga uue grupiga sünnib koostöös midagi uut ja omapärast. Ta on sage esineja nii Eestis kui välismaal ja tema tagasiside on alati väga positiivne. Olles viimastel aastatel spetsialiseerunud tööalase motivatsiooni teemale, asutas ta aastal 2014.a töödisaini labori VIVIC. VIVIC on eesti-hollandi teaduspõhine ettevõte, mis kasutab esimese ja seni ainsana Euroopas segu disaini ja psühholoogia viimasest sõnast, et tööd paremaks kogemuseks muuta.
AJAKAVA

09:45 -10:00

09:45 -10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Hea tööelamuse väärtus – miks peaksid Sa juhina hoolima sellest, milliseid kogemusi ja elamusi töö pakub Sinu töötajatele?

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

Hea tööelamuse alused – kuidas analüüsida oma töötajate tööalaseid kogemusi ja elamusi?

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

Tööelamuse kujundamine – kuidas aitab disainimõtlemine Sinu inimeste tööalaseid kogemusi ja elamusi paremaks muuta?

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

Tööelamus organisatsioonis

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee. Täpsema info leiate SIIT.