Koolitused

Suhtlemise meistriklass

Kuidas arendada juhi mõjusaimat töövahendit – suhtlemist?

26. oktoober 2017 - 07. detsember 2017

Kestus: 3 päeva

Juhtide võimsaimaks töövahendiks on oma meeskonnakaaslastega suhtlemine. Konfliktsed olukorrad ja suhtlemine keeruliste isiksustega võib röövida enamuse juhi tööajast ning mõjub osapooltele rusuvalt. Kasutades õigeid tehnikaid ning osates konfliktsetes olukordades ja keeruliste inimestega suhelda kahjustamata ennast ja oma vestluspartnerit, aitab stressivabamalt ja paremini oma tööd teha.

Suhtlemise meistriklass on kolmepäevane koolitusprogramm, mis on suunatud praktiliste suhtlemisoskuste õppimisele ja suhete ning suhtlemise mõtestamisele läbi isiklike kogemuste.

Kolm koolituspäeva moodustavad sisulise terviku vastates kolmele enamlevinud küsimusele suhtlemisvallas: kuidas käituda neljas erinevas suhtlemissituatsioonis, kuidas konfliktidega toime tulla ja kuidas suhelda keeruliste isiksustega.
Koolitaja Tõnu Lehtsaar on pikaajaline Äripäeva Akadeemia koostööpartner, kelle koolituste tagasiside soovitusindeks on 100%.

Koolitusele on oodatud
erinevate tasemete juhid ja kõik need, kelle tööülesanded eeldavad suhtlemisoskust. Oodatud on ka psühholoogiahuvilised.

Koolituse eesmärk on osalejate teadlikkus konkreetsete suhtlemisvõtete rakendamisel konfliktsetes olukordades ja keeruliste inimestega suhtlemisel.

Koolituse tulemusena osaleja

  • Teab, mis on suhtlemistehnikad ja kuidas neid rakendada.
  • Oskab analüüsida erinevaid konfliktolukordi ja leida nendes sobiv käitumisviis.
  • On teadlik keeruliste isiksustega suhtlemise põhimõtetest.

Õpiväljundite hindamine toimub koolituse lõpus avatud kommunikatsiooniringi käigus ja tagasisidelehtede abil.

Meistriklassi läbiviimise põhimõtted
Põhimeetodiks on rühmaarutelu. Koolituse käigus vaadatakse näidisfilme, arutatakse osalejate poolt tõstatatud küsimusi ja teemasid. Analüüsitakse varasemaid kogemusi ja nende lahendamise võimalusi. Koolituse läbiviimise põhimõtteks on olla hariv, olles samas seotud osalejate kogemusega ja aidates leida vastuseid isiklikele küsimustele.

KOOLITAJA

Tõnu Lehtsaar

Äripäeva Akadeemia koostööpartner, koolitaja PhD Tõnu Lehtsaar, on religiooni- ja suhtlemispsühholoog. Tõnu on koolitusturul tegutsenud juba pea 25 aastat. Hetkel töötab Tartu Ülikooli professor Tõnu Lehtsaar Tartu Ülikoolis nõustaja-kaplanina. Koolitusteemadeks on avalik esinemine, konfliktide lahendamine, otsuste vastuvõtmine ja suhtlemisoskuse alused. Ta on kirjutanud suhtlemisalaseid raamatuid ja õppematerjale. Tema sulest ilmus 2008/2015 aastal raamat „Suhtlemiskonflikti psühholoogia“. Tõnu Lehtsaare koolitusi iseloomustavad osalejate hinnangute põhjal hea kontakt kuulajatega, toetav õhkkond ja informatiivne sisu. Balti Juhtimiskonverents OÜ küsitluse põhjal parim koolitaja 2011 aastal.
AJAKAVA

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Komplimendi tegemine – kuidas vestluse alguses ja käigus teha komplimenti

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

Mõistetav eneseväljendus – kuidas väljendada oma seisukohti arusaadavalt ja köitvalt

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

Tagasiside andmine – kuidas väljendada oma seisukohta teise inimese soorituse kohta

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

Veenmine – kuidas tulemuslikult muuta oma suhtluspartneri hoiakuid ja arusaamasid

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Suhtlemiskonflikti anatoomia

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

Suhtlemiskonflikti eskalatsioon

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

Suhtlemiskonflikti lahendamine

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

Suhted konfliktrühma sees

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

1.Kes on keeruline isiksus, mida see sõna tähendab?

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

2. Passiivsed probleemikandjad, kelle keerukus avaldub mõistetamatult ja varjatult

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

3. Aktiivsed probleemikandjad, kelle keerukus avaldub agressiivsuses ja pealetükkivuses

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

4. Suhtlemisstrateegiad keeruliste isiksustega

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.