Koolitused

ETF-ide meistriklass

Kuidas valida enda jaoks sobiv börsil kaubeldav fond ehk ETF?

09. detsember 2017

Kestus: 1 päev

ETF-idest ehk börsil kaubeldavatest fondidest on saamas enimkaubeldav väärtpaberite liik. ETF-e kasutavad nii erainvestorid kui ka professionaalsed varahaldurid ja seda nii lühiajaliste kauplemisnägemuste võtmiseks kui ka pikaajaliseks investeerimiseks. Vaatamata ETF-ide laiale levikule ei ole tegu kaugeltki mitte lihtsate väärtpaberitega. Kuna ETF-id on oma olemuselt kombinatsioon börsil kauplevast aktsiast ja traditsioonilisest investeerimisfondist, nõuab ETF-idest aru saamine mõlema eelnimetatud väärtpaberi põhitõdede mõistmist. Sellele lisandub veel indekseerimisega seotud eripära.

ETF-ide abil on võimalik kuluefektiivselt, seda nii tehingutasude kui ka haldustasude mõttes, vaid ühe ostuga saada osa kõigi maailma suuremate ettevõtete käekäigust. Või hoopis omada vaid ühe ostuga kõigi euroala liikmesriikide valitsuste võlakirju. ETF-id võimaldavad panustada nii Brasiilia aktsiaturu käekäigule, toornafta hinnaliikumistele kui ka näiteks kinnisvaraturu arengutele ja intressimäärade tõusule. Seega tuleb ETF-i ehitusklotside ja struktuuri mõistmine kasuks nii kauplejatele kui investoritele, nii oma raha investeerivatele erainvestoritele kui ka teiste varasid juhtivatele portfellihalduritele.

ETF-ide meistriklass keskendub nendega seotud põhitõdede ja spetsiifika selgitamisele. Tegu on esimese eestikeelse praktilise süvakoolitusega ETF-idest. Teoreetilistele koolitusosadele järgnevad harjutusülesanded, mis võimaldavad õpitu koheselt praktikasse rakendada. Koolitusel osalenud saavad kaasa ka mitmed vajalikud abivahendid ETF-ide analüüsiks ja oskuse neid tööriistu edaspidi iseseisvalt kasutada.

Koolitusele on oodatud
Nii alustavad kui juba kogenud investeerimishuvilised, investorid ja portfellihaldurid, kes soovivad edaspidi ETF-idesse investeerides teha kaalutletud ja struktureeritud analüüsile baseeruvaid investeerimisotsuseid.

Koolituse eesmärk on anda piisavalt detailsed ja praktilised teadmised ning oskused ETF-idest viisil, mis võimaldab osalejatel edaspidi iseseisvalt ETF-e analüüsida ja valida neist omale sobivaimad.

Koolituse tulemused
Koolituse läbinu:

  • orienteerub nii inglise- kui ka eestikeelses ETF-idega seotud terminoloogias
  • omab ülevaadet ETF-ide toimimisprintsiipidest
  • oskab lugeda ETF-i faktilehte ja saada sealt kätte investeerimisotsuseks vajaliku info
  • saab kaasa ETF-ide analüüsimiseks vajalikud abivahendid ja oskuse neid iseseisvalt kasutada
  • on kursis analüüsimetoodika ja viisidega, kuidas kombineerida eri ETF-e ühte investeerimisportfelli
  • omab ülevaadet ETF-idesse investeerimisega kaasnevatest peamistest riskidest
  • teab, kust ja kuidas leida ETF-e puudutavat infot
  • oskab valida enda soovidele ja vajadustele vastava börsil kaubeldava fondi

Koolituse tulemusi hinnatakse kahe individuaalse harjutusülesande tegemisel, mille eesmärk on teoreetilises osas õpitu rakendamine. Järgneb õigete vastuste kontroll ja arutelu. Tunnistuse saamise eelduseks on koolitusel terves mahus osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolitus algab põhitõdede ja terminoloogia tutvustamisega loengu vormis. Terminite sisustamiseks kasutatakse praktilisi näiteid, mõned neist eeldavad auditooriumi osavõttu ehk osalejate abiga valitakse välja huvipakkuvad näited ja teostatakse ühiselt kiiranalüüsid. Teoreetilisele osale järgnevad kaks individuaalset harjutusülesannet. Nende järel toimub vastuste kontroll ja arutelu. Harjutusülesanded on koolitusprogrammi paigutatud vaheldumisi internetis olevate abivahendite tutvustamise ja kasutamise õpetusega. Abivahendite viited (lingid) on kättesaadavad koolituse slaidide elektroonilises versioonis.

Koolitusel leiavad kasutust mitmed erinevad tööriistad ja abivahendid. Osalejatele antakse elektrooniliste koolitusmaterjalidega ligipääs failidele, veebilehtedele ja tööriistadele, mis aitavad õpitut pärast koolitust iseseisvalt kasutada.

 

KOOLITAJA

Märten Kress

Märten Kress on investor, investeerimiskoolitaja ja populaarse investeerimisblogi dividendinvestor.ee eestvedaja. Aastatel 2006-2016 juhtis Märten Danske pensionifondide investeeringuid. Enne seda tegeles Rahandusministeeriumis finantsriskide hindamise ja juhtimise mudelite juurutamisega riigi reservidele. Ta on töötanud ka Eesti Pangas külalisuurijana ja Swedbank’i grupis analüütikuna. Märten omab majandusteaduste magistrikraadi Taanist Aarhus’i ülikoolist spetsialiseerumisega finantsturgude modelleerimisele.
ETF-e on Märten investeerimistegevuses tänaseks kasutanud pea 10 aastat, seda nii pensionifondi juhi rollis kui ka oma isiklikku raha hallates. ETF-ide maastik on kirju ja areneb kiiresti. Seepärast on oluline olla muutustega pidevalt kursis. Siinkohal annavad väärtuslikku lisainfot Märten Kressi lähedased partnerlussuhted Euroopa suurimate ETF-ide pakkujatega nagu BlackRock, Deutsche Bank, Lyxor jt.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Põhitõed

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

ETF-induse põhimõisted ja nende sisustamine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

ETF-ide analüüs: kuidas lugeda ETF-i faktilehte?

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

ETF-ide analüüs: mitmest ETF-ist koosneva portfelli koostamine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.