Kuidas muuta oma inimeste käitumisharjumusi 01.02.2018

Metoodikad ja töövahendid aitamaks oma meeskonnaliikmetel teha suurepärast tööd

01. veebruar 2018 - 13. veebruar 2018

Kestus: 2 päeva

Äripäeva akadeemia

Mis oleks, kui tuleks kätte päev, mil saaksid teha juhina suure sammu ja päriselt muuta oma inimeste käitumisharjumusi?

Üks hetk! Kas siis teist inimest on ikkagi võimalik muuta? Tõde peitub tema tahtmises - see tähendab, et kui ta ise seda ei taha, siis pole teise inimese harjumuste muutmine võimalik. Või vähemasti on see väga raske. Ent samamoodi on tõsiasi ka see, et suurem osa käitumisharjumuste muutustest ei jää tahte, vaid oskuste ja ka teadmiste taha. 

Niisiis, mis oleks, kui saaksid endale abiks metoodikad ja töövahendid, mida kasutavad maailma tippjuhid oma inimeste harjumuste muutmisel soovitud suunas. Marshall Goldsmith, Emma Seppälä, Jim Loehr, Dan Ariely, Carol Dweck ja Angela Duckworth on maailmas tunnustatud eksperdid ja coachid, kellelt õppides on võimalik astuda samm edasi ja viia oma inimesed tulemusteni, millest nad ehk ise pole julgenud unistadagi. Seejuures täita juhi üht olulisemat ülesannet - aidata oma meeskonnaliikmeid teha suurepärast tööd. 

Koolitusele on oodatud 
juhid, kelle sihiks on aidata oma inimestel teha veel paremat tulemust.

Koolituse eesmärk 
on aidata juhil selgete ja lihtsate tegevuste abil muuta oma inimeste käitumisharjumusi, et aidata oma meeskonnaliikmetel teha suurepärast tööd.

Koolituse tulemusena osaleja
Teab

  •          kuidas üles ehitada plaani käitumisharjumuste muutmiseks
  •          millised on peamised tegurid, mis harjumusi mõjutavad

tunneb

  •          julgust ja motivatsiooni enda või oma inimeste harjumuste muutmise ettevõtmiseks
  •          kindlust, et piisava motivatsiooni korral on muutused võimalikud

näeb

  •          oma inimestes märke ühest või teisest uskumusest, emotsioonist, tugevusest jne
  •          selgemat teekonda läbi harjumuste muutmise meeskonna ja inimeste eesmärkide poole

Tulemuste saavutamist hinnatakse grupiülesannete ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel terves mahus osalemine. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted
Koolituspäev on üles ehitatud enamlevinud praktiliste coachingu põhimõtete ja harjutuste tutvustamisele, mida kasutatakse sihiga muuta inimeste käitumist. Silmas on peetud peamisi inimese käitumist mõjutavaid tegureid nagu eesmärk, tähendus, uskumused, emotsioonid jne.

Koolitusele järgneb veebiseminar, mis toetab juhte esimeste sammude tegemisel, et anda tähendus töökohal kogetule. Veebiseminari pikkus on 45 minutit ja selles saab osaleda mugavalt endale sobivas kohas arvuti vahendusel.

Koolitusel osalejad saavad põhjalikud materjalid, mida tulevikus tööl uuesti kasutada.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 12 osalejat.

Koolituse sisuga saab tutvuda allpool ajakava juures, klikkides kuupäevadele.

KOOLITAJA

Raimo Ülavere

Koolitaja ja coach
Koolitaja ja coach Raimo Ülavere aitab edukatel inimestel teha oma käitumises positiivseid muutusi, mis on püsivad ja mis on ka teiste poolt teadvustatud. Coachinud ja koolitanud on Raimo 2008. aasta algusest ning sellest ajast teeb ta koostööd igal aastal üle 3000 inimestega. Aastate jooksul on Raimo viinud läbi üle saja juhi personaalse coachingu programmi.
Raimo omab nii juhi kui meeskonna coachingu sertifikaati maailma ühelt juhtivalt juhtide coachilt Marshall Goldsmithilt, kasutades coachingutes ka viimase eripärast metoodikat. Metoodika keskendub just eelkõige juhtide käitumisharjumuste muutmisele, mõõtes selle tulemuslikkust juhi ümber olevate inimeste hinnangutena. Lisaks on Raimol meeskonna coachingu sertifikaat Briti ühe tunnustatuimast coachingu koolitusfirmast Academy of Executive Coaching.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Tähendus ja eesmärgistamine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Uskumused ja emotsioonid

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Tugevused ja isiksus

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Plaan ja motivatsiooni üleval hoidmine

11:00 - 11:45

11:00 - 11:45

Veebiseminar - Tagasiside ja edasiside

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].