Konverentsid

Ärisaladus riigihanke pakkumuses ja selle avalikustamine

Kas konkurentidel ja avalikkusel on õigus teada kõikide riigihankes esitatud pakkumuste sisu?

30.01.2018

Veebiseminar

Eesti on pakkumuse avalikkuse osas olnud juba ajalooliselt üks neist riikidest, kes ei taha sugugi anda turule infot selle kohta, mida keegi pakkus. Infot tilgub vähe nii teiste pakkujate kui ka võitja kohta. Kui võitja nimi on siiski riigihangete registrist koos pakkumuse lõpliku maksumusega nähtav, siis selle kohta, mida pakuti, tihti infot ei näegi. Tavaline on ka see, et asutused annavad väga vastumeelselt välja ka infot juba sõlmitud hankelepingute kohta, mis avaliku teabe seaduse kohaselt peaks olema avalik info.

Suurema avalikkuse tähelepanu all olevate asjade kohta saab infot vaid seeläbi, et need on antud avalikku kasutusse, kus igal ühel võimalik tellitut vaadata. Näiteks Vabadussõja Võidusammas või asutuste poolt ostetud autod on ühed sellisteks näideteks. Tihti tekitavad hankijate tellitud objektid avalikkuses hämmingut ja küsimusi, kuidas ühe või teise asjaolu peale hankijad ette mõelda ei osanud. Näiteks asutuse ukse ette ehitatud kaldtee, mis on ratastooliga liikuja jaoks liiga järsk. Info avalikkus ei ole seega vajalik mitte üksnes ühe turusegmendi sees konkurentsi ausaks tagamiseks, vaid ka avaliku huvi tagamiseks selleks, et maksumaksja raha liigub ikkagi asjalikku ja õigesse kohta ning selle eest ei osteta ebamõistlikke või ebavajalikke asju või teenuseid.

Rootsis näiteks on kogu pakkumuste kohta käiv info avalik. Välja arvatud loomulikult põhjendatud juhtudel informatsioon ärisaladuse kohta. Uue riigihangete seadusega, on alates 01.09.2017 Eesti senine konservatiivne poliitika pakkumuste täieliku mitteavalikustamise osas muutunud. Osaliselt tuleb pakkujatel nüüd juba pakkumuse tegemisel arvestada, et nende pakkumus võib saada konkurentidele nähtavaks, mistõttu on oluline teda, mis on ärisaladus, kuidas seda pakkumuses märkida ning millistel juhtudel see võib avalikuks saada.

Veebiseminari käigus:

1)    analüüsitakse seda mis see ärisaladus riigihangete kontekstis on ning kuidas seda uue riigihangete seaduse alusel märkida.

2)    antakse ülevaade sellest, kuidas toimub ärisaladuse avalikustamine ehk kas ja kuidas on võimalik hankijalt kätte saada ärisaladusega pakkumust.

3)    analüüsitakse ka seda, mis juhtub siis, kui pakkuja kogemata unustab oma ärisaladuse pakkumuses märkida. Kas siis on pakkumus kohe täiel määral avalik?

4)    vastatakse küsimusele, kas uue seaduse alusel on kõik pakkumused avalikud või jätkub praktika nagu vanasti, kus ükski pakkuja ei näinud teise pakkuja pakkumust.

5)    ühtlasi antakse näpunäiteid, kas ja kuidas hankijalt konkurendi pakkumuse kohta vajalikku infot kätte saada.

Omapärane nüanss pakkumuste avalikkuse ja ärisaladuse kaitse puhul on see, et riigihangete seadus kohustab hankijaid seda avalikustama avaliku teabe seaduse alusel. Nimetatud seadus ei käsitle aga sugugi mitte kõiki hankijaid teabevaldajaid, mistõttu võib seaduse rakendamisel tekkida olukord, kus mõned hankijad on kohustatud infot avalikustama, mõned aga mitte. Seega vaadeldakse koolituse käigus ka seda, kas ja kes hankijatest on üldse kohustatud pakkumuste kohta informatsiooni avalikustama.

Veebiseminari viib läbi Advokaadibüroo SORAINEN advokaat ja Tartu Ülikooli õigusteaduskonna riigihangete õiguse õppejõud Kadri Härginen

Veebiseminar toimub 30. jaanuaril kell 14.00-15.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades annely.raudhein@aripaev.ee või helistades 6 670 107.

ESINEJA

Kadri Härginen

Advokaadibüroo SORAINEN AS, advokaat
Kadri on riigihangete valdkonnas töötanud alates 2007. aastast, omades väärtuslikke kogemusi nii hankespetsialistina, riigihangete poliitika kujundaja ja riigihangete seaduse muutmise seaduste autorina kui ka koolitajana. Kadri omab ka märkimisväärset kogemust riigihangetealaste koolituste läbiviimisel. Ta on koolitanud erinevatel koolitustel üle Eesti.
LISAINFO
Osalemise tingimsued

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.