Konverentsid

Uued tehnovõrgu talumise tasud

16.05.2018

Veebiseminar

Seminar tutvustab maaomanikele ja tehnorajatiste omanikele ehk vee-, elektri-, side-, gaasi- jms ettevõtetele, kohalikele omavalitsustele, kinnisvaraarendajatele ning õigusnõustajatele peagi jõustuvat tehnorajatiste talumise tasude seadust ning uut tasude arvutamise reeglistikku.

Tuleva aasta 1. jaanuaril jõustub uus tehnorajatiste talumise tasude seadus ja uus tasude arvestamise reeglistik.

Mõned olulisemad teemad, millest tuleb juttu:

  1. kes saab talumise tasu nõuda ja kuidas seda nõutada,
  2. kui suur on tasu,
  3. millised on suuremad muudatused võrreldes senise olukorraga,
  4. tehnorajatiste õiguslik olemus ning nende talumise kohustus,
  5. kas ma pean lubama uut tehnorajatist enda kinnistule,
  6. kas tehnorajatis võõral maal saab olla seal ilma servituudita,
  7. kuidas seada servituuti uue tehnorajatise ehitamiseks või olemsoleva tehnorajatise legaliseerimiseks võõral maal ning mis andmeid selleks on vaja,
  8. ja palju muud vajalikku.

Veebiseminar toimub 16. mail kell 13:00-14:30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete Äripäeva veebiseminaride keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

VEEBISEMINAR REGISTREERUNUD OSALEJATELE JÄRELKUULATAV NÄDAL AEGA.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades annika.laur@aripaev.ee või helistades 56 472 465.

Veebiseminari viib läbi Tallinna notar Priidu Pärna

ESINEJA

Priidu Pärna

Tallinna notar
Priidu Pärna on pikalt töötanud Justiitsministeeriumis majandusõiguse osakonna peaspetsialistina, asekantslerina aastatel 1995-2002 ning kantslerina aastatel 2002-2005. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli õigusteaduskonna ning alates 2006. aastast tegev notarina.
Lisaks 11-aastasele tööstaažile notarina, kuulub Priidu Pärna mitmetesse organisatsioonidesse nagu Eesti omanike keskliit, Eesti akadeemilise õigusteaduse selts, Eesti muinsuskaitse selts ning on alates 2015. aastast Riigi muinsuskaitse nõukogu liige.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.