Konverentsid

Isikuandmete kaitse üldmäärus ja riigihanked

29.05.2018

Veebiseminar

Mida muudab isikuandmete kaitse üldmäärus (GDPR) riigihangete jaoks? GDPR on oluline kõikide ettevõtete ja avaliku sektori asutuste jaoks, kes töötlevad isikuandmeid. Paljud ettevõtted osutavad isikuandmete töötlemist hõlmavaid teenuseid hankelepingute alusel. Veebiseminaril räägimegi sellest, mida riigihangete puhul GDPR-ga seonduvalt teadma peaks.

Täpsemalt  tulevad käsitlemisele järgmised teemad:

  • Isikuandmete vastutav ja volitatud töötleja hankelepingu kontekstis
  • Volitatud töötleja kohustused GDPR-i järgi (art 28 lg 3)
  • Andmetöötluse leping (data processing agreement)
  • Hankelepingu täiendamine GDPR-s ettenähtud kohustustega (sh hankelepingu muutmisega seotud küsimused)
Veebiseminari viib läbi NJORD advokaadibüroo advokaat Tea Kookmaa.

 

Veebiseminar toimub 29. mail kell 11.00-12.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades annely.raudhein@aripaev.ee või helistades 6 670 107.

ESINEJA

Tea Kookmaa

Advokaadibüroo SORAINEN advokaat
Tea Kookmaa spetsialiseerub kaubandus- ja vahendus-, infotehnoloogia- ja andmekaitse- ning telekommunikatsiooniõigusele, samuti riigihangetele.

Tea nõustab kliente isikuandmete kaitse, tarbijakaitse, reklaamiõiguse, ravimiõiguse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuete ja hasartmänguseaduse asjus ning ka muudes valdkondades. Muu hulgas aitab ta klientidel tagada isikuandmete kaitse nõuete täitmist ning valmistuda isikuandmete kaitse üldmääruse ehk GDPR-i rakendamiseks. Tea on teinud andmekaitseõiguse teemal mitmeid ettekandeid ja seminare. Ta osaleb lektorina ka andmekaitseametnike (DPO-de) ettevalmistuskoolitustel.

Tea on õppinud vahetusüliõpilasena Göttingeni Ülikoolis Saksamaal. Lisaks on ta täiendanud end Viini Ülikooli ja ELSA korraldatud suveülikoolis vaidluste lahendamise valdkonnas. Oma magistritöös analüüsis Tea, kuidas sisetehinguga võib kaasneda ebaseaduslik riigiabi.
Enne Soraineniga liitumist tegeles Tea kohtuvaidluste lahendamisega ühes teises advokaadibüroos.

Õpingute ajal oli Tea aktiivne liige Euroopa suurimas juuratudengite erialaseltsis European Law Students’ Association (ELSA).
LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 päeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.