Koolitused

Arendava juhtimise meistriklass

Juhi töövahendid meeskonna sisemiste vahendite tööle panemiseks

23. jaanuar 2019 - 09. aprill 2019

Kestus: 4 päeva

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Tänane juhtimiskeskkond esitab juhtidele palju suuremaid nõudmisi suhtlemisoskuste osas kui varem. Koostöösuhted on väga mitmetahulised ja head spetsialistid nõudlikud. Inimesed soovivad rutiinsete käskude täitmise asemel kaasa mõelda ja areneda. See eeldab juhilt tänapäevase juhtimisstiili kasutamise oskust.

Koolituse eesmärk on
täiustada juhi praktilisi oskuseid inimeste juhtimisel ja arengu toetamisel nii, et suureneks töötajate iseseisvus, pühendumine eesmärkidele ja seega saavutataks reaalne jätkusuutlik tulemuslikkuse kasv.

Koolitusele on oodatud
Juhid, kes soovivad töösse rakendada kogu meeskonna tegelikku potentsiaali ja kaasaegse juhtimisega saavutada suurepäraseid tulemusi. Koolitus on mõeldud kõigi tasemete juhtidele, kes töötavad inimestega.

Arendava juhtimise meistriklassi valdkonnad ja teemad

Koolitus koosneb neljast 1-päevasest moodulist:

1. moodul:Mitterahaline motiveerimine – Kuidas mitterahaliste vahenditega töötajate pühendumust suurendada?“ Motivatsioon on meie elujõud – kui inimesel pole motivatsiooni, siis ei ole tal ka tööd tehes energiat midagi ette võtta ja seeläbi ka tulemusi saavutada. Esimese mooduli eesmärgiks on aidata osalejal üles leida töö juures olulised motivaatorid, iseennast ja oma kolleege paremini mõista ja seeläbi kujundada sellist töökultuuri ja –keskkonda, kuhu inimesed soovivad igal hommikul tööle tulla ning midagi saavutada. Koolitaja on Kaido Pajumaa.

2. moodul: „Kuidas pidada regulaarseid arendavaid vestluseid? - Mudel edasiviivate vestluste arendamiseks“. Juhil on kaks peamist tööriista – tema unikaalne isiksus ja tema vestlused. Juht vestleb üks-ühele, peab koosolekuid, vestleb maili teel ja Skype’is. Ootame, et meie vestlused kannaksid endas meie väärtusi, annaksid edasi meie sihte, looksid arengukeskkonna ja soovi areneda ning lükkaksid mugavusest välja eesmärkide poole. Edasiviiva vestluse tulemus on motiveeritud ja arenev töötaja. Koolitaja on Ruti Einpalu.

3. moodul:Suhtlemine konfliktsetes olukordades – Kuidas leida konfliktis sobivaim käitumisviis?“ Teistega suheldes ja koos töötades tekib paratamatult eriarvamusi ja pingeid, mis võivad paisuda ägedaks vastasseisuks. Koolitus püüab kaasa aidata, et  pinged ei kuhjuks, et erimeelsustest võiks saada pigem edasiviiv jõud ja et suhtlemine pakuks rõõmu. Selleks on vaja tunda konflikti toimimise seaduspärasusi ja osata leida konfliktses olukorras sobivaim käitumisviis. Koolitaja on Tõnu Lehtsaar.

4. moodul:Kuidas muuta oma inimeste käitumisharjumusi -metoodikad ja töövahendid aitamaks oma meeskonnaliikmetel teha suurepärast tööd“. Koolitus aitab juhil selgete ja lihtsate tegevuste abil muuta oma inimeste käitumisharjumusi, et aidata oma meeskonnaliikmetel teha suurepärast tööd. Juht loob koolitusel plaani käitumusharjumuste muutmiseks, saab julgust ja motivatsiooni enda või oma inimeste harjumuste muutmise ettevõtmiseks ning näeb oma inimestes märke uskumustest, emotsioonidest, tugevustest ning õpib, kuidas suunata oma inimesed eesmärkide poole. Koolitaja on Raimo Ülavere.

Koolituse maht on 32 akadeemilist tundi.

Moodulite sisuga saab tutvuda allpool ajakava juures, klikkides kuupäevadele.

KOOLITAJAD

Ruti Einpalu

Ruti Einpalu

12.02.2019
10:00 - 17:00

Kaido Pajumaa

Motivaator.ee meeskonnakoolitaja

Kaido Pajumaa

Motivaator.ee meeskonnakoolitaja
23.01.2019
10:00 - 17:00

Tõnu Lehtsaar

religiooni- ja suhtlemispsühholoog

Tõnu Lehtsaar

religiooni- ja suhtlemispsühholoog
06.03.2019
10:00 - 17:00

Raimo Ülavere

Koolitaja ja coach

Raimo Ülavere

Koolitaja ja coach
09.04.2019
10:00 - 17:00
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Mitterahaline motiveerimine - Kuidas mitterahaliste vahenditega töötajate pühendumust suurendada?

Kaido Pajumaa

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Kuidas pidada regulaarseid arendavaid vestluseid? - Mudel edasiviivate vestluste arendamiseks

Ruti Einpalu

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Suhtlemine konfliktsetes olukordades - Kuidas leida konfliktis sobivaim käitumisviis?

Tõnu Lehtsaar

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine ja hommikukohv

10:00 - 17:00

10:00 - 17:00

Kuidas muuta oma inimeste käitumisharjumusi - Metoodikad ja töövahendid aitamaks oma meeskonnaliikmetel teha suurepärast tööd

Raimo Ülavere

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.