Eesolevad

Inventuur: nõuded, sisekontroll ja aruandlus

01.11.2018

Veebiseminar

Inventuuride iga-aastane läbiviimine on kohustus, mis paljudes ettevõtetes ja organisatsioonides on jäetud pigem raamatupidajate vastutusele. Samas inventuuride läbi viimine ei ole aga lihtne, eriti kui seda teha vastavalt õigusaktidest tulenevatele nõuetele.

Põhivarade ning nõuete ja kohustuste kontroll tagab selle, et finantsaruandes sisalduv info varade ja varude kohta on õige.

Lisaks eespool toodule aitavad inventuurid tuvastada ka sisekontrolli puudusi ning võimalikke pettuseriske.

Vastavalt raamatupidamise seaduse § 25 lg 1 majandusaasta aruande heakskiitmisega kinnitab tegevjuhtkond majandusaasta aruandes esitatud andmete õigsust ja täielikkust ning raamatupidamise aastaaruanne kajastab asjakohast ja tõepäraselt esitatud informatsiooni raamatupidamiskohustuslase finantsseisundi ja -tulemuse ning rahavoo kohta. Eespool toodust lähtuvalt võtab tegevjuhtkond peale aastaaruande õigsuse eest vastutuse ka inventuuri kvaliteetse ja nõuetele vastava läbiviimise eest.

Seega võib väita, et inventuur on tõhusamaid kontrolliprotseduure ettevõtte sisekontrollis ning seetõttu on oluline suhtuda sellesse täie tõsidusega.

Seminari eesmärgiks ongi anda ülevaade kõigi olulisemate varade ja kohustuste inventuuride läbiviimisest.

Käsitlemisele tulevad teemad:

  • õigusaktidest tulenevad inventuuri üldnõuded,
  • inventuur kui sisekontrollisüsteem,
  • inventuuride eesmärgid, ettevalmistamine ja läbiviimine

Veebiseminar toimub 1. novembril kell 12.00-13.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminari viib läbi vandeaudiitor Laile Kaasik

ESINEJA

Laile Kaasik

Avaliku sektori vandeaudiitor
Laile on väga kogenud koolitaja ja raamatupidamis- ja auditialaste koolituste väljatöötaja, ta on üle 15 aasta esinenud lektorina erinevatel koolitustel.
Lailel on pikaajaline auditeerimiskogemus. Laile on osalenud paljude Eesti suurettevõtete ja rahvusvaheliste kontsernide auditeerimisel, spetsialiseerudes ka avaliku sektori organisatsioonidele ning viimase kahe aasta jooksul osalenud rohkem kui 200 auditiprojektis.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.