Eesolevad

Maksude planeerimine: mis on lubatud, mis keelatud

07.11.2018

Veebiseminari

2019. aasta alguses jõustuvad mitmed tulumaksuseaduse muudatused, mis on tingitud EL maksude vältimise vastasest direktiivist. Need tõmbavad kriipsu peale mitmetele maksude planeerimise võimalustele, mis senini olid lubatud või paiknesid vähemasti ”hallis alas”, mille osas maksuhaldur otseseid etteheiteid ei teinud. Räägime läbi arvukate näidete, millised maksude planeerimise võimalused jäävad alles ka uuel aastal ja millised võimalused võib ajaloo prügikasti saata.

Veebiseminar toimub 7. novembril kell 12.00-13.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo Sorainen maksuõiguse vandeadvokaat Tanel Molok

ESINEJA

Tanel Molok

advokaadibüroo Sorainen maksuõiguse vandeadvokaat
Tanel Molok on töötanud õigusvaldkonnas alates 2003. aastast.

Tanel esindab kliente suhtluses maksuhalduriga nii haldus- kui ka väärteomenetlustes ning erinevate maksuprobleemide lahendamisel, samuti aitab ta kaitsta klientide huve kohtus.

Taneli tegevusvaldkondade hulka kuuluvad ka maksude planeerimine, võimaluste otsimine liigsete maksuriskide vältimiseks ning äriühingute nõustamine võimalikult maksusoodsa restruktureerimise saavutamiseks nii riigisiseselt kui ka piiriüleselt.

Tanel tegeleb ka rahvusvahelise maksustamise küsimustega, mis seonduvad näiteks mitmes riigis tegutsevate töötajate ja juhatuse liikmete tasude, piiriüleste tehingute käibemaksu, püsivate tegevuskohtade ning piiriüleste e-teenustega.

Enne Soraineniga liitumist töötas Tanel ligi 10 aastat peajuristina Maksu- ja Tolliametis, kus tegeles peamiselt maksuvaidluste kohtueelse lahendamisega, aga ka maksuõiguse alase nõustamise, kohtumenetluste, õigusloome ja siduvate eelotsustega. Muu hulgas esindas ta organisatsiooni mitmetes keerukates maksuvaidlustes läbi kõikide kohtuastmete ning eksperdina ka Euroopa Kohtu istungil. Programmi juhtgrupi liikmena lõi ta kaasa ka arengukoostöös, nõustades Moldova maksuadministratsiooni ja rahandusministeeriumit maksureformide alastes küsimustes.
Olles pikaajaliselt erinevate maksuvaidluste lahendamise ning muude maksualaste küsimustega tegelenud, on Tanel omandanud märkimisväärse kogemustepagasi kõikides maksustamist ning ka maksumenetlust puudutavates küsimustes.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve emailile.

Konverentsil osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni konverentsi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil registreerimine@aripaev.ee või telefonil 667 0099. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne konverentsi toimumist, pakume võimalust osaleda teisel konverentsil samal hooajal või tagastame 100% tasutud maksumusest. Kui teatate vähemalt 5 tööpäeva varem, tagastame 50% maksumusest. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.