Eesolevad

Laenud, kasumieraldised, dividendid 2019

07.12.2018

Veebiseminar

2018. aasta alguses jõustusid olulised tulumaksuseaduse muudatused, mis puudutasid äriühingu aktsionärile, osanikule või liikmele antavaid laene. Uute sätetega hakati reguleerima ka varjatud kasumieraldiste ja dividendide maksustamist. Lisaks saab alates 2019. aastast rakendada 14/86 dividendide maksustamist ja jõustuvad ka täiendavad muudatused maksudest kõrvalehoidumise vältimise osas. Praktilisel loengul vaatame üle, mida laenude ja dividendide maksustamisel tähele panna ning milliseid ohte vältida.

 

Veebiseminaril tulevad käsitlemisele järgmised teemad:

  • Millal võib laenu käsitleda kasumieraldisena?
  • Tõendamise ja deklareerimise kohustus.
  • Tehingute tagasiulatuv korrigeerimine ja maksunõuded.
  • Dividendide maksustamise erinevad määrad ja tingimused.
  • Dividendid vs varjatud töötasu. Ohud ja nõuded.
  • Seaduse mõju dividenditulule.
  • Dividendide erisused.

Veebiseminar toimub 7. detsembril kell 12.00-13.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminari viib läbi Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor Marko Saag

ESINEJA

Marko Saag

Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor
Marko on tegelenud professionaalse maksunõustamisega üle 15 aasta, on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid, töötab rahvusvahelise maksuõiguse lektorina ülikoolis ning esineb mitmetel seminaridel ja konverentsidel.
Ta on valitud 2009. aastal maailma 250 juhtiva maksuadvokaadi hulka ning on tunnustatud ka mitmete rahvusvaheliste reitinguagentuuride poolt. 2013. aastal pälvis Marko Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tudengite hulgas läbiviidud küsitluses II koha parima loengupidaja ja suurima eeskuju kategoorias.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.