Eesolevad

Tootmisettevõtte omandamine ja võõrandamine praktikas

31.01.2019

Veebiseminar

Eesti tublid tootmisettevõtjad ja majanduse hea käekäik on tekitanud olukorra, kus rida tootmisettevõtteid on küpsenud atraktiivseteks sihtmärkideks nii kodu- kui välismaistele investoritele ning strateegilistele omandajatele.

Nii nagu eduka tootmisettevõtte ülesehitamine eeldab kannatlikku meelt ja tarku otsuseid, tuleb ka vastavate tehingute puhul läheneda tehingu protsessile ning sisule asjatundlikult ja läbimõeldult. Kogemus näitab, et tootmisettevõtete omandamiste puhul esineb rida erisusi ja aspekte, mida tuleb hoolikalt silmas pidada, et tagada tulemuste osas kõigi osapoolte rahulolu.

Seminari eesmärgiks on tutvustada kuulajatele tootmisettevõtete müügitehingute eripärasid ja eduka müügitehingu protsessi eeldusi. Sealhulgas käsitletakse, kuidas saab ettevõtja valmistuda ette võimalikuks tehinguks, mis on alles horisondil.

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo COBALT ühinemiste ja omandamiste ning pangandus- ja finantsõiguse valdkondade vandeadvokaat Kristjan Kotkas.

LISAINFO:

Veebiseminar toimub 31. jaanuaril kella 14.00-15.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Veebiseminar on järelvaadatav 1 nädala jooksul peale toimumist.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee või helistades tel nr 667 0209.

ESINEJA

Kristjan Kotkas

advokaadibüroo COBALT ühinemiste ja omandamiste ning pangandus- ja finantsõiguse valdkondade vandeadvokaat
Kristjan Kotkas on advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat. Kristjan nõustab kliente peamiselt erinevates ühinguõiguslikes tehingutes, sh rahvusvahelised ühinemised ja omandamised, erakapitalitehingud ning restruktureerimised. Ta on aidanud kohalikke ja rahvusvahelisi investeerimisettevõtteid ja tööstusettevõtteid riigisisestes ja rahvusvahelistes ühinemis- ja omandamistehingutes ning nõustanud panku ja äriklientidest laenusaajaid võimendatud finantseerimistehingutes, finantsrestruktureerimistes ja üldiste pangalaenudega seotud küsimustes.

Kristjani kogemuse hulka kuulub näiteks Sjølund Groupi nõustamine kõrgekvaliteetsete teras- ja alumiiniumdetailide tootmisettevõtte Cutform OÜ omandamisel. Lisaks on Kristjan nõustanud investoreid enamosaluse omandamisel liimpuidutootjas Barrus. Samuti hõlmab Kristjani kogemus Balti riikide ühe suurima raudbetoonelementide tootja AS-i TMB nõustamist Betonimestarit-kontserni omandamisel.

Lisaks eeltoodule kätkeb ta kogemus Nordea Panga ja Pohjola Banki nõustamist sündikaatlaenu andmisel Trilini Energyle Eesti Gaasi omandamiseks, mh Fortum Heat and Gasilt ja Gazpromilt. Kõnealune tehing pälvis Baltic M&A and Private Equity Forum 2016 aasta tehingu auhinna.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.