Personalijuhtimine

Tööaeg ja töötasu

19.03.2019

Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

Eesti tunnustatuim tööõiguse asjatundja Heli Raidve puutub oma igapäevatöös pidevalt kokku kõige teravamate tööõiguslike valupunktidega. Seminaril „Tööaeg ja töötasu” selgitab ta põhjalikult selles vallas enam levinud vaidlusküsimuste õiguslikke aspekte, tuues rohkelt näiteid viimaste aastate kohtupraktikast.

 

Teemad:

I Tööaeg

 • Tööaja regulatsiooni vundament
 • Tööaeg versus puhkeaeg – rusikareeglid
 • Tööaeg töölepingusse või töökorralduse reeglitesse
 • Erinevad võimalused – kuidas tööaeg töölepingus sõnastada
 • Kohtupraktika – tööajaarvestus kui tõend
 • Summeeritud tööaeg – kaks Riigikohtu otsust jm kohtupraktika
 • Valveaeg – Euroopa Kohtu otsus
 • Tööaja rikkumine - alus töötajaga töölepingu ülesütlemiseks
 • Tööaja rikkumine – alus töötajapoolseks töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks

 

II Töötasu

 • Töötasu regulatsiooni vundament
 • Töötasu mõiste, võimalikud koostisosad
 • Ajatasu versus tükitasu ja nende hübriidid
 • Erinevad võimalused – kuidas töötasu sõnastada
 • Töötasu vähendamine ja alandamine
 • Töötasu tasaarvestus ehk kinnipidamine
 • Kohtupraktika – keeruline töötasu arvestus
 • Kohtupraktika – saamata töötasu
 • Töötasu maksmata jätmine – alus töötajapoolseks töölepingu erakorraliseks ülesütlemiseks
ESINEJA

Heli Raidve

Lektor, tööõiguse spetsialist
Heli on tööõiguse spetsialist, alates 1997. aastast Heli Raidve Tööõigusabi juhataja ja jurist ning üks kahest omanikust, oli aastail 2000−2010 AS Allecto nõukogu liige, alates 2002. aastast OÜ Tööõigusabi juhataja ja alates 2010. aastast Tallinna Tehnikaülikooli õppejõud.
PROGRAMM

09:30 - 10:00

09:30 - 10:00

registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

loeng

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

lõuna

13:00 - 14:30

13:00 - 14:30

loeng

14:30 - 14:45

14:30 - 14:45

kohvipaus

14:45 - 16:00

14:45 - 16:00

loeng

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.