Eesolevad

Uus tuluregister Soomes

27.02.2019

Veebiseminar

Soomes käivitus alates 01.01.2019 tuluregister – riiklik elektrooniline andmebaas, kuhu kõik ettevõtjad saadavad töötajate palgaandmed ja ametiasutused hangivad sealt infot.

Tegu on väga suure muutusega, kuna varasemalt palgamakseid Soomes ei isikustatud ning koondaruanne esitati alles peale aasta lõppu. Tuluregistrisse peab väljamakse teostaja deklareerima väljamaksed viie päeva jooksul alates maksepäevast.

Uude tulorekister-isse tuleb esitada:
- väljamakse saaja
- väljamakse kuupäev
- töö- ja teenustasud
- mitterahalised hüvitised (erisoodustused)
- päevarahad, toidurahad, sõiduhüvitised

 

Veebiseminar toimub 27. veebruaril kell 12.00-13.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

ESINEJA

Christer Haimi

CH Konsultatsioonid OÜ juhataja
Christer Haimil on majandusalane kõrgharidus ja ligi 20-aastane töökogemus, mis peamiselt seotud majandusarvestuse korraldamise ja juhtimisega. Ta on olnud pikalt tegev avalikus sektoris, töötanud Maksuametis maksuinspektori ja maksude osakonna juhataja asetäitjana ning olnud SA Ida-Viru Keskhaigla finantsjuht. Töötades Tartu Vangla finantsosakonna juhataja ja direktori asetäitjana, oli ta üks kinnipeetavate rahade arvestamise süsteemi arendajatest. Järgnes Kohtute Raamatupidamiskeskuse töö ümberkorraldamine ja hiljem keskuse ümberkujundamine Riigi Tugiteenuste Keskuseks. Keskuse eesmärgiks oli raamatupidamisteenuse pakkumine kõigile ministeeriumitele.

Mitmekülgne töökogemus avalikus sektoris on andnud Christer Haimile põhjalikke teadmisi riigiaparaadi toimimisest ning tugeva kontaktivõrgustiku seoses rahandus- ning õigusvaldkondadega. Kogemusi, mis erinevates riigiasutustes raamatupidamise korraldamisel saadud, rakendab ta nüüd eraettevõtluses. 2006. aastal asutas ta oma ettevõtte CH Konsultatsioonid OÜ ning alates 2012. aastast pühendub täiel määral selle ettevõtte juhtimisele.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.