Investeerimine

Investeerimispsühholoogia kiirkursus

Kuidas emotsioonid mõjutavad investeerimisotsuseid?

25. mai 2019

Kestus: 1 päev

GO Hotel Shnelli, Tallinn

Ajalugu on veenvalt näidanud, et edukaid investoreid eristab vähem edukatest suurepärane võime valitseda iseenda emotsioone.

Just seesama võime on olnud ühe maailma edukaima investori Warren Buffetti pikaajalise edu saladus ja hoidnud teda aastakümneid kindlalt maailma rikaste edetabelis liidrite seas. Põhjalikud teadmised aktsiatesse investeerimise enamlevinud vigadest aitavad investoril hoiduda nende tegemisest ja suurendavad tõenäosust teha ratsionaalsemaid investeerimisotsuseid.

Koolituse käigus antakse ülevaade, kuidas finantsturul toimuv mõjutab inimeste käitumismustreid ja millised on erainvestori psühholoogilised ja käitumuslikud vead, millest investeerimisel hoiduda. Koolituse fookuses on enamlevinud investeerimisvigade analüüsimine ja nendest õppimine.

Koolitusele on oodatud

Juhid, ettevõtjad ja investeerimishuvilised, kellel on varasem kokkupuude investeerimisega või kellel puudub varasem investeerimise kogemus, kuid kellel on soov sellega algust teha. Koolitusel osalemise eelduseks on investeerimisalaste põhimõtete ja -mõistete tundmine.

Koolituse tulemusena osaleja

  • mõistab psühholoogilisi mõjutegureid investeerimisotsustele.
  • oskab vältida enamlevinud investeerimisvigu finantsturgudel.
  • mõistab paremini investorite käitumist ja teeb ratsionaalsemaid investeerimisotsuseid.
  • mõistab investorite käitumist finantsturgude üle- ja alareageeringute, ettevõtte ülevõtu pakkumiste, aktsiate esmaste avalike pakkumiste (IPO) ja aktsiasplittide puhul;
  • oskab analüüsida investorite tehtud investeerimisvigade tagajärgi erinevate investeerimisvigade puhul;
  • hindab psühholoogilisi mõjutegureid investeerimisotsustele.

Koolituse eesmärk

Koolituse eesmärk on anda teadmisi ning praktilisi oskusi investeerimisotsuste tegemise protsessidest ja psühholoogilistest mõjuteguritest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus viiakse läbi grupi arutelude, eksperimentide ja juhtumianalüüside abil. Koolituse tulemused saavutatakse loengute ning käitumusliku rahanduse eksperimentide ja grupiarutelude käigus.

Koolitusel osalejad saavad ligipääsu koolituse materjalidele (loenguslaidid, finantsmudelite näidised jms) koos lisamaterjalidega täiendavaks lugemiseks.

Tunnistuse väljastamise eeldus on täis mahus koolitusel osalemine.

KOOLITAJA

Kristjan Liivamägi

Kristjan Liivamägi on tegutsenud investorina finantsturgudel üle 13 aasta ning ta on varahaldusettevõtte KML Invest OÜ juhatuse liige. Ta on töötanud üle 5 aasta rahvusvahelises audiitorbüroos Ernst & Young vandeaudiitorina spetsialiseerudes finants- ja krediidiasutuste auditeerimisele Saksamaal ja Baltikumis. Hetkel töötab ta Tallinna linna finantsteenistuses linnakassa osakonna juhtivspetsialistina.
Kristjan omandas 2018. aastal Tallinna Tehnikaülikoolis doktorikraadi finantsökonoomika erialal ning on omandanud Tallinna Tehnikaülikooli panganduse ja rahanduse eriala magistri kraadi. Ta loeb loenguid Tallinna Tehnikaülikoolis ja ettevõtluskõrgkoolis Mainor finantsturgude, rahanduse, panganduse ja finantsjuhtimise teemadel. Ta on publitseerinud teadustöid rahvusvahelistes teadusajakirjades, talle on omistatud Eesti Panga teaduspreemia, Jaan Poska nimeline stipendium, Tiina Mõisa doktoriõppe stipendium ning ta on valitud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna 2018. aasta parimaks õppejõuks.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Finantsturgude ebaefektiivsused ja investori käitumismustrid

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Erainvestori psühholoogilised ja käitumuslikud vead finantsturgudel

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.


Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.