Veebiseminar: Lepingud metsanduses II osa

Kuidas tagada lepingu täitmine ilma probleemideta?

12.06.2019

Veebiseminar

Lepingud metsanduses on 2-osaline veebiseminaride sari, kus räägime metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ja nendega seotud probleemidest. Käsitleme raieõiguse ja metsamaterjali võõrandamise lepingut, raielepingut, kasutusvalduse seadmise lepingut ja rendilepingut. Juhime tähelepanu vigadele, mida lepingute tegemisel vältida ning anname praktilisi soovitusi tekkinud probleemide lahendamiseks.

Teisel seminaril räägime põhjalikumalt juba sõlmitud lepingu täitmisest, samuti sellest, millised on lepingute täitmise tagamise võimalused ning mida teha siis kui teine pool lepingut rikub. Käsitleme kõige olulisemaid probleeme ja kohtupraktikat.

Seminari sihtgrupp on eelkõige erametsa omanikud, kes soovivad saada rohkem teada metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ning nendega seotud probleemidest. 

Koolituse läbimine aitab ennetada metsanduse valdkonnas lepingute sõlmimisega kaasneda võivaid juriidilisi probleeme. Koolituse läbinud metsaomanik oskab hinnata, millal millist lepingut sõlmida, oskab märgata sõlmitavates lepingutes tema jaoks olulist ja seeläbi maandada riske, mis on seotud teise poole võimaliku lepingu rikkumisega.

Teisel seminaril anname vastused küsimustele:

  • Mida teha siis, kui enne raie teostamist mets hävineb? Kes selle eest vastutab?
  • Kellele kuulub lepingu tähtaja lõppemisel raielangilt ära vedamata metsamaterjal?
  • Kuidas tagada korrastustööde nõuetekohane läbiviimine peale raie teostamist?
  • Millised on lepingute täitmise tagamise võimalused? Mida teha, kui teine pool lepingut rikub?
  • Kes vastutab, kui raie teostaja rikub metsateatise nõudeid või kui raielank jäetakse nõuetekohaselt korrastamata?

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili.

Vaata ka lepingud metsanduses I osas.

 

Veebiseminar toimub 12. juunil kell 14:00–16:00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. 

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist kodus, töökohal või mujal Sulle sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Sul võimalik esitada lektorile ka küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

ESINEJA

Mirjam Vili

vandeadvokaat
Mirjam Vili on advokaadibüroo EnvirLaw partner, vandeadvokaat ja Eesti Keskkonnajuhtimise Assotsiatsiooni juhatuse liige.Ta on keskkonnaõigusega tegelenud juba üle 15 aasta ning on osalenud paljude Eesti suuremate keskkonnaõiguse reformide väljatöötamisel. Advokaadina tegutseb Mirjam alates 2010. aastast. Ta omab pikaaegset erialast töökogemust ka metsanduse valdkonnas nõustamisel, muuhulgas on ta olnud tegev metsanduse IV taseme konsulendina. Mirjam Vili on olnud aastate jooksul väga mitmete keskkonnaõiguse teemaliste koolituste korraldaja ning on ka selles valdkonnas kogenud esineja.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.