Veebiseminar: Uued suunad ehitushangete vaidlustamisel

25.11.2019

Veebiseminar

Veebiseminari käigus räägime uutest suunadest ehitushangete vaidlustamisel.

Uue kohtupraktika kohaselt ei saa ehitushangetele kvalifitseerumisel enam tugineda ühispakkumusena teostatud lepingumahule, vaid üksnes sellele osale lepingust, mida aktiivselt ja tõhusalt täideti. Seetõttu on oluline jälgida, et konsortsiumilepingutes tooksid ühispakkujad selgelt välja, kes mille eest vastutab.

 

Teemad millest kuuled kui osaled veebiseminaril: 

  • Probleemkohad hanke alusdokumentides. Hanke alusdokumentide muutmise lubatavusest; konkurentsi piiravad tingimused, jm.
  • Pakkumuste vastavus. Pakkumuste selgitamine ja täiendamine; põhjendamatult madala maksumusega pakkumuste kontroll, jm.
  • Hankelepingu täitmine ja muutmine.  Hankelepingute muutmise lubatavus; alltöövõtjate kasutamine hankelepingu täitmisel; hankelepingute rikkumise võimalikud mõjud riigihangete osalemisel tulevikus, jm. 
  • Ettevõtja väljakutsed hangete vaidlustamisel. Tähtajad; kahju hüvitamise nõuete esitamise võimalikkus; õigusabikulude hüvitamine VAKO menetluses jm.

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat Veiko Vaske.

Veebiseminar toimub 25. novembril kell 13:00-14:30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

ESINEJA

Veiko Vaske

vandeadvokaat
Veiko Vaske on Advokaadibüroo NOVE vandeadvokaat, kes on oma praktikas spetsialiseerunud erinevatele majandushaldusõiguse valdkondadele nagu riigihanked, ehitus- ja tegevusload, planeeringud ning nendega seonduvad õigusküsimused alates kohtuvaidlustest kuni ehituslepinguteni. Aastatel 2007-2012 oli ta riigihangete vaidlustuskomisjoni esimese koosseisu liige. Enne seda oli Veiko Vaske teenistuses Rahandusministeeriumis, kus tegeles riigihangete õiguse ja poliitika kujundamisega, oli RHS 2007 eelnõu põhikoostaja ning esindas Eesti riiki EL õigusloomeprotsessis riigihankedirektiivide ja õiguskaitsedirektiivide väljatöötamisel. Ta on olnud riigihangete õiguse õppejõud Tallinna Majanduskoolis ning õpetab ehitus- ja planeerimisõigust Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.