Veebiseminar: Teede kasutamine metsa majandamisel

25.09.2019

Veebiseminar

Veebiseminaril „Teede kasutamine metsa majandamisel“ käsitletakse kõike seda, mida metsa majandajal võiks olla oluline teada seoses juurdepääsuteede ja metsas asuvate teede kasutamisega.

Seminari sihtgrupp: eelkõige erametsamaa omanikud ja metsa majandamise teenuseid pakkuvad isikud. Laiemalt võiks seminar olla aga huvipakkuv ja kasulik kõigile, kes soovivad saada rohkem teavet juurdepääsuteede ning metsas asuvate teede kasutamise kohta.

Seminaril käsitleme järgmisi teemasid:

  •          Võõral maatükil asuva tee ja raja kasutamise üldised reeglid
  •          Teede kui rajatiste õiguslik regulatsioon
  •          Eratee ja avalikult kasutatav tee
  •          Metsatee õiguslik tähendus
  •          Avalikult kasutatava tee kaitsevöönd ja kaitsevööndis metsa majandamine
  •          Metsamaterjali kokkuveotee rajamine ja kasutamine
  •          Juurdepääs üle võõra kinnisasja avalikult kasutatavale teele (juurdepääsu kokkulepe, kohtu poolt juurdepääsu määramine, juurdepääsutasu)
  •          Tee kasutamisega tekitatud kahju hüvitamine
  •          Kuidas võiks olla metsamaale juurdepääsuga seonduv kokku lepitud raieõiguse või metsamaterjali võõrandamise lepingu sõlmimisel

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili.

Veebiseminar on TASUTA. Palun registreeri end SIIN. Kui Teil millegipärast ei õnnestu registreerimine eelmise lingi kaudu, siis proovige siit.

 

 

Veebiseminar toimub 25. septembril kell 13:00-16:15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit.

ESINEJA

Mirjam Vili

vandeadvokaat
Mirjam Vili on advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat. Ta on keskkonnaõigusega tegelenud juba üle 15 aasta ning on osalenud paljude Eesti suuremate keskkonnaõiguse reformide väljatöötamisel. Advokaadina tegutseb Mirjam alates 2010. aastast. Ta omab pikaaegset erialast töökogemust ka metsanduse valdkonnas nõustamisel, muuhulgas on ta olnud tegev metsanduse IV taseme konsulendina. Mirjam Vili on olnud aastate jooksul väga mitmete keskkonnaõiguse teemaliste koolituste korraldaja ning on ka selles valdkonnas kogenud esineja.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.