LEAN mõtlemine tervishoius 04.03.2020

Patsiendikesksus, töörõõm ning efektiivsus

04. märts 2020 - 29. aprill 2020

Kestus: 4 päeva

Äripäeva Akadeemia (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)

LEAN mõtlemisega tervishoius ühildatakse efektiivsus ja patsiendikesksus. Uusi haiglaid, kliinikuid ja vastuvõttusid disainitakse juba praegu ja tulevikus lähtudes LEAN filosoofiast. Rahastamissüsteem on muutumas tegevuste rahastamisest ravimise ja ennetamise rahastamiseks. See koolitus annab Eesti meditsiinis töötavale personalile vajalikud teadmised ja oskused, kuidas LEAN mõtlemist on võimalik juba täna oma töös rakendada nii, et kasvab efektiivsus, patsiendikesksus ja töörõõm.

 

 

 

Koolituse sihtgrupp

  • Meditsiinivaldkonna juhid ja töötajad

 

Koolituse tulemusena

  • Mõistad, mis on LEAN filosoofia ja miks vooefektiivsuse juhtimisega on võimalik saavutada tegelikku efektiivsust
  • Tead, kuidas LEAN mõtlemist on võimalik tervishoius rakendada 
  • Oskad rakendada LEAN tööriistu (väärtusvoo kaardistus, 5S, 3P, meeskonna töö, SMED jt.) oma töökeskkonnas
  • Näed LEAN lahendusi teistes tervishoiuasutustes

 

Koolituse eesmärk on tundma õppida LEAN mõtlemise printsiipe ning nende rakendamise võimalusi tervishoiuvaldkonnas. Koolituse käigus tehakse õppekäike tervishoiuasutustesse.

 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

80% koolitusest on aktiivõpe, mis on tulemuslik ja võimaldab õpitu kiiret katsetamist praktikas. Osalejad teevad moodulite vahel harjutustöid oma töökohal, mida järgmises moodulis käsitletakse ja millele teised osalejad ja koolitaja annavad tagasisidet. Osalejad teevad kursusetöö, mida tutvustavad teistele osalejatele viimasel kokkusaamisel. Kodutööde tegemine ja külastused tervishoiuasutustesse võimaldavad õppida ka teiste osalejate kogemusest.

Koolituse tulemusi hinnatakse arutelude, kodutööde ja kursusetöö teostamise käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Soovitatava lugemisena on Niklas Modig’i raamat „See on LEAN.“

Loe ka artiklit "Kui LEAN saab olla Eesti tervishoid":

Kui LEAN saab olla Eesti tervishoid?

KOOLITAJA

Jari Kukkonen

Juhtimiskonsultant ja koolitaja
Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Jari missiooniks juhtimiskonsultandina on elukvaliteedi parandamine. Enamus ärkveloleku ajast veedame tööl, mis tähendab, et juhtimise kvaliteet mõjutab otseselt ja kaudselt meie kõikide elukvaliteeti. Mida asjatundlikum on juhtimine, seda parem on meie kõikide elukvaliteet.

Jaril on rohkem kui 20 aastat rahvusvahelist kogemust ettevõtjana, juhina, juhtimiskonsultandina ja koolitajana. Enesetäiendamine ja õppimine on tema tegevuste lahutamatu osa. Aastal 2016 omandas Jari magistrikraadi Innovatsiooni ja muudatuste juhtimises (St John York University, MA in Leadership in Innovation and Change) ning juhtide koolitamine tähendab samuti paralleelselt ja järjepidevalt ise õppimist.

Jari peamised koolitus- ja konsultatsioonivaldkonnad on: strateegiline juhtimine, protsessijuhtimine (s.h. LEAN ja teenuste disain), muudatuste ja innovatsiooni juhtimine ning eestvedamine.
AJAKAVA

9:30 - 09:45

9:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1.LEAN mõtlemine tervishoius

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Paus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Väärtuse tuvastamine kliendi vaatenurgast

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. LEAN mäng

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Paus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Praktiline töö

9:30 - 09:45

9:30 - 09:45

Kogunemine osaleja juures

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1.Kodutööde ülevaatus

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Paus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Meetodid oluliste probleemide välja sõelumiseks

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Praktiline töö: põhipõhjuste analüüs

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Paus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Valik sobivaid LEAN metoodikaid probleemide lahendamiseks

9:30 - 09:45

9:30 - 09:45

Kogunemine osaleja juures

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1. Kodutööde ülevaatus

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Paus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Parendusprojektide määratlemine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Muudatuste juhtimine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Paus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Praktilised harjutused

11:45 - 12:00

11:45 - 12:00

Kogunemine

12:00 - 14:00

12:00 - 14:00

1. Kursuse tööde esitlemine ja tagasiside nendele

14:00 - 14:15

14:00 - 14:15

Paus

14:15 - 16:15

14:15 - 16:15

2. Võimalikud edasised tegevused ja koolituse kokkuvõte

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].

Korraldaja võib koolitusel teha pilte ja jagada neid osalejatega, samuti kasutada neid sarnaste koolituste turundamiseks.