Veebiseminarid

Omanikele antav laen ja selle riskid

31.10.2019

Veebiseminar

Laenu andmisel tuleb eristada äriõiguslikku piirangut ning maksuõiguslikku käsitlust. Äriseadustiku kohaselt on laenu andmine osanikule ja juhatuse liikmele iseenesest küll keelatud (lubatud emaühingule kellega moodustub kontsern, kui ei kahjustata võlausaldajate huve), kuid see reegel on nähtud ette võlausaldajate kaitseks ning sellele ei saa üldreeglina maksuhaldur tugineda.

 

Maksuõiguslikult omab tähtust eelkõige intressi suurus ning see, kas laenu kavatsetakse tagasi maksta ning kas selleks on ka võimalus. Intressi osas peab intress vastama turuintressile, mis sõltub laenu tingimustest. Mitmete kohtulahendite kohaselt saaks maksuhaldur kvalifitseerida antud laenu kasumi jaotamiseks, kui kõiki asjaolusid arvestades on selge, et laenu ei kavatsetagi kunagi tagasi maksta või selleks ei ole võimalust.

Seminari käigus vaatame üle võimalikud riskid, mis kaasnevad omanikele, juhatuse liikmetele ja töötajatele laenu andmisel.

Veebiseminar toimub 31. oktoobril kell 12.00-13.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.

Veebiseminari viib läbi Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor Marko Saag

ESINEJA

Marko Saag

Advokaadibüroo ATTELA partner ja vandeadvokaat ning TalTech finantsarvestuse õppetooli rahvusvahelise maksunduse lektor
Marko on tegelenud professionaalse maksunõustamisega üle 15 aasta, on avaldanud mitmeid artikleid ja raamatuid, töötab rahvusvahelise maksuõiguse lektorina ülikoolis ning esineb mitmetel seminaridel ja konverentsidel.
Ta on valitud 2009. aastal maailma 250 juhtiva maksuadvokaadi hulka ning on tunnustatud ka mitmete rahvusvaheliste reitinguagentuuride poolt. 2013. aastal pälvis Marko Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna tudengite hulgas läbiviidud küsitluses II koha parima loengupidaja ja suurima eeskuju kategoorias.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.