Veebiseminarid

Vooskeemid ja protsessid raamatupidamises

05.11.2019

Veebiseminar

Kas olete kindlad, et raamatupidamisega seotud protsessid on selged, töötajate vastutused ja kohustused on selgelt määratud. Või tekib aeg-ajalt küsimus, kes, mida ja millal pidi tegema? Kuidas sai selline olukord juhtuda?

 


Protsessid on toimiva raamatupidamise aluseks. Sageli tunneme, et asjad ei toimi, on ebaselgust, kes ja mida tegema peab, milline on vastutuse ja kohustuste jagunemine töötajate vahel. Kui organisatsioonis on kvaliteedijuhtimise süsteem ning rakendatakse ISO 9001 mudelit, on kohustuslik tagada kvaliteedijuhtimine protsessi- ja riskipõhiselt ehk siis mudel näeb ette kvaliteedi tagamist protsesside efektiivsuse tagamisel ja riskipõhisel lähenemisel. Praktikas tekitab aga sageli küsimuse, kuidas protsesse kaardistada – nii metoodiliselt kui tehniliselt.

Veebiseminaril räägimegi läbi, miks protsesside teema on raamatupidamises üldse oluline ja mida see annab. Kas kõigil on ühesugused protsessid standardses töövoos (nt palgaarvestus või ostmine) või ei ole ja kas see sõltub hoopiski sellest, milline on meie töökeskkond ja kultuur? Ja seejärel tutvustame vooskeemide joonistamise reegleid ning vabavarana kättesaadavaid veebirakendusi, milles skeeme lihtsasti joonistada. 

Veebiseminaril käsitleme alljärgnevaid teemasid:

 •          Protsessid väärtuse loojana
 •          Raamatupidamise erinevad protsessid, nende ühisosa ja erinevus:
  - milleks on vaja protsesse kaardistada, hinnata ja analüüsida? Mis võiks olla selle eesmärk?
  - kas eesmärke saab olla erinevaid? Kas eesmärgid peaksid olema üle organisatsiooni ühesed või võivad erinevad struktuuriüksuste lõikes?
  - kvaliteedijuhtimine protsessi- ja riskipõhiselt. Kas see mõjutab raamatupidamist?
 •          Millised on enimlevinud protsesside riskide hindamise meetodid?
  - kuidas mõjutab organisatsiooni kultuuri tüüp protsesside kujunemist organisatsioonis?
  - kuidas mõjutab juhtimisstiil protsesside kujunemist ja juhtimist organisatsioonis?
  - millised on tüüpilised protsessid organisatsioonis?
 •          Läbiviimine:
  - kes peaks korraldama ja eest vedama? Kellel on milline vastutus? 
  - kas ostu-, personalijuhtimise-, finantsjuhtimise- jm tugifunktsioonide protsessid on standardiseeritud ja ühetaolised kõigil organisatsioonidel või mitte? 
  - milliseid töövahendeid ja rakendusi kasutada vooskeemide joonistamiseks.

Veebiseminar toimub 5. novembril kell 10.00-12.00 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Veebiseminari viib läbi atesteeritud siseaudiitor Siiri Antsmäe

ESINEJA

Siiri Antsmäe

Atesteeritud siseaudiitor
Siiril on pikaajaline siseauditi juhi kogemus avalikust ja erasektorist olles töötanud siseauditi juhina üle 14 aasta Kaitseväe ja Siseministeeriumi valitsemisala siseauditi juhina ning seejärel Grant Thornton Balticu riskijuhtimisteenuste Baltikumi juhina. Siiri on alates 2007. aastast koolitanud nii raamatupidajaid kui ka siseaudiitoreid. Koolitajana teeb ta koostööd Addenda, Siseaudiitor.ee, Raamatupidaja.ee, Eesti Koolitus- ja konverentsikeskuse, Äripäeva ja paljude teistega koolituste korraldajatega ning on läbinud ka siseaudiitorite koolitaja programmi. Siiril on avaliku halduse magistrikraad ning ISO 9001 juhtaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori (CGAP) kutsetase ja atesteeritud siseaudiitori (CIA) kutse ning ta omab ka siseauditi kvaliteedihindaja tunnistust (QA). Lisaks tegeleb Siiri aktiivselt muusikateraapiaga.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.