Eesolevad

Veebiseminar: Lepingud metsanduses I osa

Milline leping metsamajandamisel valida?

06.11.2019

Veebiseminar

Veebiseminaril „Lepingud metsa majandamisel“ käsitletakse metsanduse valdkonna tüüpilisi lepinguid ja nendega seotud probleeme.

 

Räägitakse järgmistest lepingutest:

1) kasvava metsa raieõiguse võõrandamise leping;

2) metsamaterjali võõrandamise leping;

3) raieteenuse leping;

4) naaberkinnisasja kasutamise kokkulepe (seoses juurdepääsutee kasutamise ja laoplatsi rajamisega); 5) kasutusvalduse seadmise leping.

 

Seminaridel käsitletakse lepingute olemust, millisel eesmärgil ühte või teist lepingut sõlmida, samuti vorminõudeid ning olulisemaid tingimusi. Räägitakse ka põhjalikumalt juba sõlmitud lepingute täitmisest, sellest millised on lepingute täitmise tagamise võimalused ja mida teha siis kui teine pool lepingut rikub. Käsitletakse kõige olulisemaid probleeme ja kohtupraktikat.

 

I seminaril „Milline leping metsamajandamisel valida?“ käsitletakse metsa majandamise lepingute kontekstis täpsemalt järgmisi teemasid:

1)      millisel eesmärgil ühte või teist lepingut metsa majandamisel sõlmida;

2)      millise eeltöö võiks metsaomanik ära teha enne lepingu sõlmimist;

3)      metsateatise olemasolu lepingute sõlmimise eeldusena;

4)      mida tähendab tüüptingimustel sõlmitud leping ja miks erametsa omanikul on vaja seda teada;

5)      metsaseadusest tulenevad nõuded lepingutele;

6)      lepingute vormi- ja sisunõuded.

 

II seminaril „Kuidas tagada lepingu täitmine ilma probleemideta?“ käsitletakse metsa majandamise lepingute kontekstis täpsemalt järgmisi teemasid:

1)      lepingute täitmise tagamise võimalused;

2)      kohustuse rikkumise mõiste ja rikkumise liigid;

3)      vastutuse alused ja õiguskaitsevahendid lepingu rikkumise korral, sh vastutuse ja õiguskaitsevahendite kasutamise piiramise või laiendamise võimalused;

4)      õiguskaitsevahendi valik ja selle kasutamine (mh kuidas esitada lepingu rikkumisest tulenevaid nõudeid);

5)      kes vastutab juhul, kui lepingu täitmisel rikutakse metsaseaduse nõudeid.

 

Seminari sihtgrupp:eelkõige erametsamaa omanikud, kes soovivad saada rohkem teada metsanduse valdkonna tüüpilistest lepingutest ning nendega seotud probleemidest. 

 

Koolituse läbimine aitab ennetada metsanduse valdkonnas lepingute sõlmimisega kaasneda võivaid juriidilisi probleeme. Koolituse läbinud metsaomanik oskab hinnata, millal millist lepingut sõlmida, oskab märgata sõlmitavates lepingutes tema jaoks olulist ja seeläbi maandada riske, mis on seotud teise poole võimaliku lepingu rikkumisega.

 

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat Mirjam Vili.

Veebiseminar on TASUTA. Palun registreeri end SIIN. Kui millegipärast registreerimine ei õnnestu, siis palun saada kiri liina.aru@aripaev.ee.

 

 

Veebiseminar toimub 6. novembril kell 13:00-16:15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit.

ESINEJA

Mirjam Vili

vandeadvokaat
Mirjam Vili on advokaadibüroo EnvirLaw partner ja vandeadvokaat. Ta on keskkonnaõigusega tegelenud juba üle 15 aasta ning on osalenud paljude Eesti suuremate keskkonnaõiguse reformide väljatöötamisel. Advokaadina tegutseb Mirjam alates 2010. aastast. Ta omab pikaaegset erialast töökogemust ka metsanduse valdkonnas nõustamisel, muuhulgas on ta olnud tegev metsanduse IV taseme konsulendina. Mirjam Vili on olnud aastate jooksul väga mitmete keskkonnaõiguse teemaliste koolituste korraldaja ning on ka selles valdkonnas kogenud esineja.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.