Andmehaldus ja -analüüs Excelis raamatupidajatele 24.01.2020

Kuidas muuta andmed infoks ja võita rohkem aega otsustamiseks?

24. jaanuar 2020

Kestus: 1 päev

Äripäeva Akadeemia (Vana-Lõuna 39/1, Tallinn)

Koolituse eesmärk on arendada raamatupidajate oskusi Exceli töövahendite ja võimaluste süvendatud kasutamiseks igapäevatöös.

Läbi praktiliste harjutuste õpitakse tundma erinevate funktsioonide poolt pakutavaid võimalusi andmete töötlemisel ja analüüsimisel. Arendatakse oskusi luua oma andmetest kiirelt erinevaid kokkuvõtteid ning tulemuste visualiseerimise võimalusi arvjooniste abil.

Koolituse sihtgrupp

Koolitusele on oodatud Exceli igapäevased kasutajad, kes soovivad õppida Exceli võimalusi ja töövahendeid, et oma töö tulemuslikkust kasvatada ja selle võrra aega juurde võita.

Koolitusel tulemusena osalejad oskavad

  • kasutada Excelis sobivaid töövahendeid töös mahukamate andmetabelitega;
  • koondada suurt hulka andmeid ülevaatlikuks aruandeks, kasutades andmete analüüsimiseks liigendtabeli (PivotTable) ja PowerQuery töövahendit;
  • visualiseerida Exceli andmeid erinevate arvjoonistega;
  • näha Excelis neid olukordi, mida oleks sobiv automatiseerida makrode abil;
  • lindistada lihtsamaid makrosid ning neid vajadusel veidi täiendada.

Koolitus on praktilise suunitlusega, kus käsitletavad töövahendid proovitakse kohe praktiliste harjutuste näol läbi. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise kaudu.

Koolituse tulemuslikuks läbimiseks palume veenduda järgmistes punktides:

  • Koolitusel osalejad peaksid võtma kaasa Windows operatsioonisüsteemiga sülearvuti (eelneval kokkuleppel on võimalik rentida sülearvutit ka koolitajalt).
  • Koolitusel osalemiseks peab arvutisse olema installitud MS Excel 2013 või uuem versioon.
  • Excelisse peab olema installeeritud PowerQuery tööriist. Excel 2016 versioonis on see Excelis olemas. Vanemas versioonis tuleb see eraldi installeerida: https://www.microsoft.com/et-EE/download/details.aspx?id=39379

Koolituse maksimaalne osalejate arv on 15.

Loe koolitaja artiklit:

Punktiga arvud Excelis

KOOLITAJA

Silver Toompalu

Silver on Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Eesti Maaülikooli majandusteooria lektor. Silver on omandanud kõrghariduse majanduse valdkonnas ning läbinud magistriõppe IT valdkonnas. Silver on tegutsenud ettevõtja, koolitaja ja õppejõuna üle 20 aasta. Kogu tema tausta arvestades on Silveril hea ülevaade nii äri- kui IT tehnoloogiate teoreetilistest ning praktilistest vajadustest ja võimalustest.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

Valemid ja funktsioonid

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Päringute loomine PowerQuery abil

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Andmete analüüsimine ja visualiseerimine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Makrode kasutamine tegevuste automatiseerimiseks

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].