Personalijuhtimine

Veebiseminar: Läbipõlemise vältimise ABC

18.02.2020

Veebiseminar

Veebiseminaril räägime sellest, kuidas ise mitte läbi põleda ja, kuidas märgata ja toetada kolleege, et vältida nende läbipõlemist.

 

 

Räägime töökorraldusest ja töösuhtest, mis võivad kas soodustada või ennetada läbipõlemist:

  • Inimsuhete juhtimisega seotud tööle iseloomuliku stressi ja läbipõlemise põhjused, tunnused ja eripärad
  • Tööstressi ja läbipõlemise märkide märkamine, mis on tinginud keerulistest töösuhetest või sobimatust töökorraldusest
  • Kuidas saame oma vaimset tervist töökurnatuse, - tülpimuse ja tööväsimuse korral taastada, hoida ja kaitsta?
  • Kust ja kellelt veel abi saada – organisatsioonis ja väljapoolt oma organisatsiooni?

 

Lisaks räägime sellest, kuidas juhina toetada kolleege, et nemad läbi ei põleks. Juht kui töösuhete vahenda ja hõlbustaja rollis:

  • Töökorraldusest ja töösuhetest tingitud ohud inimeste töövõimele ja vaimsele tervisele
  • Hooliv nõudlikkus ja toetav märkamine keeruliseks muutunud töösuhete ja võimatuna tajutud nõudmiste korral. Vastutustundetuse, ebaviisakuste ja konflikti eristamine töökiusust.
  • Üldinimlikke väärtusi ja elutervet uudishimu toetava tööõhkkonna loomisest ja hoidmisest
  • Mida teha, et töösuhted jääksid mõistlikuks, mõistvaks ja heauskseks ning ei põletaks läbi?

 

Veebiseminari viib läbi töö- ja tervisepsühholoog ning coach Taimi Elenurm.

Veebiseminar toimub 18. veebruaril kell 13.00-14.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 3 tööpäeva jooksul peale toimumist.

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

ESINEJA

Taimi Elenurm

töö- ja tervisepsühholoog ning coach/ superviisor
Taimi Elenurm on töö- ja tervisepsühholoog ning coach/ supervisor.
Terviseameti poolt sertifitseeritud mittemeditsiinilise töötervishoiuteenuse osutaja –MSc psühholoogias ja MBA ärikorralduses, pikaaegne koolitaja, personalijuhi ja tervisepsühholoogia töökogemus ning psühhoterapeudi ja personalitöö täiendkoolitused.

Töös koolitaja, coachi, tööpsühholoogi ja superviisorina on peamisteks teemadeks:
• Töös jaksamine, -taastumine ja tööheaolu
• Tööstress ja läbipõlemine, pinge ja konfliktiolukorrad ning töökiusamine ja mühaklus
• Psühhosotsiaalne töökeskkond – riskianalüüs; hea vaimne vorm ja vaimse tervise esmaabi töökohal
• Personalijuhtimine, -koostöö ja töödisain
• Juhi enesereflektsioon, kaastöötajate arendamine, innustamine ja võimestamine

Taimi Elenurm ütleb enda kohta: „Olen partneriks Tervise Arengu Instituudile vaimse tervise ja terviseedenduse vallas, Innove haridusjuhtidele töös jaksamise ja tööheaolu teemadel; tegutsen tööpsühholoogina mitme avaliku sektori ja äriettevõtte juures.

Minu juhtmõte: “Kui muudad süsteemi, muutuvad ka inimesed. Sa tead ja oskad seda! ”
Olen töö- ja muid eluprobleeme klientidega arutades kogenud ahhaa-elamuste sündi ning tundnud rõõmu nende kasvamisest ja küpsemisest koostöös – sest iga kogemus ja inimene on eriline!
Kasutan peamiselt lahenduskeskseid- ja loovmeetodeid, positiivse psühholoogia käsitlusi ja süsteemset lähenemisviisi, mis aitab luua selgust inimese ja tema töö ning töökeskkonna vahelistesse suhtesse.”
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist tagastame 50% tasutud maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.