Veebiseminarid

Veebiseminar: Eluruumi üürileping üürileandja pilgu läbi

08.05.2020 - 08.05.2020

Veebiseminar

Eluruumi üürilepingu regulatsioon on märkimisväärses ulatuses imperatiivne piirates seeläbi oluliselt lepingupoolte võimalusi kujundada eluruumi üürilepingu sisu.

Võlaõigusseaduses sätestatud eluruumi üürilepingu kohta kehtiv regulatsioon ning seda puudutav kohtupraktika on nüansirikas. Käesolev seminar annab ülevaate eluruumi üürilepingu regulatsioonist ning viimasest kohtupraktikast. Samuti tuuakse välja praktilisi soovitusi, mida üürileandja eluruumi üürilepingut sõlmides võiks silmas pidada.

Seminaril käsitlemisele tulevad teemad:

  1. Üürilepingu mõiste ja selle eluruumi üürilepingu regulatsiooni imperatiivsus;
  2. Eluruumi üürilepingu poolte õigused ja kohustused;
  3. Üür ja kõrvalkulud;
  4. Üürileandja tagatised;
  5. Eluruumi üürilepingu kestus ja lõppemine;
  6. Üüritud asja tagastamine lepingu lõppemisel.

Veebiseminari viib läbi TGS Baltic vandeadvokaat Peeter Viirsalu.

 

Veebiseminar toimub 08. mail kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

ESINEJA

Peeter Viirsalu

vandeadvokaat
Peeter Viirsalu on keskendunud eelkõige maksejõuetusõigusele ning ehitus- ja kinnisvaraõigusele.
Maksejõuetusvaldkonnas esindab ja nõustab ta peamiselt pankrotihaldureid ja võlausaldajaid, muu
hulgas nii menetluse algatamisel, pankrotimenetluse organite töös osalemisel kui ka kohtuvaidlustes
maksejõuetuse üle. Samuti nõustab ta kliente kõikides intellektuaalomandi valdkondades, sealhulgas
kaubamärkide, litsentside, tööstusdisainilahenduste ja domeeninimede kasutamise alal.
Ta on kogenud kohtuvaidluste asjatundja, kes on esindanud ja nõustanud kliente mitmes Eesti
õiguspraktikat kujundanud ja avalikkuse huvi pälvinud tsiviilõiguslikus kohtuvaidluses. Ühtlasi on tal
laialdane kogemus ehitus-, ühingu- ja lepinguõiguslikes vaidlustes.
Peeter on osalenud keeruliste ja mahukate õigusauditite koostamises. Sellised on olnud näiteks audit
Tallinna Linnavolikogule linnapea kriminaalasjas käsitletavate episoodide kohta, Eesti Energia nõukogule
Enefit280 õlitehase kallinemist ja juhatuse vastutust puudutav audit ning Tallinna Sadamale Muuga
konteineriterminali projekti kohta koostatud juriidiline analüüs.
Peeter on INSOL Europe’i Euroopa maksejõuetuse määruse kohtukaasuste registri rahvusvaheline
korrespondent Eestis. Ta avaldanud artikleid pankroti- ja saneerimisõiguse teemal ning andnud
maksejõuetuse teemal loenguid paljudele organisatsioonidele, sealhulgas Swedbankile, Nordea
Pangale, SEB Pangale, EASile ja KredExile. Lisaks on Peeter alates 2010. aastast Tartu Ülikoolis
õppeülesande täitja.
REGISTREERIMINE
Veebiseminar: Eluruumi üürileping üürileandja pilgu läbi
Hind:
49 €
58,80 € km-ga
Osalejate arv:
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.

Vaata ka neid