Maksuarvestus raamatupidajatele 27.03.2020

Raamatupidajast pearaamatupidajaks: kuidas maksuarvestuse abil tõsta ettevõtte kasumlikkust?

27. märts 2020

Kestus: 1 päev

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

27. märtsi koolitus toimub veebis. Enne koolituse algust saab osaleja lingi, mille kaudu koolitusel osaleda.
Raamatupidaja ülesandeks on tunda ja rakendada maksuseadusi ning pidada nõuetekohast maksuarvestust. Raamatupidaja maksuteadlikus annab ettevõttele täiendavaid eeliseid maksukulude kokkuhoidmiseks ja maksuriskide vähendamiseks. Ideaalis on igas ettevõttes pearaamatupidaja esimene isik, kellelt küsitakse nõu ja abi maksuriskide hindamisel ning tehingutele parima maksulahenduse leidmisel. Samuti raamatupidajalt eeldatakse, et ta esitab Maksu- ja Tolliametile nõuetekohase maksuarvestuse.

Koolitusel „Maksuarvestus raamatupidajatele“ jagab maksuekspert teadmisi ja praktikaid, mille tulemusena kasvab raamatupidajate maksuteadlikkus, mis võimaldab neil leida parimaid maksulahendusi ettevõttele ja tõsta seeläbi ettevõtte kasumlikkust.

Koolituse eesmärk on viia kokku maksuseaduse normid, maksualased teadmised, parimad kogemused ja praktika ning õppida nägema konkreetses ettevõttes seaduslikke maksude pealt kokkuhoidmise võimalusi.

Koolitusele on oodatud

  • äriühingutes töötavad kogenud, kuid erineva erialase ettevalmistusega raamatupidajad, kes soovivad enda teadmised viia uuele tasemele ja areneda edasi (näiteks) pearaamatupidajaks ning tunda ennast maksude alal viis korda kindlamalt.
  • äriettevõtte omanikud või juhid, kes soovivad tõsta enda maksuteadlikkust ja õppida muundama maksukulud ettevõtte tuluks.

Koolituse läbinud osalejad oskavad

  1. kaardistada ja analüüsida ettevõtte maksukoormust
  2. hinnata oma ettevõttes maksuriske ja nägema ette võimalikke maksutagajärgi
  3. rakendada enda ettevõttes maksusoodustusi efektiivsemalt
  4. analüüsida tehingute tegemisel erinevaid maksuseaduseid ja oskavad hinnata otsuste maksutagajärgi
  5. esitada ja muuta maksudeklaratsoone ning rakendada maksudeklaratsioonide esitamisel parimaid praktikaid, mis vähendavad maksuhalduri huvi ettevõtte vastu
  6. hinnata laenudega seonduvaid maksuriske ja neid ära hoida
  7. rakendada turuhinna määramise põhimõtteid, mis ei too kaasa maksukohustuse tekkimist
  8. rakendada maksuaudiitoriga suhtlemisel parimad strateegiaid

Koolituse tulemusi hinnatakse juhtumianalüüside ja arutelude käigus. Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Iga teema algab lühikese sissejuhatava loenguga, mille käigus avatakse teema sisu ja olulised osad. Sellele  järgneb temaatiliste ülesannete või kaasuse lahendamine individuaalselt ja/või rühmas.  Ülesannete lahendamine lõpeb järelduste ja ettepanekute esitamisega, millele järgneb arutelu. Ülesannete lahendamiseks on ettevalmistatud töölehed. Ülesannete rõhuasetus on teemast tulenevate aspektide taipamine ja seostamine eluliste asjaoludega, eesmärgiga arendada välja oskus näha maksuvähendamine võimalusi ja maksuriske, mida saab juba kohe alguses maandada.

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 20 osalejat.

 

Veebikoolitused on täisväärtuslikud koolitused – kõik osalejad on koos õpetajaga live’is ühes veebiruumis, toimuvad arutelud ja küsimuste-vastuste voorud, tiimitööd, aeg-ajalt antakse individuaalseid ülesandeid ja kogu õppeprotsessi juhib koolitaja. Meile on kõige olulisem, et Sina saaksid õppida! Veebikoolitused on disainitud selliselt, et omandaksid koolitusprogrammis välja toodud õpiväljundid.

 

Veebikoolitusel saab osaleda igaüks, olenemata sellest, kas ta on kodus, välismaal pikaks veninud puhkusel või oma kesklinna kontoris. Praegu on kõige õigem aeg uusi teadmisi ja oskusi omandada, et panustada tuleviku arengutesse.

Sinu risk on null! Kui peaks juhtuma, et veebikoolitus ei täida Sinu ootusi, siis saad hiljem samasisulisel klassiruumikoolitusel osaleda tasuta!

 

KOOLITAJA

Aule Kindsigo

Kindsigo Konsultatsioonid OÜ juht, maksunõustaja
Aule Kindsigo on töötanud pikki aastaid Maksu- ja Tolliametis erinevatel ametikohtadel, viimased nendest Põhja Maksukeskuses juhataja ja Maksu- ja Tolliameti maksude osakonna juhataja. Viimased 5 aastat on omanimelise maksukonsultatsiooni firma juht ja maksunduse lektor. Spetsialiseerunud põhiliselt siseriiklikule maksuõigusele kuid võõrad ei ole ka rahvusvahelise maksustamise teemad.
Aule on olnud esineja paljudel maksukoolitustel ja kursustel erinevate firmade ja kõrgkoolide (TTÜ, SKA) kutsel, samuti töötas aastatel 2009-2015 maksunduse lektorina Estonian Business Schoolis, kus ta 2012/2013 õppeaastal valiti tudengite poolt parimaks erialaõppejõuks.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

Kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

Maksude kavandamine ja analüüsimine - tehingute tegemine ja maksude kavandamine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Maksude kavandamine ja analüüsimine - tehingute tegemine ja maksude kavandamine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Maksusoodustuste efektiivne kasutamine, laenud - seotud ettevõtete vahelised laenud, turuhinna määramine, soetud isikute vahelised tehingud

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

Suhtlus maksuaudiitoriga, maksukontroll ja selle tulemusel tekkivad rahalised kohustused, kohustuste ajatamine ja vähedamine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].