Konverentsid

Säästlik Hoone 2020

10.06.2020 - 10.06.2020

Tallink Spa & Conference Hotel (Sadama 11a, Tallinn)

Osalejad saavad kuulata kogemuslugusid juba ellu viidud energiasäästlikest lahendustest, erinevatest energiatõhususe teemadest ja paljust muust. Sel aastal juba kuuendat korda toimuvale Säästliku Hoone konverentsile ootame kõiki, kes energiasäästlike lahenduste, liginullenergianõuete rakendumise, kinnisvaraarenduse ja ehitamisega kokku puutuvad.

Konverentsil fookuses:

  • Puitelementehitus tulevikusuunajana
  • Tark linn ehituse suunamudijana
  • Keskkonnahoid ja jäätmekäitlus ehitusettevõtte praktikas 
  • Lokaalsed kütte- ja elektritootmise võimalused suurhoonetes
  • Vanemate betoonhoonete säästlik tulevik
  • Põrand kahel tasandil : leidlik, aga vähetuntud lahendus

 

Soovijatele väljastame seminaril osalemise kohta tunnistuse. 

Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt hinnatud konverents annab 5,4 TP. 

  

Konverentsil oma toodete ja teenuste esitlemisest huvitatud ettevõtetel palume kirjutada e-mailile sponsor@aripaev.ee

 

NB! Korraldaja jätab endale õiguse teha ajakavas muudatusi. 

 

 
ESINEJAD

Tarmo Roos

Mapri Ehituse osanik ja juhatuse liige

Tarmo Roos

Mapri Ehituse osanik ja juhatuse liige

26.03.2020
10:30 - 11:00

Ralf-Martin Soe

Tippkeskuse juht ja TalTech teadlane

Ralf-Martin Soe

Tippkeskuse juht ja TalTech teadlane

26.03.2020
11:00 - 11:30

Andri Jagomägi

Roofit Solar Energy tegevjuht

Andri Jagomägi

Roofit Solar Energy tegevjuht

26.03.2020
13:30 - 14:00

Kaido Leola

Floorin tootejuht

Kaido Leola

Floorin tootejuht

26.03.2020
14:00 - 14:30

Targo Kalamees

TalTech ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

Targo Kalamees

TalTech ehituse ja arhitektuuri instituudi professor

26.03.2020
15:00 - 15:30

Hannes Ulmas

Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse projektijuht

Hannes Ulmas

Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse projektijuht

26.03.2020
15:30 - 16:00

Janne Heikkilä

Metsä Wood, Technical Customer Service manager (Soome)

Janne Heikkilä

Metsä Wood, Technical Customer Service manager (Soome)

26.03.2020
10:00 - 10:30

Renee Puusepp

EKA vanemteadur, arhitekt ja arvutusliku arhitektuuri teoreetik, PhD

Renee Puusepp

EKA vanemteadur, arhitekt ja arvutusliku arhitektuuri teoreetik, PhD

26.03.2020
16:00 - 16:30

Peter Haab

Sweco Projekt sisekliima ja hoone veetehnika üksuse juht

Peter Haab

Sweco Projekt sisekliima ja hoone veetehnika üksuse juht

26.03.2020
11:30 - 12:00

Marek Plaamus

Maaküte arendusjuht

Marek Plaamus

Maaküte arendusjuht

26.03.2020
13:00 - 13:30
PROGRAMM

09:00 - 09:55

09:00 - 09:55

HOMMIKUKOHV JA VÄRSKE ÄRIPÄEV

09:55 - 10:00

09:55 - 10:00

MODERAATORI AVASÕNAD

10:00 - 10:30

10:00 - 10:30

Ehituse tulevik puitelementides

Janne Heikkilä

Kiirenev linnastumine suurendab nõudlust nii avalike hoonete kui elumajade järele. Ehitada tuleb kiiremini ja keskkonnasõbralikumalt. Heaks lahenduseks on puit – ennekõike tänu pidevalt paremaks muutuvatele moodulehitamise võimalustele: ehitusplatsidel saab aina enam kasutada tehases varem toodetud elemente. MetsäWoodi esindaja tutvustab tulevikulahendusi.

10:30 - 11:00

10:30 - 11:00

Jäätmed ehitusplatsilt taaskasutusse

Tarmo Roos

Seni ei ole keskkonnahoid ehitusjuhtimise kümne esimese prioriteedi hulgas olnud, kuid selle tähtsus kasvab. Nii riiklikul kui ettevõtte tasandil hakatakse järjest rohkem tähelepanu pöörama jäätmete sorteerimisele ning käitlemisele. Mapri Ehitus on arvestanud, et 50% jäätmeid vähendades ning rohkem ja korrektsemalt materjale sorteerides saab keskkonnahoidu tõhustada väga lihtsate meetmetega ning ettevõttele tulusalt. Tarmo Roos räägib, kuidas jäätmekäitlust agiilselt ning väikeste sprintidega parandada.

11:00 - 11:30

11:00 - 11:30

Tark linn ehitiste tuleviku kujundajana

Ralf-Martin Soe

TalTechis avatud targa linna tippkeskus valmistab ette esimesi suuremaid targa linna lahendusi, mida hakatakse Eesti linnades katsetama juba 2021. aastast. Nende kindel eesmärk on, et kõige säravamad ideed jõuaksid Eesti linnakeskkondadesse, seda siis teadusliku potentsiaali, innovatsioonitaseme aga ka majandusliku kasu võtmes. Ralf-Martin Soe tutvustab, mida oodata.

11:30 - 12:00

11:30 - 12:00

Jätkusuutliku sisekliima kavandamine

Peter Haab

Energiatõhusa hoone kavandamisel tuleb tänapäeval tähelepanu pöörata väga paljudele aspektidele, olgu selleks siis hoone asukoht kinnistul või tehnosüsteemi juhtimise loogika. Ühed suurimad energiatarbijad tänapäeva hoonetes on sisekliimat tagavad tehnosüsteemid. Nende arvelt energiatõhususe tagamine ei ole siiski aktsepteeritav, kuna sisekliima kvaliteet mõjutab iga hoones viibija tervist ja ka sooritusvõimet. Peter Haab tutvustab, mis on võimalikud passiivsed ja aktiivsed energiasäästu saavutamise variandid hoonete kavandamisel ning kuidas neid saavutada ilma sisekliima kvaliteeti vähendamata.

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

LÕUNA

13:00 - 13:30

13:00 - 13:30

Maakütte võimalused avalike hoonete rajamisel

Marek Plaamus

Kui mõni aasta tagasi kasutati maakütet valdavalt eramute kütmiseks, siis nüüdseks on tehnoloogia arenenud sobivaks suurtele büroohoonetele, hotellidele ja teistele avalikele ehitistele. Maaküte aitab oluliselt parandada hoone liginullenergia nõuete täitmisel ja on sageli üheks eelduseks rohemärgise saamisel. Lisaks muule aitab halduskuludelt kokku hoida.

13:30 - 14:00

13:30 - 14:00

Päikesepaneelide areng ja tulevik

Andri Jagomägi

Eesti taastuvenergia sektoris jätkub väga kiire areng ning päikeseenergia on nendest kõige populaarsem liik. Eesti idufirma katuse- ja fassaadimaterjal ühendab tugeva teraskatuse ja elektrit tootvad monokristalsed päikeseelemendid. Ettevõte on päikeseenergias nii kindel, et plaanib hakata katuseid tulevikus tasuta jagama. Enne tootmise avamist teemat põhjalikult uurinud Jagomägi tutvustab uusi suundi päikeseenergia tootmisel ja hoonetes kasutamisel.

14:00 - 14:30

14:00 - 14:30

Põrand kahel tasandil - kasutamata võimalused

Kaido Leola

Kesk-Euroopas lahendatakse pooled uutest büroopindadest tõstetavate põrandatega, Eestis on see lahendus peaaegu tundmatu. Meil seostatakse tõstetud põrandaid enamasti kaablitega ning neid kasutatakse põhiliselt alajaamades ja serveriparkides. Tõstetud põrandalahendusi tasub kaaluda ka büroodes ja kütte-ventilatsioonilahenduste rajamisel. Lisaväärtust pakub kahetasandiline põrandalahendus nii arendajale, projekteerijale, ehitajale kui hoone omanikule.

14:30 - 15:00

14:30 - 15:00

KOHVIPAUS

15:00 - 15:30

15:00 - 15:30

Vanemate betoonhoonete säästlik tulevik

Targo Kalamees

Ajal, mil majanduseksperdid ennustavad kodumaise ehitusturu jahtumist, ootab endiselt rekonstrueerimist 20 000 enamasti Nõukogude perioodil ehitatud paneelmaja. Ilma amortiseerunud paneelmajade renoveerimiseta hakkama ei saa. Targo Kalamees tutvustab teaduspõhiseid, aga praktilisi lahendusi: kuidas jõuda säästlikult õige tulemuseni ja mida renoveerimisel silmas pidada.

15:30 - 16:00

15:30 - 16:00

Keskkonnamaja kui puitehitiste suunanäitaja

Hannes Ulmas

Lennusadamasse plaanitud Keskkonnamajast peab saama omamoodi teeviit tulevikku, see on Eesti kõige keskkonnasõbralikum riigihoone. Ehitusel kasutatakse terase ja betooni asemel võimalikult palju taastuvat ehitusmaterjali – puitu. Seal on ka kavas kasutada nutikaid lahendusi, et rajatud saaks liginullenergiahoone. Riigi Kinnisvara kinnisvaraarenduse projektijuht Hannes Ulmas räägib millised on plaanid ja kavad ning kuidas on seni läinud.

16:00 - 16:30

16:00 - 16:30

"Legoklotsidest" mustermaja

Renee Puusepp

Eesti Kunstiakadeemias tegeldakse juba mõnda aega lahenduse leidmisega võimalikult efektiivse tootmise ja ladusa tarneahelaga tüüptehasemajale. Nüüdseks on valminud uudne nn muutmoodulmaja kontseptsioon, projektiga liitunud ka majatootjad ja järgmisel aastal loodetakse jõuda esimese pilootprojektini. Projekti eestvedaja on EKA vanemteadur, arhitekt ja arvutusliku arhitektuuri teoreetik, PhD Renee Puusepp.

16:30 - 16:30

16:30 - 16:30

KONVERENTSI LÕPP

REGISTREERIMINE
Säästlik Hoone 2020
SOODUSHIND kuni 01.06.2020:
259 €
310,80 € km-ga
Hind:
319 €
382,80 € km-ga
Osalejate arv:
TOETAJAD
OSALEJAD

MELOTRIX GRUPP arhitekt

ARTIS Juhatuse liige

MITT & PERLEBACH

MERKO EHITUS EESTI

RISER EHITUS Projektijuht

RISER EHITUS Projektijuht

REBOSAN Tegevjuht

R8 TECHNOLOGIES

R8 TECHNOLOGIES

FLOORIN ärikliendihaldur

EVKA PROJEKT projektijuht

FORTUM EESTI müügijuht

MERKO EHITUS projektijuht

KAAMOS KINNISVARA Arenduste projektijuht

SCANDIUM KINNISVARA arenduse projektijuht

ARTIS Tegevjuht

KESKKONNAMINISTEERIUM peaspetsialist

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS Osakonnajuht

AMBIENT DESIGN Juhatuse liige

KAAMOS EHITUS

THERMORY Müügijuht

RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS Ehitusjuht

MERKO EHITUS EESTI arendusjuht

THERMORY Juhatuse liige

TARTAL GRUPP Juhatuse liige

RIIGI KINNISVARA

SAAREMAA VALLAVALITSUS

RIIGI KINNISVARA

SAAREMAA VALLAVALITSUS

EESTI PANK peainsener

EHITUSTRUST projekteerimise projektijuht

EHITUSTRUST BIM koordinaator

GEROMINT Projektijuht

EHITUSTRUST Projektijuht

EHITUSTRUST ehituse objektiinsener

SA & PO GRUPP Juhatuse liige

TALLINNA LENNUJAAM Haldusjuht

YIT EESTI ehitusosakonna juht

PÄRGMA

ARCTICON Juhataja

SB KESKKÜTTESEADMED Tegevjuht

PÜHAJÄRVE PUHKEKODU Tegevjuht

LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.