Eesolevad

Veebiseminar: Mida metsaomanik peab teadma oma tulude ja kulude deklareerimisest?

12.02.2020

Veebiseminar

Veebiseminaril räägime tuludeklaratsiooni esitamise üldistest põhimõtetest ja metsatulu deklareerimise erisustest.

Täpsemalt räägime veebiseminaril nendel teemadel:

  • Kuidas deklaratsiooni esitada
  • Metsamaa müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE)
  • Raieõiguse ja metsamaterjali müügitulu, soetamismaksumuse, müügiga seotud kulu ja metsa majandamise kulude kajastamine (metsaomanik, kes ei ole FIE ja FIE)
  • Deklareeritud andmete alusel maksuvaba tulu suuruse arvutus
  • Aasta lõpliku tulumaksukohustuse arvutus

Veebiseminari viib läbi Eesti Maksu-ja Tolliameti maksude osakonna peaspetsialist Eha Kütt.

Veebiseminar on TASUTA

Metsanduse teemal korraldatud tegevuses osalemise toetamine on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 38 tähenduses.

Abil loetakse olevat ergutav mõju, kui abisaaja on asjaomasele liikmesriigile esitanud kirjaliku abitaotluse enne projekti või tegevusega seotud töö alustamist. 

 

VEEBISEMINARI KOHAD ON TÄIS! Kui on soov veebiseminari järelkuulata, siis palun registreerige end siin.

 Veebiseminar toimub 12. veebruaril kell 11.00-14.15 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.  Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Lisainfot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

 

Veebiseminar toimub MAK 2014-2020 "Teadmussiirde ja teavituse toetuse (meede 1) üleriigilise ulatusega tegevuste" meetme raames, tegevust toetab Euroopa Liit. Toetus - infopäeval osaleja kohta 62,00 eurot.

ESINEJA

Eha Kütt

maksude osakonna peaspetsialist
Eha Kütt lõpetas 1984. aastal Tartu Ülikooli majandusteaduskonna. 1994. aastal asus ta tööle Eesti Maksu-ja Tolliametisse (EMTA) ja töötab seal siiani. Ta on tegelnud EMTA-s 25 aastat füüsilise isiku maksudega (sh ka FIE). Lisaks on ta viimased 10 aastat teinud koostööd Erametsakeskusega ja on andnud maksu teemadel mitmeid koolitusi metsaomanikele ja metsaühistute konsulentidele.
Vaata ka neid