Koolitused

Väljaannete disain InDesignis koos Photoshopi ja Illustratoriga

Põhitõed- ja oskused väljaannete kujundamiseks ja küljendamiseks

02. juuni 2020 - 05. juuni 2020

Kestus: 4 päeva

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Aastaraamat on üks näide paljudest, kus väljaandesse on vaja kokku panna erinev sisu: tekst, tabelid ja diagrammid. Kuidas esitada aruande vormis ja igavavõitu sisu nii, et see kutsuks vaatama? Väljaande elavdamine fotode ja illustratsioonidega, oskuslik kirjatüüpide valik ning värvikasutus on teemad, millele kursusel lisaks vajalike programmide valdamisele tähelepanu pööratakse. Kursusel harjutatakse läbi põhioskused, ilma milleta ei saa suuremat väljaannet kujundada, olgu selleks õpik, kataloog, uuringute aruanne või statistikakogumik.

See on kompaktne ja praktiline kursus, kus õpitakse ühe väljaande disainimiseks vajalikke programme koos kasutama. Põhjalikumalt harjutatakse InDesigni, mille objekti- ja tekstistiilide kasutamine teeb väljaande sisu muutmise oskajale lihtsaks ja kiireks ning aitab hoida ühset disaini mitmesajaleheküljelise väljaande ulatuses. Photoshopis ja Illustratoris õpitakse, kuidas korrigeerida fotosid ja graafikat. Lisaks selgitatakse trükise disaini põhimõtteid ja antakse ülevaade erinevatest failiformaatidest ja värvisüsteemidest. Kursusel selgitatakse ka trükispetsiifikat ning väljaande trüki- ja ekraaniversiooni erinevusi. Osalejal on võimalus ülesannete lahendamise käigus disainida endale vajalik raamat või kataloog.

Koolituse eesmärk on õpetada, kuidas mahukat väljaannet planeerida, milline on mõistlik tööde järjekord ning milliseid programme lisaks InDesignile kasutada.

Sihtgrupp:Disainerid, kirjastuste töötajad või spetsialistid, kel on vaja kujundada aastaraamatuid, katalooge, õppematerjale vm illustreeritud väljaandeid.

Koolituse tulemusena osaleja:

  •          On saanud ülevaate InDesigni võimalustest
  •          Teab, kuidas kasutada juhtlehti ja stiile
  •          Oskab InDesignis kombineerida erinevaid layout´e tekstide ja graafikaga
  •          Teab Photoshopi töövahendeid fotode kadreerimiseks, suuruse muutmiseks ja retušeerimiseks
  •          Teab logode, infograafika jm vektorgraafika töötlemise võimalusi Illustratoris
  •          On tutvunud tüpograafia põhimõistete ja kirjatüüpide valiku põhimõtetega
  •          On saanud ülevaate erinevatest värvisüsteemidest ja teab, kuidas neid kasutada
  •          Oskab eksportida erinevaid PDF faile

Koolitusel osalemise eeldused (soovitavalt): arvutikasutuse baasoskus

Koolituse läbiviimise põhimõtted: Koolitus on praktiline, harjutatakse töövahendite ja -võtete kombineerimist erinevate disainilahenduste saamiseks. Lühidalt tutvutakse ka otstarbekamate või huvitavamate kujundusnäidetega. Kursuse läbinu saab valmis ühe endale vajaliku väljaande layout´i (disaini) ja stiilid. Adobe programmide kohta saavad osalejad konspekti.

Maht: 32 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

 

 

KOOLITAJA

Maris Lindoja

Maris Lindoja on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemias nii graafilise disaini kui ka multimeedia eriala. Disainerina tegeleb ta logode, märgigraafika, vektorillustratsiooni ja trükiste disainiga. Marise kursuse ülesehitus ja ülesanded põhinevad pikaaegsel praktikal: õpetab seda, millised oskused ja töövõtted on väljaannete disainimisel kasuks olnud.

Maris on töötanud arvutigraafiku, disaineri ja ADna aastast 1995 erinevates Eesti reklaami- ja disainibüroodes nagu Kontuur Leo Burnett (praegu Creative Union), Coolbars, Ziil, Chiron Media. Aastast 2006 tegutseb peamiselt eraettevõtjana. Tema ettevõte Lindojadisain on spetsialiseerunud firmagraafika ja trükiste disainile. Klientideks on Hariduse Infotehnoloogia SA, Finantsinspektsioon, Keskkonnaagentuur, Eesti Kunstnike Liit, GoSwift ja paljud väiksemad ettevõtted.

Aastast 2011 õpetab Maris Adobe programmide (Illustrator, InDesign, Photoshop, Animate) kasutamist Eesti Kunstiakadeemia disainiteaduskonnas ja avatud akadeemias.

Portfolio
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Sissejuhatus. InDesigni ja väljaande planeerimine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

InDesigni faili struktuur

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Piksel- ja vektorgraafika importimine ning paigutamine InDesignis

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

Graafika ja värvide haldamine InDesignis

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Fotode töötlemine Photoshopis

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Fotode töötlemine Photoshopis

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Tekst InDesignis, tüpograafia olulised pisiasjad

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

Tekst InDesignis, tüpograafia olulised pisiasjad

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Stiilide kasutamine InDesignis ja teksti importimine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Stiilide kasutamine InDesignis

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

Vektorgraafika töötlemine Illustratoris

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

Infograafika: Illustrator ja Excel

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Fotod ja graafika koos tekstidega InDesignis

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Efektid InDesignis

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

InDesigni raamatu fail

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:15

15:45 - 17:15

Eksportimine ja korrektuur

REGISTREERIMINE
Väljaannete disain InDesignis koos Photoshopi ja Illustratoriga
Hind:
650 €
780 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1727. Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni nädal enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 3 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame etteantud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms.). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.