Koolitused

Infomaterjali kujundamine tasuta veebitööriistadega

Kestus: 8 akadeemilist tundi

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Vaata kõiki toimumiskuupäevi
Koolitus on suunatud igapäevaselt arvutit oma töös kasutavatele inimestele, kellel puudub varasem kokkupuude graafikatöötluse ja kujundamisega ja kel ei ole võimalik tasulisi graafikatöötlusprogramme soetada. Vaatame võimalusi, mida pakuvad tasuta veebikeskkonnad: ei ole vaja eelnevalt midagi ka arvutisse laadida, kasutame ainult brauseri vahendusel kujundus- ja fototöötlusprogramme, mis leiduvad internetis. Lisaks vaatame, kuidas leida oma tööks inspiratsiooni, kuidas leida internetist legaalselt kasutatavaid materjale (fondid, pildid jm).

Keskendume kolmele töövahendile: Canva, Pixlr, YouiDraw; lisaks vaatame põgusalt hulga teisi keskkondi ja töövahendeid.

 

 

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade erinevatest graafikatöötluse võimalustest. Iga õppija valmistab iseseisvalt vähemalt 3 erinevat kujundust: visiitkaardi kujundus, plakati kujundus ja sotsiaalmeedias kasutatav graafika. Koolituspäeva tulemusena on õppija võimeline neid tulevikus ka iseseisvalt looma.

Sihtgrupp: 

Koolitus on mõeldud kontoritöötajale, kes igapäevaselt kujundusega kokku ei puutu ja kalleid kujundusprogramme ei oma. Vaatame, kuidas internetis vabalt kasutatavate vahendite abil kujundada pilkupüüdvaid infomaterjale: plakateid, visiitkaarte, reklaami sotsiaalmeediasse jm.

Koolituse tulemusena osaleja:

 •   Teab erinevad võimalusi graafika loomiseks veebitööriistadega
 •   Oskab leida tasuta pildimaterjali
 •   Mõistab, mis on vektorgraafika ja rastergraafika
 •   Oskab kujundada väiketrükise (flaier, nimekaart, diplom)

Koolitusel osalemise eeldused:

Koolituse eelduseks on arvuti kasutamise oskus tavakasutaja tasemel, varasemat kokkupuudet graafikatöötlusega ei ole vaja.

Koolitusel käsitletavad teemad ja sisukirjeldus:

 •          Hea infodisaini põhimõtted ja näited
 •          Harjutus: Plakati kujundus
 •          Inspiratsiooni ja lähtematerjalide leidmine. Creative commons.
 •          Veebitööriistad: kujundamine Canva abil
 •          Harjutus: reklaami kujundus
 •          Veebitööriistad: fototöötlus Pixlr abil
 •          Harjutus: Fotode korrektuur

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on praktiline ja kõik teemad saavad läbi proovitud iseseisvate töödega. Õpiväljundite saavutamist hinnatakse läbi ülesannete ja grupiarutelu. Osalejad saavad ligipääsu www.kera.ee keskkonnas õppematerjalidele.

Maht: 8 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Andres Jalak

Koolituskogemus ja valdkonnad
Andres on üle 15 aastat igapäevaselt tegelenud erinevatele Eesti ettevõtetele visuaalmaterjalide loomisega:

• toote- ja reklaamfotode lavastus,
• trükiste kujundamine,
• veebigraafika loomine,
• video ja animatsioon,
• 3D visualiseerimine.

Täiskasvanute koolitamise kogemust üle 10 aasta.
Andrese koolitused on praktilised, paljude iseseisvate harjutustega ja väga hea tagasisidega osalejatelt.
REGISTREERIMINE
12.05.2020 Infomaterjali kujundamine tasuta veebitööriistadega
Hind:
275 €
330 € km-ga
Osalejate arv:
Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1727.

Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni nädal enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 3 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame etteantud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms.). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel õppetasu ei tagastata.

IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.