Kaubandus

Kliendiuuringute läbiviimine

Kuidas dialoog klientidega aitab luua kasumlikumad tooted ja teenused?

Kestus: 1 päev

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

29. mai koolitus toimub veebis. Enne koolituse algust saab osaleja lingi, mille kaudu koolitusel osaleda.
Vaata kõiki toimumiskuupäevi
Kliendid on üha teadlikumad ja nõudlikumad ning turgu juhivad need pakkujad, kes suudavad kliendi vajadusi rahuldada. Oluline on see, millist väärtust kliendile pakutakse ja kuidas seda väärtust osatakse „pakendada“.

Sageli luuakse toode/teenus, mida pole turule tegelikult vaja. Põhjus on selles, et ei uurita (potentsiaalsete) klientide päris vajadusi ja harjumusi ning seetõttu toode/teenus ei toimi oodatud viisil. Kui hästi tunned sina oma kliente ja tead, mis neile on oluline?

Koolitusel tutvutakse tööriistadega, mis aitavad paremini mõista oma kliente ja nende vajadusi, ning õpitakse, kuidas kaasata kliente uuringuga toorearendusse, kuidas kasutada saadud infot teenuse pakkumisel, turunduses ja kommunikatsioonis ning ennetada läbikukkumist. Koolitusel õpime, kuidas alustada dialoogi oma klientidega.

 

Koolituse eesmärk on anda osalejatele põhiteadmised kliendiuuringute läbiviimiseks või nende tellimiseks, mille tulemusena edukalt planeerida toote/teenuse arendust, müüki, turundust ja kommunikatsiooni.

 

Koolitusele on oodatud kõik juhid ja spetsialistid, kes soovivad arendada ja turundada eristuvaid tooteid ja teenuseid, et konkurentsis püsida. Väga teretulnud on arendusjuhid, turundusjuhid, ettevõtte juhid, tootejuhid.

 

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimuse:

 •          Soovid selgemat ettekujutust sellest, kes ikkagi on Sinu ettevõtte kliendid?
 •          Soovid teada, mida Sinu kliendid tegelikult vajavad ja mis probleemi nad lahendavad?
 •          Soovid teada, mida Sinu kliendid väärtustavad ja mille eest on nad valmis juurde maksma?
 •          Soovid paremini aru saada oma klientide vajadustest ja käitumisharjumustest, sest need on kiiresti muutunud?
 •          Kas teie toote- või teenusearenduse fookus ja visioon on tihedas konkurentsis kadunud?
 •          Soovid teada, kuidas saada klientidelt ausat ja arendustööks rakendatavat tagasisidet?
 •          Soovid teada, kuidas klientidega dialoogi astuda, neid kaasata ja valida õiged meetodid?

 

Koolituse tulemusena osaleja:

 •          mõistab kliendiuuringute aluseid ja vajalikkust.
 •          mõistab kliendi rolli teenuste ja toodete arendamisel;
 •          analüüsib ettevõtte hetkeolukorda kliendi vaatenurgast;
 •          oskab kliendiuuringuks valida sobiva meetodi;
 •          oskab kliendiuuringu protsessi planeerida, koostada lähteülesande ja hüpoteesid;
 •          mõistab paremini suurt pilti tarbijast, trendidest, tootearendusest ning konkurentsisituatsioonist.

 

Koolitusel analüüsime tooteid-teenuseid kliendi vaatenurgast ning hindame, mis vajadustele nad vastavad. Õpime küsima klientidelt tagasisidet, tutvume kvalitatiiv- ja kvantitatiivuuringu meetoditega, püstitame lähteülesannet ja hüpoteese ning proovime seeläbi protsesse paremini mõista. Koolituse jooksul teeb iga osaleja läbi praktilise harjutuse, mis aitab oma klientide vajadusi paremini mõista. Koolitaja toob erinevaid praktilisi näiteid elust ning jagab juhtnööre ja nippe uuringu läbiviimiseks või tellimiseks.

Koolituse tulemusi hinnatakse praktiliste ülesannete lahendamise, arutelude ja enesehindamise teel. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 8 akadeemilist tund

 

Kolm näidet, mis küsimuses on Mari Arnoverilt kliendiuuringuid tellitud:

 

 •       Äri fookuse kadumine, eristumine – Ehtne Saaremaa kaubamärk, Saaremaa Piimatööstus;
 •       Brändistrateegia korrastamine ja turundustegevuste planeerimine – Soulteam üritusturundus, Bottega Verde          kosmeetika, Öun Drinks, Pagari Liisu, Aiamajad.ee.
 •       Müükide kasvatamine, tootearendus – Värska vesi, Öun Drinks, Aiamajad.ee, Pagari Liisu kohvik.

 

Veebikoolitused on täisväärtuslikud koolitused – kõik osalejad on koos õpetajaga live’is ühes veebiruumis, toimuvad arutelud ja küsimuste-vastuste voorud, tiimitööd, aeg-ajalt antakse individuaalseid ülesandeid ja kogu õppeprotsessi juhib koolitaja. Meile on kõige olulisem, et Sina saaksid õppida! Veebikoolitused on disainitud selliselt, et omandaksid koolitusprogrammis välja toodud õpiväljundid.

Veebikoolitusel saab osaleda igaüks, olenemata sellest, kas ta on kodus, välismaal pikaks veninud puhkusel või oma kesklinna kontoris. Praegu on kõige õigem aeg uusi teadmisi ja oskusi omandada, et panustada tuleviku arengutesse.

Sinu risk on null! Kui peaks juhtuma, et veebikoolitus ei täida Sinu ootusi, siis saad hiljem samasisulisel klassiruumikoolitusel osaleda tasuta!

 

KOOLITAJA

Mari Arnover

Mari on ettevõtja, keda inspireerivad inimesed ja nende tegelikest vajadustest aru saamine. Tema missiooniks on aidata korrastada ettevõtte brändi ja viia kasutajakogemus uuele tasemele – et inimesed jõuaksid nende teenuste ja toodeteni, mida neil on vaja ja mida nad fännavad.

Maril on 15-aastane pagas turundaja ja teenusedisainerina nii teenuse pakkuja kui tellijana, nii palgatöötaja kui ettevõtjana. Viimastel aastatel on ta keskendunud kliendiuuringutele ning tegutseb ka turundusmentorina.
AJAKAVA

09:30 - 09:45

09:30 - 09:45

kogunemine

09:45 - 11:30

09:45 - 11:30

1. Sissejuhatus kliendiuuringutesse

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. Kliendiuuringute ettevalmistus

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Kliendiuuringute läbiviimine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Kokkuvõte

REGISTREERIMINE
29.05.2020 Kliendiuuringute läbiviimine (veebikoolitus)
Hind:
399 €
478,80 € km-ga
Osalejate arv:

Lisainfo:
Äripäeva Akadeemia | Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
667 0439 | akadeemia@aripaev.ee

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või Liis.Lehtmets@aripaev.ee.