Eesolevad

Veebiseminar: Mida on vaja ärisuhetes teada koroonaviiruse kui vääramatu jõu kohta?

09.04.2020

Veebiseminar

Koroonaviiruse negatiivsed mõjud on paljudele ettevõtetele kaasa toonud ootamatu olukorra, kus lepinguga võetud kohustusi ei suudeta nõuetekohaselt täita ja lepingupool satub lepingurikkumisse.

Seetõttu on mõlema lepingupoole jaoks oluline teada, kuidas on muutunud olukorras võimalik kaitsta enda õigusi ja vältida seejuures õiguste kuritarvitamist teise lepingupoole suhtes. Seminari käigus uurime lähemalt, kas koroonaviirus ja selle tõkestusmeetmed on vääramatuks jõuks ning vaatleme lähemalt, mida saavad lepingupooled selles kontekstis enda kaitseks ette võtta.

 Veebiseminaril käsitletavad teemad:

  •        Üldpõhimõtted lepingute täitmisel: hea usu ja mõistlikkuse põhimõte;
  •        Kas ja kuidas on lepingutingimusi võimalik jooksvalt muuta, et leping arvestaks paremini muutunud olukorraga?
  •        Kas koroonaviirus ja selle tõkestusmeetmed on Eesti õiguse järgi vääramatu jõu juhtumiks?
  •        Mida toob vääramatu jõu olukord kaasa lepingu täitmisel?
  •        Millal võimaldab vääramatu jõu olukord lepingut rikkunud poolel vastutusest vabaneda?
  •        Vääramatu jõud pole lepingurikkuja jaoks kõikehõlmav kaitsekilp: õiguskaitsevahendid mida saab kasutada, sõltumata vääramatu jõu olemasolust.

Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo NJORD Law vandeadvokaat Tavo Tiits.

 

Veebiseminar toimub 9. aprillil kell 10.00-11.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas. Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääseb enne seminari algust veebiseminari keskkonda.

Seminari on võimalik jälgida oma arvutist töökohal, kodus või mujal Teile sobivas kohas ning selle jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe. Veebiseminari kestel on Teil võimalik esitada ka lektorile küsimusi, mille saate kirjutada vestluse kasti.

Veebiseminar on järelvaadatav kõigile registreerunutele 1 nädala jooksul pärast toimumist.

Lisainfo veebiseminari kohta saab küsida kirjutades liina.aru@aripaev.ee.

ESINEJA

Tavo Tiits

vandeadvokaat
Veebiseminari viib läbi advokaadibüroo NJORD vandeadvokaat Tavo Tiits, kes omab ehitus- ja kaubandussektori klientide igapäevase nõustamise kaudu tihedat kokkupuudet veebiseminari teemaga.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil registreerimine@aripaev.ee .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi kuulub tasumisele 50% arvest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, osalustasu ei tagastata ja tasumisele kuulub 100% arvest.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.

Reklaam
Kui soovite tutvustada oma ettevõtet konverentsil, siis võtke ühendust sponsor@aripaev.ee või 667 0105.