Lepingu lugemise oskus raamatupidajatele

21.05.2015

Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus

Loeng on praktilise iseloomuga ning suunatud raamatupidaja kindlustunde ning oskuste suurendamisele lepingutega tegelemisel. Teemade käsitlemisel lähtutakse kehtivast õigusest, kohtupraktikast ja kasutatakse ka mõningaid näidislepinguid.

Loengu esimene osa on pühendatud enimlevinud lepinguliikide äratundmisoskuse arendamisele ja kasutamise praktika avamisele. Käsitletakse müügilepingu, käsunduslepingu, töövõtulepingu, laenulepingu, üürilepingu ja rendilepingu kasutusala ja olemust ning nendega seonduvaid riske. 

Loengu teine osa keskendub konkreetse lepinguga tegelemisele. Analüüsitakse näidislepinguid ja ka praktikas lepingutes ilmnevaid vigu. Teema tervikliku käsitlemise huvides räägitakse ka sellest, et mida ette võtta, kui lepinguga seoses ilmneb üks või teine probleem.

Loengul tulevad käsitlemisele järgmised teemad:
Kuidas eristada teatud lepinguliike üksteisest?
Millised on vastava lepinguliigi põhitingimused?
Millised on lepingutega seotud olulisemad riskid?Kui palju on lepingus võimalik kõrvale kalduda seaduse sätetest?
Millised on enimkasutatavates lepingutes tehtavad levinumad vead?
Kuidas tagada oma huvide kaitstus?
Mil viisil käituda lepinguga seotud probleemi ilmnemisel?

Sihtgrupp
Raamatupidajad, finantsjuhid, ettevõtete tegevjuhid, väikeettevõtjad, maksukonsultandid, õigusbürood, personalijuhid.

ESINEJA

Olavi Jänes

Advokaadibüroo Lentsius & CASUS nõunik
PROGRAMM

09:30 - 10:00

09:30 - 10:00

Registreerimine ja hommikukohv

10:00 - 12:00

10:00 - 12:00

Mis liiki lepinguga on tegemist?

12:00 - 13:00

12:00 - 13:00

Lõuna

13:00 - 15:00

13:00 - 15:00

Kuidas lugeda lepingust välja enda jaoks oluline?

LISAINFO
Info ja registreerimine

Registreerimiseks vajutage nupul Lisa osaleja, helistage 667 0411 või saatke registreerumissoov aadressil [email protected]

Mitteosalemisest teatamine

Kui olete registreerunud, aga ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest meile kindlasti teada meiliaadressil [email protected] või telefonil 6 670 304. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni 5 tööpäeva varem, maksame tagasi 100% koolitusrahast või pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal. Juhul, kui teatate samal päeval või ei teavita meid oma mitteosalemisest, raha ei tagastata ja pärast registreerumist väljastatud arve kuulub tasumisele.