Aktsiatesse investeerimise meistriklass

Kõik, mida on vaja teada aktsiate analüüsist

20. jaanuar 2018 - 04. veebruar 2018

Kestus: 4 päeva

Aktsiad on ajalooliselt olnud kõige suurema tootlusega varaklass nii kinnisvara kui väärismetallide ees. Paljud planeedi rikkaimad inimesed võlgnevad oma edu just õnnestunud investeeringutele. Põhjalikud teadmised aktsiate analüüsimisest aitavad hoida kokku hulga raha ja suurendada märkimisväärselt tõenäosust teenida investeeringutelt suuremat tulu. Koolituse käigus antakse ülevaade enim levinud analüüsimeetoditest ning arendatakse oskusi fundamentaalanalüüsi iseseisvaks teostamiseks näidisettevõtte baasil.

Koolitusele on oodatud
Juhid, ettevõtjad ja investeerimishuvilised, kellel on varasem kokkupuude investeerimisega või kellel puudub varasem investeerimise kogemus, kuid kellel on soov sellega algust teha. Koolitusel osalemise eelduseks on investeerimisalaste põhimõtete ja -mõistete tundmine.
 
Koolituse tulemusena
teeb osaleja analüüsitud ja läbimõeldud investeerimisotsuseid.
 
Koolituse läbinu oskab:
  • prognoosida ettevõtte finantsnäitajaid tulevikus ning neid prognoose tõlgendada;
  • hinnata aktsia õiglast väärtust kasutades selleks dividendide diskonteerimise, vaba rahavoo diskonteerimise ning suhtarvudel põhinevaid meetodeid;
  • arvestada muutuva majanduskeskkonna mõjuga hindamise ning prognooside teostamisel;
  • teha informeeritud investeerimisotsuseid, mis arvestavad ettevõtte fundamentaalnäitajaid.

Koolituse tulemused saavutatakse loengute ning näidiskaasuste lahendamise käigus. Osalejatel on võimalus iseseisvalt lahendada teste koolitusmaterjalide põhjal.

Koolituse eesmärk
on anda osalejatele teadmisi ning praktilisi oskusi ettevõtete fundamentaalanalüüsist.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus toimub kahel nädalavahetusel laupäeval ja pühapäeval. Koolituse teoreetiline osa on üles ehitatud lühiloengutele. Praktilised ülesanded põhinevad Tallinna Börsil kaubeldava ettevõtte kaasuste lahendamisele. Koolitusel osalejatele antakse vabatahtliku kodutööna lahendada loengu kaasusega sarnase ettevõtte analüüs, millele võimalik saada koolitajapoolset tagasisidet.

Koolitusel osalejad saavad ligipääsu e-õppe keskkonda www.finantskoolitus.ee, kus on kättesaadavad koolituse materjalid (loenguslaidid, finantsmudelite näidised jms) koos lisamaterjalidega täiendavaks lugemiseks. Samuti on võimalik antud keskkonnas sooritada loengute teemadel enesekontrolliks teste (testid on inglise keeles) ning saada elektroonilise keskkonna kaudu tagasisidet iseseisvalt lahendatava kaasusettevõtte analüüsi puhul.

Koolituse Tagasiside:

Koolituse kogemusi jagab kinnisvarainvestor ja koolitaja Peeter Pärtel. Vaata SIIT

KOOLITAJA

Tõnn Talpsepp

Tõnn Talpsepp on aktiivne investor ja investeerimisfirma Etalon Varahaldus AS juhatuse liige. Ta omab doktorikraadi finantsökonoomikas ja CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikatsiooni. Tõnnil on üle 10 aastane kogemus finantsturgude ning investeeringutega seotud kursuste läbiviimisega Tallinna Tehnikaülikoolis. Aastatel 2013-2014 on Tõnn töötanud Zürichi Ülikoolis ning aastatel 2004-2006 Hansapangas riskijuhtimise analüütikuna. Ta on publitseerinud rahvusvaheliselt kõrgel tasemel teadusajakirjades, talle on omistatud Eesti Panga teaduspreemia, Šveitsi valitsuse poolt finantseeritud teadusstipendiume ning ta on valitud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna kõige inspireerivamaks õppejõuks.
AJAKAVA

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Sissejuhatus

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

Väärtuspõhine investeerimine

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

Raha ajaväärtuse põhimõtted ning arvutused

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

Raha ajaväärtusel põhinevad arvutused aktsia väärtuse hindamiseks

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Finantsaruannete liigid

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

Finantsanalüüs

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

Finantsaruannete koostamine

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

Finantsaruannete prognoosimine

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Kapitali hind

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

Oodatav tootlus

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

Makromajanduslike tegurite mõju

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

Suhtarvud

09:45 -10:00

09:45 -10:00

kogunemine

10:00 -11:30

10:00 -11:30

Suhtarvude võrdlus

11:30 -11:45

11:30 -11:45

Kohvipaus

11:45 -13:15

11:45 -13:15

Diskonteeritud rahavoogude (DCF) meetodid

13:15 -14:00

13:15 -14:00

Lõuna

14:00 -15:30

14:00 -15:30

Diskonteeritud rahavoogude arvutuste rakendamine

15:30 -15:45

15:30 -15:45

Kohvipaus

15:45 -17:00

15:45 -17:00

Kokkuvõte ja abivahendid

Lisainfo
Osalemise tingimused:

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil akadeemia@aripaev.ee või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või kulli.duubas@aripaev.ee.