Aktsiatesse investeerimise meistriklass 18.09.2017

Kõik, mida on vaja teada aktsiate analüüsist

18. september 2017 - 30. oktoober 2017

Kestus: 11 õhtut

Aktsiad on ajalooliselt olnud kõige suurema tootlusega varaklass nii kinnisvara kui väärismetallide ees. Paljud planeedi rikkaimad inimesed võlgnevad oma edu just õnnestunud investeeringutele. Põhjalikud teadmised aktsiate analüüsimisest aitavad hoida kokku hulga raha ja suurendada märkimisväärselt tõenäosust teenida investeeringutelt suuremat tulu. Koolituse käigus antakse ülevaade enim levinud analüüsimeetoditest ning arendatakse oskusi fundamentaalanalüüsi iseseisvaks teostamiseks näidisettevõtte baasil.

Lisaks oskusele aktsiaid analüüsida, on oluline osata ka näha, kuidas finantsturul toimuv mõjutab inimeste käitumismustreid ja millised on erainvestori psühholoogilised ja käitumuslikud vead, millest investeerimisel hoiduda. Ajalugu on veenvalt näidanud, et edukaid investoreid eristab vähem edukatest suurepärane võime valitseda iseenda emotsioone. Just seesama võime on olnud üks maailma edukaima investori Warren Buffetti pikaajalise edu saladus ja hoidnud teda aastakümneid kindlalt maailma rikaste edetabelis liidrite seas. Meistriklassi viimases moodulis on fookuses enamlevinud investeerimisvigade analüüsimine ja nendest õppimine.

Koolitusele on oodatud
Juhid, ettevõtjad ja investeerimishuvilised, kellel on varasem kokkupuude investeerimisega või kellel puudub varasem investeerimise kogemus, kuid kellel on soov sellega algust teha. Koolitusel osalemise eelduseks on investeerimisalaste põhimõtete ja -mõistete tundmine.

Koolituse tulemusena
teeb osaleja analüüsitud ja läbimõeldud investeerimisotsuseid.

Koolituse läbinu oskab:

  • prognoosida ettevõtte finantsnäitajaid tulevikus ning neid prognoose tõlgendada;
  • hinnata aktsia õiglast väärtust kasutades selleks dividendide diskonteerimise, vaba rahavoo diskonteerimise ning suhtarvudel põhinevaid meetodeid;
  • arvestada muutuva majanduskeskkonna mõjuga hindamise ning prognooside teostamisel;
  • teha informeeritud investeerimisotsuseid, mis arvestavad ettevõtte fundamentaalnäitajaid.
  • mõistab investorite käitumist finantsturgude üle- ja alareageeringute, ettevõtte ülevõtu pakkumiste, aktsiate esmaste avalike pakkumiste (IPO) ja aktsiasplittide puhul;
  • oskab analüüsida investorite poolt tehtud investeerimisvigade tagajärgi erinevate investeerimisvigade puhul;
  • hindab psühholoogilisi mõjutegureid investeerimisotsustele.

Koolituse tulemused saavutatakse loengute ning näidiskaasuste lahendamise käigus. Osalejatel on võimalus iseseisvalt lahendada teste koolitusmaterjalide põhjal.

Koolituse eesmärk
on anda osalejatele teadmisi ning praktilisi oskusi ettevõtete fundamentaalanalüüsist ja investeerimisotsuste tegemise protsessidest ning psühholoogilistest mõjuteguritest.

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus toimub kaks korda nädalas esmaspäeva ja kolmapäeva õhtuti ühe kuu jooksul. Koolituse teoreetiline osa on üles ehitatud lühiloengutele. Praktilised ülesanded põhinevad Tallinna Börsil kaubeldava ettevõtte kaasuste lahendamisele. Koolitusel osalejatele antakse vabatahtliku kodutööna lahendada loengu kaasusega sarnase ettevõtte analüüs, millele võimalik saada koolitajapoolset tagasisidet.

Kristjan Liivamägi moodul viiakse läbi grupi arutelude, eksperimentide ja juhtumianalüüside abil.

Koolitusel osalejad saavad ligipääsu e-õppe keskkonda www.finantskoolitus.ee, kus on kättesaadavad koolituse materjalid (loenguslaidid, finantsmudelite näidised jms) koos lisamaterjalidega täiendavaks lugemiseks. Samuti on võimalik antud keskkonnas sooritada loengute teemadel enesekontrolliks teste (testid on inglise keeles) ning saada elektroonilise keskkonna kaudu tagasisidet iseseisvalt lahendatava kaasusettevõtte analüüsi puhul.

KOOLITAJAD

Tõnn Talpsepp

Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Tõnn Talpsepp on aktiivne investor ja investeerimisfirma Etalon Varahaldus AS juhatuse liige. Ta omab doktorikraadi finantsökonoomikas ja CFA (Chartered Financial Analyst) kvalifikatsiooni. Tõnnil on üle 10 aastane kogemus finantsturgude ning investeeringutega seotud kursuste läbiviimisega Tallinna Tehnikaülikoolis. Aastatel 2013-2014 on Tõnn töötanud Zürichi Ülikoolis ning aastatel 2004-2006 Hansapangas riskijuhtimise analüütikuna. Ta on publitseerinud rahvusvaheliselt kõrgel tasemel teadusajakirjades, talle on omistatud Eesti Panga teaduspreemia, Šveitsi valitsuse poolt finantseeritud teadusstipendiume ning ta on valitud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna kõige inspireerivamaks õppejõuks.

Kristjan Liivamägi

Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Kristjan Liivamägi on tegutsenud investorina finantsturgudel üle 10 aasta ning ta on varahaldusettevõtte KML Invest OÜ juhatuse liige. Ta on töötanud üle 5 aasta rahvusvahelises audiitorbüroos Ernst & Young vandeaudiitorina spetsialiseerudes finants- ja krediidiasutuste auditeerimisele Saksamaal ja Baltikumis. Hetkel töötab ta Tallinna linna finantsteenistuses linnakassa osakonna juhtivspetsialistina.

Kristjan omandab Tallinna Tehnikaülikoolis doktorikraadi finantsökonoomika erialal ning on omandanud Tallinna Tehnikaülikooli panganduse ja rahanduse eriala magistri kraadi. Ta loeb loenguid Tallinna Tehnikaülikoolis ja ettevõtluskõrgkoolis Mainor finantsturgude, rahanduse, panganduse ja finantsjuhtimise teemadel. Ta on publitseerinud teadustöid rahvusvahelistes teadusajakirjades, talle on omistatud Eesti Panga teaduspreemia, Jaan Poska nimeline stipendium, Tiina Mõisa doktoriõppe stipendium ning ta on valitud Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna 2016. aasta parimaks loengute andjaks.
AJAKAVA

17:30 - 17:45

17:30 - 17:45

Kogunemine

17:45 - 20:00

17:45 - 20:00

Koolitus

Lisainfo

Koolituse eest on võimalik tasuda osade kaupa. Selleks helistage telefonil 667 0439 või kirjutage [email protected].

Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

AS Äripäev on Eesti Töötukassa koostööpartner.
Töötukassa finantseeringul osalemiseks leppige koolitusel osalemine kokku oma konsultandiga ning võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected]. Täpsema info leiate SIIT.

Vaata ka neid