Andmete analüüs ja visualiseerimine Excelis 18.11.2019

18. november 2019 - 21. november 2019

Kestus: 4 päeva

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

Microsoft Excel on tabelarvutuse programm, mis on väga laialt kasutuses pea igas valdkonnas.

Exceliga saab talletada informatsiooni, teostada andmeanalüüsi kui ka visualiseerida tulemusi. Koolitusel osaleja õpib Exceli kasutamist, mis keskkendub andmeanalüüsile tuginedes erinevatele praktilistele harjutustele igapäeva elust.

Sihtgrupp:

Kõik Exceli kasutajad, kes analüüsivad ja visualiseerivad andmeid igapäeva töös. Soovitatavalt eelnev kogemus Exceli kasutamises.

Koolituse tulemusena osaleja:

 • Oskab määrata lahtrite kujundust ja andmetüüpi.
 • Tuvastab ära andmetüüpidest tulenevad vead.
 • Mõistab andmete mudeldamise põhimõtteid ja nende rakendust.
 • Loob erinevaid visuaalseid raporteid.
 • Lahendab iseseisvalt andmeanalüüsi ülesandeid.
 • Oskab rakendada Exceli valemeid andmeanalüüsiks.

Koolitusel osalemise eeldused:

Eelnev Exceli kasutamise kogemus.

Koolitusel käsitletavad teemad:

 • Exceli programmi ülevaade
 • Andmete käsitlemine ja mudeldamine. Andmemudelite koostamiseks kasutame Power Pivot rakendust Excelis. See rakendus aitab määrata tabelite vahelised seosed ning luua erinevaid mõõdikuid, mida saab hiljem kasutada Pivot tabelites.
 • Andmeanalüüs valemite ja tabelitega. Kasutame Vlookup, Index, Match, If ja muid tingimusvalemeid. Eesmärk on harjutada läbi erinevad võtted, kuidas omavahel siduda mitmed erinevad andmeallikad / tabelid.
 • Andmete visualiseerimine
 • Dünaamiliste raportite koostamine. Visuaalsete raportite teemas loome dünaamilisi raporteid, mis hangivad info erinevatest allikatest ja kasutavad andmemudelit Pivot tabelites ja joonistel koos filtrinuppudega.

Koolituse läbiviimise põhimõtted:

Koolitus on üles ehitatud praktilistele harjutustele, mis sarnanevad igapäevatöös lahendatavate ülesannetega. Lisaks sisaldab koolitus ka kodutööd, millele õpilased saavad individuaalset tagasisidet. Koolitus toimub neljal järjestikusel õhtul kell 1700-2030.

Õpiväljundite saavutamist hinnatakse individuaalsete ülesannete lahendamise käigus.

Maht: 16 akadeemilist tundi

Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

KOOLITAJA

Stig Granlund

Stig on töötanud analüütikuna enam kui 5 aastat mitmes rahvusvahelises suurettevõttes. Kolleegide aitamisest kasvas välja koolitaja hobi ja ta on üle kahe aasta tegelenud Exceli ja MS Office koolitustega. Stig on spetsialiseerunud Power BI ja Power Query eelkõige toodetele. Igapäevaselt töötab Stig BI lahenduste juhteksperdina turu-uuringute valdkonnas.
AJAKAVA

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Sissejuhatus

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Tabelid

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Lõiketabelid

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Analüüs

20:30

20:30

Päeva lõpetamine

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Valemid

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Nimetused

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Nimetuste kasutamine valemitega

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Erinevad harjutused

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Joonised

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Jooniste kujundamine

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Andmete import

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Andmete puhastamine

17:00 - 17:45

17:00 - 17:45

Andmemudeli loomine

17:45 - 18:30

17:45 - 18:30

Mõõdikute kirjutamine

18:30 - 19:00

18:30 - 19:00

Paus

19:00 - 19:45

19:00 - 19:45

Interaktiivse raporti koostamine

19:45 - 20:30

19:45 - 20:30

Kokkuvõte

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618 1720. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1720 või info@koolitus.ee.