Arendav tagasiside

Kuidas pidada arendavaid ja motiveerivaid tagasisidevestlusi?

04. mai 2018

Kestus: 0,5 päeva

Minu väide on see, et inimesed valetavad, kui ütlevad, et nad tahavad tagasisidet, sest tagasiside võib tihti olla negatiivne ning seda on keeruline vastu võtta. Juhtimisteadustes peetakse tagasiside andmist jällegi põhiliseks arengumootoriks. Tegelikkuses juhtub sageli, et tagasiside protsessi kardavad nii tagasiside andja kui ka saaja. Mida siis teha, et arengumootor tööle hakkaks?

Kui soovid pidada tagasiside vestlusi, mille tulemuseks on uued ideed, kasvanud enesekindlus, tegutsemisrõõm, motivatsiooni tõus, siis arendava tagasiside töötuba on hea koht selle oskuse õppimiseks.

Sihtgrupp
Töötuppa on oodatud kõik, kelle ülesannete hulka kuulub tagasiside andmine ning kes on huvitatud, et tagasiside saaja areneb, muutub iseseisvamaks ja initsiatiivikamaks.

Õpiväljundid
Töötoa tulemusena osaleja:

  • mõistab paremini nii tagasiside andjat kui ka tagasiside saajat ning omab rohkem valikuvariante tagasiside olukordade lahendamisel;
  • mõistab, kuidas toimib arendava tagasiside mudel ja millal seda kasutada;
  • teab, kuidas luua lahenduskeskset keskkonda, et avada inimeste potentsiaali.

Õpiväljundite hindamine toimub rühmatööde, harjutuste ja arutelu käigus.

Eesmärk
Töötoa eesmärk on arendada osalejate tagasisidestamise oskust läbi arendava tagasiside mudeli.

Töötoa läbiviimise meetodid ja põhimõtted
Töötuba on intensiivne, tempokas ja vaheldusrikas. Lühikesed teoorialoengud vahelduvad aruteludega ja erinevate harjutustega. Kogu teooria seostatakse isikliku kogemusega. Koolitaja kasutab inspiratsiooniks erinevaid näiteid oma tööst juhina suurtes organisatsioonides.

KOOLITAJA

Ruti Einpalu

Vaata videotutvustust koolitaja kohta SIIT.

Ruti on juhtide coach ja juhtimiskoolitaja. Ruti on läbi viinud koolitusi ja arenguprogram me, mis on suunatud tulemuslikumale inimeste ja muutuste juhtimisele 13 aasta vältel.
Ruti on sertifitseeritud 'Professional Coach' ja team coach (Erickson College International). Antud väljaõpped omavad rahvusvahelist ICF-i akrediteeringut. Rutile on omistatud International Coach Federation Associate Certified Coach (ACC) sertifikaat. Samuti on Ruti suhtlemistreener (Gordon Training International).
Rutil on tippjuhi kogemus jaepanganduse direktorina Hansapangas, Draamateatri direktorina ja Rahvusvahelise Arvo Pärdi Keskuse rajajana. Ruti on käivitanud Perekeskuse Sina ja Mina ning on Arvamusfestivali üks algatajaid.
AJAKAVA

08:45 - 09:00

08:45 - 09:00

Kogunemine

09:00 - 10:45

09:00 - 10:45

Klassikaline tagasiside versus arendav tagasiside

10:45 - 11:00

10:45 - 11:00

Kohvipaus

11:00 - 12:30

11:00 - 12:30

Arendava tagasiside mudeli kasutamine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].