Argumenteeritud müük

Kuidas müüa oma toote ja teenuse sisu, mitte ainult hinda?

11. oktoober 2019 - 15. november 2019

Kestus: 2 päeva

Vana-Lõuna 39/1, Tallinn

Emotsionaalne müük ei tööta igas olukorras. Järjest rohkem kliente, eriti B2B müügis, ootab selgeid argumente oma ostuotsuse tegemiseks. Koolituse käigus toetatakse osalejate struktureeritud ning analüütilist mõtlemist ja argumenteeritud suhtlemise oskuseid, mida on võimalik kasutada nii suuliselt kui ka kirjalikult müügialastes situatsioonides.

Eesmärk

Koolituse eesmärk on harjutada argumentide loomist ja kasutamist klientidega suhtlemisel ja oma toodete ning teenuste müümisel.

Sihtgrupp

Ootame koolitusele B2B müügiga tegelevaid müügitöötajaid, kliendihaldureid, osakonnajuhte, valdkonnajuhte ja tippspetsialiste, kelle igapäevases töös on oma toote või teenuse tutvustamine ja müük.

Koolituse tulemusena osaleja

  • Oskab hinnata, millistes suhtlusolukordades on argument tulemuslik töövahend
  • Tunneb ratsionaalse suhtluse mudelit, argumendi ja struktuurse kuulamise mudeleid ning argumendi analüüsi ja vastamise võimalusi;
  • Teab, kuidas struktureerida ja siduda oma toote/ teenuse tugevused ja ettevõtte näitajad müügiargumentideks
  • Oskab lahendada kliendiga suhtlemise olukordasid ratsionaalselt ja suunata partnereid rahulikule, argumenteeritud suhtlemisele
  • On läbi mõelnud, kuidas õpitud oskuste kasutamisega oma müüki paremaks muuta.

Koolitus sobib Sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

  • Kas Sinu tänased ja tulevased kliendid ootavad Sinu tootelt või teenuselt enamat kui soodsat hinda?
  • Kas tunned, et konkurentsiolukord Sinu valdkonnas sunnib üha enam mõtlema, mis eristab Sinu ettevõtet ja toodet/teenust?
  • Kas sooviksid, et Su müügitöö ei põhineks vaid hüüdlausetel, vaid sisukatel argumentidel?
  • Kas sooviksid, et Su ettevõtte müügitöö oleks kvaliteetne ja järjepidev ka inimeste vahetudes?

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitus on intensiivne, sisutihe ja hästi praktiline. Koolitus on üles ehitatud dialoogilisele meetodile, samm-sammult õpitava läbi harjutamisele ja igale osalejale koolitaja poolt jooksvalt antavale tagasisidele. Õpiväljundite saavutamise hindamine toimub praktiliste tööde (dialoogid osalejatega, grupiarutelud, juhtumisanalüüs) käigus koolituse jooksul. Tunnistuse väljastamise eelduseks on koolitusel osalemine terves mahus.

Maht: 9 akadeemilist tundi

Kuula raadiosaadet siit: Argumenteeritud juhtimine

KOOLITAJA

Siim Vahtrus

Äripäeva Akadeemia koostööpartner ja SpeakSmart® kaubamärki esindav koolitaja-konsultant ja moderaator.
Siim Vahtrus on argumenteeritud suhtlemise, avaliku esinemise ja väitlusega tegelenud üle kümne aasta, tulles ülikooliajal ka Eesti meistriks, millest tulenevalt on Siimul kõrgetasemelised argumenteerimisoskused erinevates tööalastes situatsioonides. Argumenteerimine ja väitlusoskused on Siimule kasuks olnud kogu tema senise karjääri käigus – pärast Tartu Ülikooli õigusteaduskonna lõpetamist 2011. a on ta töötanud juristina Keskkonnaõiguse Keskuses ja SpeakSmartis koolitajana. Oma igapäevatöös tegeleb Siim klientide nõustamisega argumentide koostamisel ning on sageli on töö osaks teiste osapooltega läbirääkimiste pidamine võimalike kompromisslahenduste leidmiseks. Siim on koolitanud argumenteerimisvaldkonnas nii müügiinimesi, kliendihaldureid, esmatasandi- kui ka keskastme juhte avalikus- ja erasektoris, advokaate, kohalikke kogukondi kui ka vabaühendusi. "Tänapäeva infoküllastunud maailmas on ka müügitöös tähtis oma seisukohti täpselt ja veenvalt esitada. Ettevõtete vahelises müügiolukorras eeldab see oma müügiargumentide läbimõtlemist ning kliendile kohandamist, " ütleb Siim oma koolituse kohta.
AJAKAVA

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Inimestevaheline suhtlemine müügis

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

Müügiargumentide loomine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:15

14:00 - 15:15

Müügiargumentatsioon

9:45 - 10:00

9:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

Osalejate toimunud müügisituatsioonide analüüs

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:00

11:45 - 13:00

Red Team harjutus

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].