Äri ja tehnoloogia kooskõla juhtimine

IT Strateegiline juhtimine, investeeringute planeerimine ja eelarve koostamine

01. märts 2018

Kestus: 1 päev

Tallinn

Tehnoloogia kasutamine äris võib oluliselt suurendada töötajate efektiivsust, tagada ettevõtte jätkusuutlikkust ja tõhustada planeerimist. IT-valdkonna arengud on muutnud praktiliselt kõiki tooteid ja teenuseid automaatsemaks ja kiiremaks ning igapäevaseks on saanud tegevused, mis polnud enne võimalikud. Areng jätkub ja IT roll ettevõtte toimimises muutub üha vältimatuks.

Teisalt on IT-valdkonnas võimalik kiiresti kulutada palju raha. Põnevate akronüümidega palistatud serverid, kettamassiivid, infosüsteemi rakendused, viirustõrjed, rämpspostifiltrid, tarkvara litsentsid, võrguseadmed, sülearvutid ja paljud teised tooted maksavad palju.

Tehnoloogia investeerimisotsused peavad lähtuma äristrateegiast ja põhiprotsesside vajadustest. Oluline kriteerium IT tegevus- ja investeerimiskava planeerimisel on aus hinnang ettevõtte võimekusele vajalikke juurutustöid ellu viia.

Koolitusel osalenu saab teadmised IT-strateegilise planeerimise põhialustest ning oskused IT tegevuskava ja eelarve koostamiseks.

Koolitusele on oodatud
ettevõtete IT-juhid ja väiksemate ettevõtete tegev- ja tippjuhid, kes vastutavad oma organisatsioonis IT-juhtimise eest.

Koolituse tulemused

Koolitusel osalenu:
- teab efektiivse ja jätkusuutliku IT valdkonna korralduse põhimõtteid;
- mõistab seosed organisatsiooni strateegiliste vajaduste ja infotehnoloogiliste võimaluste vahel
- oskab hinnata ettevõtte IT küpsustaset ja hetkeolukorda;
- oskab koostada IT tegevuskava ja eelarvet.

Koolituse tulemuste saavutamist hinnatakse arutelude, rühmatööde, harjutuste lahendamise käigus. Koolituse läbinud osalejatele väljastatakse tunnistus.

Koolituse eesmärk
on anda põhiteadmised IT valdkonna mõistlikust korraldusest ja oskused tehnoloogia investeeringute optimaalseks planeerimiseks. 

Koolituse läbiviimise põhimõtted

Koolitusel vaheldub teooria ja hea tava tutvustamine praktiliste rühmatööde ja harjutustega. Kohapeal valmivad rühmatööna hinnang ühe ettevõtte IT küpsusele ja tema hetkeolukorra esmane kirjeldus ning koostatakse optimaalne IT eelarve.

Osalejad saavad koolituselt materjalid, mida on võimalik pärast koolitust abimaterjalina kasutada. 

KOOLITAJA

Erkki Leego

IT juhtimise ja konsultatsiooni ettevõtte Leego Hansson juhtivparter
Erkki Leegol on ligi 20 aastat IT valdkonna korraldamise kogemust. Ta on olnud 3000 töötajaga TÜ kliinikumi IT direktor, juhtinud Riigikogu Kantselei IT valdkonda ja nõustanud rohkem kui 150 Eesti ettevõtet IT konsultandina. Muuhulgas on tema käe all valminud Tallinna linna IT strateegia ja Tallinna Tehnikaülikooli IT hetkeolukorra hindamine. Ta on olnud Äripäeva IT juhtimise käsiraamatu peatoimetaja, õpetab Tartu Ülikoolis strateegilist IT juhtimist ja pidanud hulga IT juhtimise teemalisi ettekandeid. Alates 2005. aastast on ta IT juhtimise konsultatsiooniettevõtte Leego Hansson juhtivpartner. Erkkil on IT magistrikraad Tartu Ülikoolist.
AJAKAVA

09:45 - 10:00

09:45 - 10:00

Kogunemine

10:00 - 11:30

10:00 - 11:30

1. Ärivajaduse hindamine

11:30 - 11:45

11:30 - 11:45

Kohvipaus

11:45 - 13:15

11:45 - 13:15

2. IT hetkeolukorra hindamine

13:15 - 14:00

13:15 - 14:00

Lõuna

14:00 - 15:30

14:00 - 15:30

3. Tegevuskava ja investeeringute planeerimine

15:30 - 15:45

15:30 - 15:45

Kohvipaus

15:45 - 17:00

15:45 - 17:00

4. Eelarve koostamine

Lisainfo
Osalemise tingimused

Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Üks nädal enne igat koolituspäeva saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.

Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolitusprogrammi alguseni. Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil [email protected] või telefonil 667 0439. Kui teatate oma mitteosalemisest kuni nädal enne kogu koolitusprogrammi algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust samal hooajal või tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest; kui teatate vähemalt 3 tööpäeva varem, tagastame 50%. Muul juhul kuulub arve tasumisele.

Äripäeva Akadeemia on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 667 0439 või [email protected].