Ärikasum ja ettevõtte tuludeklaratsioon Soomes

03.04.2019

Veebiseminar

Eesti ettevõte peab esitama Soome Maksuametile tuludeklaratsiooni või selgituse oma Soome äritegevuse kohta 4 kuu jooksul peale majandusaasta lõppemist. Kui majandusaasta lõppes 31.12.2018, tuleb ettevõtte tuludeklaratsioon esitada hiljemalt 30.04.2019.

 

 

Ärikasumi deklareerimata jätmisel on Soome maksuametil õigus määrata hinnanguline maksukohustus koos lisamaksudega. 

Veebiseminaril räägime sellest, mida tuleb teada Eesti OÜ Soome ärikasumi maksustamisest ja ettevõtte tuludeklaratsiooni esitamisest.

Käsitlemisele tulevad teemad:
- Soome ärikasumi maksustamine;
- Soome ettevõtte tuludeklaratsioon.

Välismaisel ettevõttel tuleb esitada Soome maksuametile ettevõtte tuludeklaratsioon kui täidetud on vähemalt üks alljärgnevast tingimusest:
 
Ettevõttel on
  1. Soomes püsiv tegevuskoht;
  2. Soomes kinnisvara;
  3. osa kontsernituludest Soomes;
  4. asukohariigiks riik, millega Soomel puudub maksuleping.
Ehitus- või paigaldustöid teostaval välismaisel ettevõttel tuleb ettevõtte maksudeklaratsioon esitada igal aastal hoolimata sellest kas ettevõttel on püsiv tegevuskoht või mitte. 
 

Veebiseminar toimub 3. aprillil kell 12.00-13.30 internetis Äripäeva veebiseminaride keskkonnas.

Enne veebiseminari saadetakse registreerunud kasutajatele infomeil lingiga, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda.
Täpsemat infot veebiseminari kohta saab küsida kirjutades [email protected].

Veebiseminari viib läbi  CH Konsultatsioonid OÜ juhataja  Christer Haimi

ESINEJA

Christer Haimi

CH Konsultatsioonid OÜ juhataja
Christer Haimil on majandusalane kõrgharidus ja ligi 20-aastane töökogemus, mis peamiselt seotud majandusarvestuse korraldamise ja juhtimisega. Ta on olnud pikalt tegev avalikus sektoris, töötanud Maksuametis maksuinspektori ja maksude osakonna juhataja asetäitjana ning olnud SA Ida-Viru Keskhaigla finantsjuht. Töötades Tartu Vangla finantsosakonna juhataja ja direktori asetäitjana, oli ta üks kinnipeetavate rahade arvestamise süsteemi arendajatest. Järgnes Kohtute Raamatupidamiskeskuse töö ümberkorraldamine ja hiljem keskuse ümberkujundamine Riigi Tugiteenuste Keskuseks. Keskuse eesmärgiks oli raamatupidamisteenuse pakkumine kõigile ministeeriumitele.

Mitmekülgne töökogemus avalikus sektoris on andnud Christer Haimile põhjalikke teadmisi riigiaparaadi toimimisest ning tugeva kontaktivõrgustiku seoses rahandus- ning õigusvaldkondadega. Kogemusi, mis erinevates riigiasutustes raamatupidamise korraldamisel saadud, rakendab ta nüüd eraettevõtluses. 2006. aastal asutas ta oma ettevõtte CH Konsultatsioonid OÜ ning alates 2012. aastast pühendub täiel määral selle ettevõtte juhtimisele.
LISAINFO
Osalemise tingimused

Palume teatada mitteosalemisest kirjalikult vähemalt 10 tööpäeva enne ürituse toimumist aadressil [email protected] .
Sellisel juhul tagastame laekunud osalustasu või tühistame veel tasumata arve.

Kui teatate mitteosalemisest 5-9 tööpäeva enne konverentsi toimumist, palume tasuda 50% väljastatud arve maksumusest.
Kui teatate mitteosalemisest hiljem või unustate teatada, palume tasuda väljastatud arve täissummas.

Korraldaja võib üritusel teha pilte, videoid ja helisalvestisi ning jagada neid nii osalejatega kui ka avalikes meediakanalites, samuti kasutada sarnaste ürituste turundamiseks.
Täpsemat teavet andmete kasutamise kohta leiab Äripäeva Privaatsustingimustest.